Miten varautua tuleviin muutoksiin pankkiliikenteessä?

Miten varautua tuleviin muutoksiin pankkiliikenteessä

Pankkiliikenne on toimiessaan täysin huomaamaton osa yrityksen toimintaa, ja yleensä vasta sitten, kun jokin on vialla ja raha ei liiku, sen suuren roolin vasta täysin käsittää. Siksi yrityspäättäjien olisikin hyvä ymmärtää pankkiliikenteen merkitys yritykselle, olla tietoisia suurimmista muutoksista, joita pankkiliikenteeseen on tulossa sekä tunnistaa keinot, joilla yritys voi näitä muutoksia hyödyntää menemättä sen tarkempiin pankkiliikenteen toiminnan yksityiskohtiin.

Toimiva ja luotettava ohjelmisto turvaa yrityksen maksuliikenteen

Kuten sanottua, toimivaa pankkiliikennettä ei edes huomaa yrityksen päivittäisessä toiminnassa niin kauan, kun kaikki toimii niin kuin pitää. Ohjelmiston tuleekin hälyttää heti, jos sen toiminnassa esiintyy poikkeuksia tai ongelmia, jotta näihin osataan puuttua heti. Yrityksen toiminnan kannalta, onkin erittäin tärkeää, että yritys voi luottaa käyttämänsä pankkiliikenneohjelmiston tietoturvalliseen toimintakykyyn sekä saa ohjelmiston toimittajalta tarvittaessa tukea ja selkeät vastaukset kysymyksiinsä.

Tulevat muutokset pankkiliikenteessä

Viime aikojen suuret muutokset koskien pankkiliikennettä ovat johtuneet Suomen liittymisestä Yhtenäiseen euromaksualueeseen (SEPA). SEPA:n tarkoituksena on helpottaa ja yksinkertaistaa kansainvälistä maksamista, mutta koska monet näistä muutoksista ovat vielä kesken, ovat ne aiheuttaneet epätietoisuutta yritysten keskuudessa. Pankkiliikenne koetaankin monesti monimutkaisena ja vaikeana asiana.

Tulevaisuudessa tapahtuviin muutoksiin pankkiliikenteessä onkin syytä varautua yrityksissä jo etukäteen. Niistä suurimmat ovat Visman asiantuntijoiden mukaan tällä hetkellä seuraavat:

  1. Maksukanava vaihtuu Web Services-kanavaksi
  2. Tiliraportoinnin tekniikka muuttuu
  3. Maksusanomien kehityksestä aiheutuvat säännölliset ohjelmistopäivitykset

Maksukanava vaihtuu Web Services-kanavaksi

Web Services-tiedonsiirtotekniikka tulee korvaamaan nyt käytetyn ftp-tiedonsiirron, koska se soveltuu paremmin nykyisten SEPA-muotoisten maksusanomien siirtämiseen. Vaihto Web Services-kanavaan kannattaakin tehdä mahdollisimman pian, jotta varmistetaan isompienkin tiedostokokonaisuuksien siirtyminen yrityksen ja pankin järjestelmien välillä. Samalla myös aineistojen tietoturva paranee ja yrityksellä on jatkossa käytössään kaikki uudet Web Services-kanavaan kehitetyt palvelut. Käytännössä muutos vaatii sen, että yrityksen tulee tehdä pankin kanssa uusi sopimus uudesta maksukanavasta

Tiliraportoinnin tekniikka muuttuu

Maksuaineistojen formaatti muuttui jo aiemmin, ja tulevaisuudessa myös tiliraportoinnin standardi tulee muuttumaan. Jatkossa xml-pohjainen Camt-sanoma korvaa perinteisen konekielisen tiliotteen ja viitelistan. Tämä uudistuksen takia tiliraportointi muuttuu niin teknisesti kuin sisällöllisestikin, vaatien pankkiliikenneohjelmistojen kehittämistä ja päivittämistä.

Yrityksissä olisikin hyvä varmistaa, että oma pankkiliikenneohjelmisto pysyy varmasti kehityksen ja päivitysten osalta samalla tasolla kuin pankkien jatkuvasti muuttuva tiliraportointi. Käytännössä tämäkin muutos vaatii lisäksi uuden sopimuksen pankin kanssa.

Maksusanomien kehityksestä aiheutuvat säännölliset ohjelmistopäivitykset

Koska Suomen kuuluminen Yhtenäiseen euromaksualueeseen aiheuttaa maksusanomien jatkuvaa kehitystä, on tärkeää, että pankkiliikenneohjelmistojen toimittajat ovat jatkuvasti tietoisia pankkisanomia koskevista muutoksista. Ohjelmistot vaativat jatkuvia ja säännöllisiä päivityksiä, jotta yritysten maksuliikenne ei häiriintyisi näiden muutosten takia. Yrityksen kannattaakin valita luotettava ja ajan tasalla oleva pankkiliikenneohjelmiston toimittaja, joka tarvittaessa pystyy myös vastaamaan ohjelmiston päivittämisestä asiakkaan puolesta.

Lue lisää pankkiliikenteestä osana yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää

Lataa maksuton asiantuntijaoppaamme, jossa tuodaan esille, mitä yrityspäättäjän olisi hyvä tietää pankkiliikenteestä ja sen yhdistämisestä osaksi yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää. Lisäksi oppaassa käsitellään myös lähitulevaisuudessa tulevia muutoksia pankkiliikenteeseen sekä sitä, miten yritysten olisi syytä varautua näihin muutoksiin.

Lataa opas tästä.