Rakennusalan tulevan tiedonantovelvollisuuden perusteet, vaikutukset ja toteuttaminen

Rakennusalan tulevan tiedonantovelvollisuuden perusteet

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus verottajalle on tulossa voimaan 1.7.2014. Tässä artikkelissa selvitetään velvollisuuden perusteita ja vaikutuksia sekä keinoja velvollisuuden täyttämiseen.

Käytännössä uusi tiedonantovelvollisuus koskee kaikkia rakennustyömaalla toimivia yrityksiä ja niiden työmaakohtaisia urakka- sekä työntekijätietoja.

Valmistautumista vaaditaan yllättävän monilta. Esimerkiksi taloyhtiöitä tiedonantovelvollisuus koskee julkisivuremonttien osalta.

Urakkatietojen tiedonantovelvollisuus koskee koko alihankintaketjua

Urakkatiedoista tiedonantovelvollisia ovat rakennusalalla toimivat, rakennuspalveluja tilaavat tahot eli alihankintaketjussa jokainen tilaaja. Rakennuttaja itse on aina tiedonantovelvollinen tilaaja. Tilaajat eli rakentamispalvelun ostajat ilmoittavat kuukausittain kaikki ostamansa työmaakohtaiset rakentamispalvelut ja urakkatiedot.

Aivan vähäisiä töitä tiedonantovelvollisuus ei koske, sillä tiedot tulee antaa, jos yksittäisen urakkasopimuksen arvo ilman arvonlisäveroa on yli 15 000 euroa. Jos 15 000 euron raja-arvo ylittyy, tiedonantovelvollisuus alkaa siitä kuukaudesta, jolloin raja-arvo ylittyy.

Työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus on työmaan päätoteuttajalla

Työntekijätiedoista tiedonantovelvollisia ovat työmaiden päätoteuttajat, useimmiten siis pääurakoitsijat tai viime kädessä rakennuttaja itse, jos nimettyä pääurakoitsijaa ei ole.

Käytännössä aliurakoitsijoina toimivat työnantajat ilmoittavat työmaakohtaiset työntekijätietonsa päätoteuttajalle, joka kokoaa työmaakohtaiset työntekijätiedot verottajaa varten ja ilmoittaa kaikki tiedot kuukausittain.

Kotitalouksilta rakennuslupamenettelyn vaativasta rakentamisesta ilmoitus ennen loppukatselmusta

Tiedonantovelvollisuus koskee rajoitetusti myös kotitalouksia silloin, kun kotitaloudessa on rakennuslupamenettelyn vaativaa rakentamista. Esimerkiksi omakotitalorakentajan on ilmoitettava verottajalle työntekijät, joille on maksanut palkkaa sekä urakoitsijat, joiden kanssa on tehnyt sopimuksen. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä kuukausittain vaan omakotitalorakentajalta riittää ilmoitus ennen loppukatselmusta.

Ensimmäinen ilmoitus tehtävä heinäkuun tiedoista – hoida rutiinit kuntoon ajoissa!

Ilmoitusjakso on kuukausi ja ensimmäinen ilmoitus tehdään heinäkuulta 2014 viimeistään 5.9.2014. Ilmoitusaika on kohdekuukauden alusta kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 5. päivään saakka.

Huomioitavaa on, että verottaja hyväksyy vain sähköisessä muodossa tehtävät ilmoitukset.

Jos tämä tiedonantovelvollisuus koskee yritystäsi etkä ole vielä tehnyt suunnitelmaa velvollisuuksien hoitamiseksi, kannattaa kääntyä osaavan kumppanin puoleen, jotta saat varmistettua muutoksen onnistumisen ajoissa. Apua velvollisuuksien hoitoon saa niin tilitoimistoilta kuin ERP-toimittajiltakin.

Toteuttamiseen helppoutta talous- ja toiminnanohjausjärjestelmistä sekä tilitoimistoilta

Urakoiden ja työntekijöiden raportoinnin pelätään käyvän työlääksi rakennus- ja remontointialan yrityksille, joista suurin osa on pk-yrityksiä. Yritysten kannattaakin pohtia erilaisia keinoja velvollisuuden tuomien uusien rutiinien toteuttamiseksi ja verrata niiden hyötyjä.

Talous- ja toiminnanohjausjärjestelmien tarjoamat ratkaisut kuten sähköiset tunti-/työkirjaukset ja työmaarekisterit helpottavat tietojen lajittelua ja hallintaa sekä mahdollistavat automaatiot raportoinnissa helpottaen tiedonantovelvollisuuden täyttämistä. Myös tilitoimistot tarjoavat erilaisia palveluita asiakkaidensa tueksi.

Yritysten pitäisi myös miettiä tiedonantovelvollisuuden laajuutta omassa toiminnassaan sekä sitä, kuinka paljon resursseja on varattu tietojen keräämiseen, hallinnointiin ja ilmoittamiseen verottajalle. Tiedonantovelvollisuuden kaltaiset rutiinit eivät saisi viedä liikaa asiantuntijaresursseja ja siten vaikuttaa yrityksen kilpailukykyyn sitä heikentävästi.

Lue lisää tehokkaasta toiminnanohjauksesta urakointiyrityksissä

Lataa maksuton asiantuntijaoppaamme, josta saat lisätietoja sähköisestä työnohjauksesta sekä muista rakennusalan toiminnan ohjauksen tehostamismahdollisuuksista. Opas tarjoaa myös vinkkejä siihen, millaisiin asioihin urakointiyrityksen on syytä kiinnittää huomiota ERP-järjestelmän hankinnassa ja käyttöönotossa.

Lataa Tehokas toiminnanohjaus urakointiyrityksissä –pikaopas