Tilitoimisto on tulevaisuudessa yhä enemmän asiantuntija kuin rutiinipalvelujen tarjoaja

Tilitoimistot ovat murtautumassa palveluyrityksistä asiantuntijayrityksiksi, jotka tekevät työtä yhdessä asiakkaidensa kanssa yhteisillä, helppokäyttöisillä työkaluilla. Kun rutiinityö hoituu ajanmukaisilla työkaluilla, tilitoimistot pystyvät vastaamaan asiakasyritysten huutavaan pulaan konsultatiivista asiantuntijoista. Asiakkaiden kipeä tarve on saada asiantuntija-apua ja opastusta todellisten liiketoimintalukujen ja datan tulkinnassa. Nyt on korkea aika siirtyä pois perinteisestä rutiinitekemisestä, kuten kuittien käsittelystä ja tiliöinnistä. Tämä liiketoiminta on kuivumassa alalta pois.

Jotain mielenkiintoista ja haastavampaa on tulossa onneksi tilalle. Asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseen liittyvää neuvontatyötä, kassavirran ennustaminen ja ongelmien ratkaiseminen avaavat tilitoimiston henkilökunnalle erinomaisen väylän nousta arvoketjussa asiantuntijaksi, jonka työstä ollaan valmiita maksamaan entistä enemmän. -Teknologian kehitystä ja sen tuomia muutoksia ei voi pysäyttää ja se on hyvä. Tässä on huikea mahdollisuus tilitoimistoille siirtyä enemmän konsultatiiviseen rooliin, neuvomaan ja opastamaan, kuvailee Visma Software Oy:n toimitusjohtaja Juha Mäntylä.

Moderni tilitoimisto -kysely avasi tilitoimistojen nykytilaa

Millainen on moderni tilitoimisto, mitä muutos vaatii? "Selvitimme laajalla Moderni tilitoimisto -kyselyllä tilitoimistojen ajatuksia digitaalisesta murroksesta ja siitä, missä vaiheessa tätä murrosta tilitoimistot Suomessa tällä hetkellä ovat. Tuloksista selvisi, että 63 %:lla tilitoimistoista käytössä oleva ohjelmisto on sellainen, että se mahdollistaa tilitoimiston ja asiakkaan yhteiskäytön ja toimii aidosti pilvipalveluna. 57 %:lla tilitoimistoista työ on kuitenkin pääsääntöisesti vielä manuaalista eli muutosta automatisoituun malliin ei vielä ole tehty. Tilitoimistojen asiakkaille tämä näkyy siten, että 51 %:lla asiakkaista ei ole pääsyä reaaliaikaiseen tuloslaskelmaan", Mäntylä kuvailee.

Hänen mukaansa asiakkaan tulisi itse päästä näkemään reaaliajassa taloutensa sen hetkisen tilanteen. Tähän on asiakkaalla jo tahtotila olemassa, ja jatkossa tämä saattaa muuttua jopa yhdeksi tilitoimiston valintaperusteeksi. Mäntylä linjaa, että kirjanpitäjän tehtävänä on tulkita numeroita ja antaa asiakkaalle lisäarvoa tuottavaa tietoa, miten reagoida ja kehittää yrityksen liiketoimintaa.

”Asiakkaan tulisi itse päästä näkemään reaaliajassa talouden sen hetkisen tilanteen. Kirjanpitäjän tehtävänä on tulkita numeroita ja antaa asiakkaalle lisäarvoa tuottavaa tietoa, miten reagoida ja kehittää yrityksen liiketoimintaa.”


Näin tilitoimisto varmistaa menestyksen tulevaisuudessa

1. Tee uutta liiketoimintaa älykkäiden ohjelmistojen analyysimahdollisuuksista

Tilitoimisto-ohjelmat tekevät rutiinityöt puolestasi. Keskity henkilöstösi avulla numeroiden analysointiin, johtopäätöksiin ja anna manuaalityön jäädä viime vuosituhannen puolelle. Tulevaisuuden tilitoimisto voi tarjota asiakkaalleen muun muassa asiakkaan toimialan kuluvertailua. Näin asiakas saa esimerkiksi kokonaiskuvan siitä, miten hänen toimintansa kulut sijoittuvat verrattuna toimialalla yleensä olevaan tilanteeseen. 

2. Kasvata asiakaskuntaasi rohkeasti

Automaatio mahdollistaa suuremman asiakaskunnan hoitamisen, kun tilitoimiston rutiinit siirtyvät automaattisiksi ja osan perinteisistä tilitoimiston tehtävistä hoitaa myös asiakas itse reaaliaikaisesti ja mobiilisti. Kehitä myyntitaitojasi ja tavoittele rohkeasti uusia asiakkaita.

3. Muuta hinnoitteluperusteita

Perinteisen tuntityön vähetessä, muuttuvat myös hinnoitteluperusteet. Tilitoimiston asiantuntijapalveluita kannattaa tarjota asiakkaalle kiinteällä hinnalla. Mieti uusia hinnoittelumalleja, palvelupaketteja ja lähde rohkeasti tarjoamaan osaamistanne asiakkaan liiketoiminnan kasvun tueksi. Kiinteällä hinnoittelumallilla tilitoimiston tuottavuuden kehittäminen parantaa tilitoimiston kannattavuutta. Toki aina on joukko erillisveloitettavia palveluita ja asiantuntijatehtäviä.

4. Keskitä järjestelmät

Tilitoimistot pyrkivät yhä enenevässä määrin tehostamaan toimintojaan ja alentamaan kustannuksia. Käytössä on kuitenkin edelleen useampia järjestelmiä. Järjestelmästä toiseen siirryttäessä tieto usein muuttuu tai jopa katoaa tai väliin pitää tehdä tehotonta manuaalityötä. Kun kaikki toiminnot ovat yhdessä ja samassa järjestelmässä, syntyy selvää hyötyä niin kustannuksissa kuin ajankäytössäkin.

Artikkeli päivitetty 29.01.2019

Suositeltavaa luettavaa, lataa omasi:

Miksi ja miten tilitoimistojen pitäisi muuttaa liiketoimintamalliaan

Tilitoimistot ovat sopeuttamassa toimintaansa muuttuvien markkinoiden mukaiseksi, ja sen vuoksi ne ovat strategisten valintojen edessä. Tässä oppaassa tuodaan esille uusi työskentelytapa, joka mahdollistaa entistä läheisemmän yhteistyön tilitoimiston ja sen asiakkaiden välillä.

Lataa maksuton opas

suunta.visma.fi
Suunta on luotu sinulle, liiketoimintapäättäjä. Se ohjaa sinut ajankohtaisen ja tiivistetyn tiedon lähteelle. Suunnasta löydät oleellista sisältöä liiketoiminnan johtamisen tueksi ja näkemyksiä parhaiden päätösten tekemiseksi.


Tutustu rekisteriselosteeseen
© Visma Software Oy