Tiedätkö, mikä tekee yrityksestäsi pääomasijoittajaa kiinnostavan?

Untitled Document

Haastattelimme pääomasijoittajaa ja kysyimme: Millaisista Pk-yrityksistä sijoittaja on kiinnostunut, miten potentiaalisia sijoituskohteita arvioidaan ja miten yrityksen valinta lopulta tapahtuu.

Kasvun rahoittaminen pääomasijoittajan avulla voi olla ratkaisu yrityksellesi

Yrityksestä saatavilla oleva taloudellinen analyysi antaa pääomasijoittajalle näkymän siihen, miten hyvin yritys on tähän mennessä taloudellisesti menestynyt. Toteumatiedon avulla ja yleiset markkinanäkymät sekä toimialan menestystekijät huomioiden, pääomasijoittaja voi arvioida yrityksen tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia jo ennen kuin se aloittaa neuvottelut yrityksen kanssa.  

Mikä tekee yrityksestäsi mielenkiintoisen?

Jos kasvua ei kyetä rahoittamaan tulorahoituksella, vaatii se ylimääräistä pääomaa. Tällöin rahoittaminen pääomasijoittajan avulla voi olla yrityksellesi varteenotettava vaihtoehto. Pääomasijoittaja on kiinnostunut vastuullisesti johdetuista yrityksistä, joilla on kilpailuetu ydinliiketoiminnassaan, hyvät kasvumahdollisuudet sekä ennustettavissa oleva positiivinen kassavirta.

Toimivan johdon rooli on merkittävä sijoitusta suunniteltaessa. Vahva toimialaosaaminen on yksi keskeisistä Pk-yrittäjältä vaadittavista ominaisuuksista liiketoiminnan kasvutavoitteiden saavuttamiseksi. Keskittyminen oman ydinliiketoiminnan kehittämiseen ja selkeän näkemyksen muodostamiseen yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja sen tulevaisuudesta ovat tärkeitä, kun kasvua lähdetään rakentamaan.

Mitä yrittäjä voi tehdä itse asian eteen?

Mitä yrittäjä voi tehdä helposti itse, jotta pääomasijoittajan liikkeellelähtö olisi helpompaa? Hyvin hoidetut hallinnon rutiinit ovat hyvä ja helppo lähtökohta asioiden edistämiseen. Ajantasainen kirjanpito, kokousten dokumentoidut pöytäkirjat ja säännöllisesti kokoontuva hallitus luovat hyvän pohjan tulevaisuudelle. Myös laadukas raportointi helpottaa pääomasijoittajan työtä.
Lue lisää Visman katsauksesta.

Mikä tekee yrityksestä mielenkiintoisen pääomasijoittajan näkökulmasta?