Puuttuuko järjestelmäprojektilta johdon tuki?

ERP-projekti on yrityksen pitkäkestoinen muutosprosessi, joten on hyvin ymmärrettävää, että projektin tavoitteet ja tehtävät helposti hukkuvat yrityksen arjen tohinoiden keskelle. Tällöin myös hyvin helposti käy niin, että projektille valittu projektipäällikkö ja projektiryhmä jäävät yksin vastaamaan projektin ja sen mukana tulevien muutosten eteenpäin viemisestä.

Pääasiallinen vastuu projektin toteutuksesta on aina tehtävään valitun projektipäällikön ja -ryhmän harteilla, mutta myös toimitusjohtajalla on tärkeä rooli projektin eteenpäin viemisessä: hänen tehtävänsä on olla projektiryhmän tukena sekä varmistaa heille tarvittavat resurssit projektin loppuun saattamiseksi. Toimitusjohtajan tehtävä on myös toimia projektin puolestapuhujana ja veturina sellaisinakin aikoina, kun projekti tuntuu hautautuvan muiden työkiireiden alle.

Kokemuksemme mukaan uuden järjestelmän käyttöönotto onnistuu parhaiten silloin, kun yrityksen henkilöstö on ymmärtänyt ja sisäistänyt uuden järjestelmän tuomat hyödyt paitsi yritykselle, myös heidän omaan työhönsä. Kun halutut lopputulokset pysyvät koko projektin ajan henkilökunnan mielessä, on projektiin sitoutuminen huomattavasti helpompaa ja tällöin uusi järjestelmä saadaan todennäköisemmin otettua käyttöön tavoitellussa aikataulussa. Toimitusjohtajan tuleekin omalla toiminnallaan varmistaa se, että ERP-projektin tavoitteet eivät pääse unohtumaan pitkäkestoisen prosessin pyörteisiin vaan ne pysyvät kirkkaina kaikkien mielessä uuden järjestelmän lopulliseen käyttöönottoon saakka.

Toimitusjohtajalla on kriittinen merkitys ERP-projektin onnistumisessa.

TJ:n innostuminen ei kuitenkaan ole itsestään selvää, vaan sen eteen voidaan joutua tekemään töitä.Toimitusjohtajien rooli järjestelmäprojektin onnistumisessa on merkittävästi kuviteltua suurempi. Mikäli toimitusjohtajan kiinnostus projektiin ei synny luonnostaan, vastuu johdon sitoutumisen varmistamisesta on projektipäälliköllä ja tietohallinnolla.

Toimitusjohtajan sitouttaminen järjestelmäprojektiin onnistuu parhaiten nostamalla esiin heitä kiinnostavat asiat, kuten aikataulut, kustannukset sekä konkreettiset, rahassa mitattavat saavutettavat hyödyt.

Johdon sitoutumattomuus upottaa usein koko projektin

Toimitusjohtajan tehtävä ERP-projektissa ei pääty järjestelmän hankintapäätökseen. Tärkeintä olisi saada heidät toimimaan organisaation muutosjohtajana koko ERP-projektin ajan.

Muun henkilöstön sitouttaminen uuden järjestelmän tuomiin muutoksiin ja uusiin toimintatapoihin on huomattavasti vaikeampaa, ellei toimitusjohtaja ja muu johto ole valmis muutokseen. Sitoutumattomuus näkyy yleensä viivästyneinä aikatauluina, henkilöstön tyytymättömyytenä ja lopulta myös uuden järjestelmän käytön laiminlyöntinä.

Suositeltavaa luettavaa, lataa omasi:

ERP-projektin vaikutukset henkilöstöön ja yrityksen toimintaan

Lataa maksuton opas

suunta.visma.fi
Suunta on luotu sinulle, liiketoimintapäättäjä. Se ohjaa sinut ajankohtaisen ja tiivistetyn tiedon lähteelle. Suunnasta löydät oleellista sisältöä liiketoiminnan johtamisen tueksi ja näkemyksiä parhaiden päätösten tekemiseksi.


Tutustu rekisteriselosteeseen
© Visma Software Oy

Hei! Kerätäksemme tietoa sinua kiinnostavasta sisällöstä käytämme sivustolla evästeitä. Niiden sekä lomakkeiden kautta meille antamiesi tietojen perusteella luomme sinusta profiilin, jonka avulla voimme näyttää juuri sinulle räätälöityä sisältöä. Hyväksymällä tämän annat meille oikeuden kerätä ja käsitellä henkilötietojasi turvallisesti ja luottamuksellisesti tässä kuvatulla tavalla.
Lisää kiinnostavia sisältöjä suunta.visma.fi