Teollisuusyrityksen menestys lähtee prosessienhallinnasta

Teollisuusyritysten toiminnanohjaus perustuu tehokkaaseen prosessien hallintaan. Kannattava ja tuloksellinen liiketoiminta edellyttää sitä, että materiaalivirrat liikkuvat sujuvasti, varastossa on koko ajan riittävä määrä tarvittavia osia ja yrityksellä on käytettävissä tarvittava määrä eri laitteistoa sekä osaavaa henkilöstöä. Miten prosessien hallinta on hoidettu sinun yrityksessäsi?

Ongelmien taustalla on usein puutteet prosessien hallinnassa

Hyvin monissa tapauksissa puutteellinen prosessien hallinta on syynä teollisuusyrityksen muihinkin tehottomiin toimintoihin. Ilman tehokasta prosessien suunnittelua ja hallintaa yrityksessä helposti tehdään vääriä asioita väärään aikaan, eikä se tällöin kykene saamaan maksimaalista hyötyä siitä kapasiteetista, joka sillä on käytettävissä.

Jos esimerkiksi myynti ei saa tarjouksia eteenpäin riittävän nopeassa aikataulussa, kauppojen tekeminen viivästyy ja sen seurauksena myös tuotanto voi ruuhkaantua. Vastaavasti tilauksen valmistuminen ja toimittaminen viivästyy, jos tuotantoprosessin alkuvaiheessa tarvittava tavaratoimitus onkin myöhässä eikä tietoa tästä saada ajoissa perille tuotantoon. Ja mikäli tuotanto ei pysy sovituissa aikatauluissa, asiakastyytyväisyys kärsii.

Jos yrityksen eri prosessit eivät ole selkeästi tiedossa eikä niihin liittyviä töitä ja tapahtumia kirjata ylös johonkin yhteisesti käytössä olevaan tietojärjestelmään, on kokonaisuuden hallinta yritykselle yleensä varsin haastavaa.

Yhteisesti käytössä oleva järjestelmä tuo monia etuja

Pienissäkin valmistavan teollisuuden yrityksissä on yleensä niin paljon erilaisia viikkotason tapahtumia ja tilauksia, että niiden kaikkien tehokas hallinta pelkän kynän, paperin ja sähköpostin avulla on sula mahdottomuus. Tilauksiin, asiakkaisiin, toimituksiin ym. liittyvät tiedot ovatkin ehdottoman tärkeää saada kirjattua yhteen yhteisesti käytössä olevaan toiminnanohjausjärjestelmään. Ideaalitilanteessa kaikki yrityksen ydintoiminnot ja prosessit ovat pyörivät ERP-järjestelmän kautta.

Tämän lisäksi on tärkeää, että kaikilla asiakastilauksen toteutukseen osallistuvilla tahoilla (alihankkijat ym.) on pääsy samaan järjestelmään, jossa jokainen voi kirjata oman osuutensa tilauksen käsittelystä. Tämä lisää tuotantokokonaisuuden läpinäkyvyyttä ja auttaa löytämään siihen liittyvät ongelmakohdat helpommin.

Kun asiakkaalta tulevan tilauksen vastaanottajalla on reaaliaikainen ja kokonaisvaltainen näkymä varaston saldotietoihin, käytettävissä olevaan työvoimaan/kapasiteettiin sekä toimittajien aikatauluihin, osataan asiakkaalle paremmin kertoa, missä vaiheessa tilaus kyetään hänelle toimittamaan. Näin saadaan parannettua myös asiakasviestintää ja -tyytyväisyyttä.

Keskitetyn järjestelmän ansiosta asiakastilausten etenemisen ja kustannusten seuranta sekä tuotteiden valmistamiseen tarvittavien resurssien hallinnointi tapahtuu helpommin ja tehokkaammin.

Tehokkaasta toiminnanohjauksesta hyötyy monella eri tavalla

Toiminnanohjausjärjestelmää, automaatiota ja sähköisiä toimintoja hyödyntämällä teollisuusyrityksen ydintoiminnot saadaan viritettyä mahdollisimman tehokkaiksi. Tämän ansiosta työn ohjaus tehostuu, tiedonkulku tulee sujuvammaksi, varastonarvo saadaan pidettyä kurissa, rahan kiertonopeus kasvaa ja koko henkilöstön toiminta tulee aiempaa systemaattisemmaksi.

Kun tilausten eri vaiheisiin liittyvät tiedot tallentuvat yhteisesti käytössä olevaan järjestelmään, yrityksen henkilöstöllä on jatkuvasti reaaliaikainen käsitys tilausten etenemisestä – tällöin myös mahdolliset poikkeamat ja ongelmatilanteet havaitaan aiemmin ja niihin kyetään reagoimaan nopeammin. Kaikki tämä edesauttaa sitä, että myös yritysjohdolla on ajantasainen käsitys siitä, mitä yrityksessä tapahtuu ja missä vaiheessa eri tehtävät ovat etenemässä.

Artikkeli päivitetty helmikuussa 2019.

Suositeltavaa luettavaa, lataa omasi:

Tehokas toiminnanohjaus teollisuusyrityksissä

Lataa maksuton opas

suunta.visma.fi
Suunta on luotu sinulle, liiketoimintapäättäjä. Se ohjaa sinut ajankohtaisen ja tiivistetyn tiedon lähteelle. Suunnasta löydät oleellista sisältöä liiketoiminnan johtamisen tueksi ja näkemyksiä parhaiden päätösten tekemiseksi.


Tutustu rekisteriselosteeseen
© Visma Software Oy

Hei! Kerätäksemme tietoa sinua kiinnostavasta sisällöstä käytämme sivustolla evästeitä. Niiden sekä lomakkeiden kautta meille antamiesi tietojen perusteella luomme sinusta profiilin, jonka avulla voimme näyttää juuri sinulle räätälöityä sisältöä. Hyväksymällä tämän annat meille oikeuden kerätä ja käsitellä henkilötietojasi turvallisesti ja luottamuksellisesti tässä kuvatulla tavalla.
Lisää kiinnostavia sisältöjä suunta.visma.fi