Irti ennakoimattomuuden noidankehästä

Untitled Document

Mikä tekee yrityksestäsi pääomasijoittajaa kiinnostavan?

Jokainen yritys joutuu ratkaisemaan, kuinka operatiivinen toiminta budjetoidaan. Useimmissa yrityksissä on vuoden 2014 budjetti lyöty lukkoon. Kerran vuodessa lukkoon lyötävällä budjetilla on puolensa, mutta vertailtavuus on ongelmallista, koska se perustuu ajan myötä nopeasti vanheneviin tietoihin. Ratkaisu tilanteen hallintaan löytyy rullaavasta ennustamisesta.

Liiketoiminnan ennustettavuus on heikko

”Liiketoiminnan ennustettavuus on heikko”, kertovat Pk-yritykset kysyttäessä syitä siihen, miksi ennusteita ei yrityksissä haluta tehdä. Kun menneisyyden päätöksistä ei systemaattisesti analysoiden oteta opiksi tulevaisuuden päätöksiä tehtäessä, liiketoiminnan ennakoitavuus pysyykin heikkona. Ulospääsyn tästä noidankehästä tuovat reaaliaikaiseen tietoon pureutuvat budjetointi- ja ennustetyökalut sekä asiantuntijapalvelut. 

Kun tilannetta tarkkaillaan ja ennakoidaan rullaavalla ajanjaksolla esimerkiksi kuukausittain, pystytään muuttuviin tilanteisiin reagoimaan ajoissa. Kyse ei ole pelkästään ongelmien välttämisestä, vaan mahdollisuuksien tunnistamisesta ja niiden haltuunotosta.

Rullaava ennustaminen on vastaus toimintaympäristön vaikutusten ennakointiin

Ennakoiva yritysjohtaja käyttää kaiken olennaisen, saatavilla olevan tiedon tehokkaasti hyväkseen organisoimalla taloustiedon käytön realististen ennusteiden laatimiseen. Kun toimintaa koskevat tiedot analysoidaan taloushallintojärjestelmään integroidun työkalun avulla, lähitulevaisuuden skenaariot on aikaisempaa helpompi muodostaa ja käyttää ennakoivan päätöksenteon tukena. Siksi toimintaa kannattaa ennakoida esimerkiksi jatkuvasti rullaavan ennusteen ja muiden sitä tukevien mittareiden avulla.

Lue lisää lataamalla Visman katsaus (pdf):

Rullaava ennustaminen - vastaus toimintaympäristön muutosten vaikutusten ennakointiin