Eväät hyväksi ERP-projektipäälliköksi

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän valinta ja käyttöönotto on yrityksen merkittävimpiä hankkeita ja projektipäällikkö on keskeisessä asemassa projektin onnistumisen kannalta. Tässä artikkelissa käsittelemme, mitä edellytetään hyvältä projektipäälliköltä.

Huomioi kokonaisuus

Hyvä projektipäällikkö pystyy pitämään isoja kokonaisuuksia hallinnassa ja osaa keskittyä oleellisiin asioihin. Ideaalitilanteessa hänellä on yrityksestään sekä taloudellinen että operatiivinen näkemys, taustaltaan esimerkiksi laatu- tai kehityspäällikkö.

Projektissa pitää myös osata huomioida koko yritys, eikä sortua keskittymään liikaa vain itselle tuttuihin asioihin -  esimerkiksi sen perusteella, mitä tehtäviä projektipäällikkö on aiemmin hoitanut yrityksessä.

Hanki perusteet jokaisen päätöksesi tueksi

Projektipäälliköltä odotetaan vahvaa omaa näkemystä ja omia mielipiteitä, jotta hän pystyy vastuuntuntoisesti ottamaan kantaa projektin etenemiseen. Järjestelmätoimittajan roolina on ehdottaa toimenpiteitä ratkaisukeskeisesti, mutta projektipäällikön täytyy osata suhtautua niihin kriittisesti ja arvioida jokainen ratkaisu yrityksen tavoitteiden ja hyötyjen kannalta. Mikäli kaikki järjestelmätoimittajan ehdotukset menevät aina läpi ilman omaa kantaa, niin lopputulos on harvoin yrityksensä itsensä näköinen.

Projektin aikana tulee usein eteen tilanteita, joissa nousee esiin useita vaihtoehtoisia tapoja edetä. Vaihtoehtoja täytyy osata vertailla yrityksen kokonaisuuden kannalta ottamalla huomioon yrityksen eri avainhenkilöiden näkemykset.

Hyvä projektipäällikkö osaa tehdä päätöksen siitä, mikä vaihtoehto kannattaa valita ja niin että siihen on riittävät perusteet. Mikäli tarkastelun jälkeenkin on jäljellä kaksi yhtä vahvaa vaihtoehtoa, ja valinnalla on iso merkitys kokonaisuuteen, asia on syytä viedä ohjausryhmän päätettäväksi.

Tartu epäkohtiin ja hio työskentelytapojasi

Projektipäällikön tehtävänä on pystyä viemään ohjausryhmään myös sellaisia kipeitä tosiasioita, joita on arvioitu väärin. Täytyy myös uskaltaa esittää hankkeen budjetin nostamista, mikäli esimerkiksi lisäkoulutusta tarvitaan ennen käyttöönottoa. Projektipäällikön pitää osata arvioida, ovatko työntekijät omaksuneet asioita riittävästi vai ei ja perustella mahdollinen lisäkoulutuksen tarve ohjausryhmälle.

Tehokkaasti toimivalla projektipäälliköllä on myös hyvin organisoidut työskentelymallit. Kannattaa kiinnittää huomiota esimerkiksi siihen, ettei toimittajalla ja asiakkaalla ole omia erillisiä tehtävälistoja samasta projektista, vaan kaikki tehtävät on aina samassa listassa. Näin molemmat osapuolet ovat koko ajan perillä tehtävien tilanteesta ja kumpi on vastuussa kustakin tehtävästä.

Lue lisää ERP-projektipäällikyydestä Visman julkaisemassa materiaalissa.

Lataa ERP-projektipäällikön usein kysytyt kysymykset