Näin aloitat taloushallinto-ohjelman yhteiskäytön asiakkaasi kanssa

Taloushallinto-ohjelmiston yhteiskäyttö vaikuttaa tilitoimistojen ja heidän asiakkaidensa toimintatapoihin voimakkaasti. Tilitoimistot muuttuvat rutiinikirjanpitoa tekevistä yrityksistä asiakkaidensa konsultatiivisiksi kumppaneiksi, jotka tulkitsevat asiakkaidensa avainlukuja ja auttavat asiakkaitaan menestymään. Hyvin mietityillä prosesseilla asiakas säästää aikaa ja rahaa, samalla kirjanpidon laatu paranee. Miten sitten taloushallinto-ohjelman yhteiskäyttö asiakkaan kanssa alkaa?

Sähköiseen taloushallintoon siirtymisen vaiheet

Askelmerkit automatisoituun taloushallintoon ovat vaivattomat, kun käyttöönottoa varten tehdään suunnitelma. Tämä takaa riskittömän siirtymisen sähköiseen maailmaan. Järjestelmän saa asiakkaalle tarvittaessa käyttöönsä hyvinkin vaivattomasti, koska kaikkia ominaisuuksia ei tarvitse ottaa käyttöön samanaikaisesti.

Moni yrittäjä pyörittää edelleen exceleissä tilitoimistoltaan saamaansa tietoa ja yrittää laskentakaavioilla ratkaista miten tieto hänen liiketoimintaansa vaikuttaa ja mitä hänen pitäisi seuraavaksi tehdä. Ensimmäisessä vaiheessa voidaankin asiakkaalle tarjota esimerkiksi näkymä yrityksen taloudelliseen tilaan. Jo tällä tasolla tilitoimisto pääsee uudenlaiseen keskusteluun asiakkaansa kanssa.

”Yhteisen sähköisen näkymän avulla tilitoimisto pystyy jakamaan omaa asiantuntemustaan asiakkaansa hyväksi.”

Järjestelmässä asiakkaan taloustiedot ovat selailtavissa aina laskujen kuviin saakka. Nykyaikaisten dashboardien avulla yrityksen tilaa voidaan seurata graafisesti tuloksen, ostovelan ja myyntisaamisten osalta. Tämän tiedon tulkitsemisen opastaminen on asiakkaalle arvokasta. Ilman muita sähköisiä prosesseja taloustieto kuitenkin laahaa jatkuvasti perässä. Tämän vuoksi asiakkaalle onkin loogista tarjota esimerkiksi sähköistä laskutusta tai ostolaskujen hallintaa. Kun yrittäjä ottaa sähköisen järjestelmän jokapäiväiseksi työkalukseen ja tekee esimerkiksi laskutusta tasaisin väliajoin, yrittäjä näkee oman yrityksensä taloudellisen tilan reaaliaikaisena ja pystyy tätä tietoa hyödyntämään arjen päätöksissään.

Määrittele järjestelmän yhteiskäytön rajat ja vastuut yhdessä asiakkaasi kanssa

Kun tarjoat asiakkaalle sähköisiä palveluita, on työnjaosta hyvä sopia johdonmukaiset pelisäännöt. Ehdotus kannattaa suunnitella asiakkaan tilanteen mukaan, parhaiten liiketoimintaa tukevalla tavalla. Asiakkaalle voidaan tarjota selkeitä eri tasoisia kuukausihinnoiteltuja palvelupaketteja, joissa on määritelty niihin kuuluvat tilitoimistopalvelut ja asiakkaalle käyttöön tulevat sovellukset. Työnjako voi toimia esimerkiksi niin, että asiakas tekee myyntilaskut järjestelmässä ja tilitoimisto hoitaa myyntireskontran ja perinnän tai asiakas tarkastaa järjestelmään tulevat ostolaskut ja tilitoimiston vastuulla on ostoreskontra ja maksatus.

” Yhteiskäyttö mahdollistaa sen, että asiakas ja kirjanpitäjä näkevät saman tilanteen reaaliaikaisesti. Kirjanpitäjä pitää reskontran ajan tasalla päivittäin. ”

 

Sähköisen raportointityökalun käyttöliittymä on hyvin visuaalinen, se auttaa asiakasta ymmärtämään omaa liiketoimintaansa paremmin. Kuvassa ennuste kassavirrasta.

Tilitoimiston ja asiakkaan yhteinen, sähköinen järjestelmä, vapauttaa tilitoimiston aikaa asiakkaan kuunteluun ja asiakasymmärryksen lisäämiseen sekä entistä katteellisempaan työhön. Moni tilitoimisto tekee työtään tuntematta asiakastaan syvällisesti. Asiakkaan kipupisteet pystytään tunnistamaan vasta, kun on aikaa kuunnella ja analysoida hänen liiketoimintansa mittareita. Tähän yhteinen, sähköinen järjestelmä vapauttaa aikaa – uudet liiketoimintamahdollisuudet ovat jo nyt ulottuvillasi!

Artikkeli päivitetty 29.1.2019

Suositeltavaa luettavaa, lataa omasi:

Järjestelmän yhteiskäytön hyödyt

Yhteiskäytön avulla asiakkaat pystyvät etsimään ja kirjaamaan haluamiaan tietoja itse, käyttäen tilitoimiston järjestelmää. Tämä tarjoaa mukavan edun niin asiakkaille kuin tilitoimistolle kilpaillessasi muiden yritysten kanssa. Itsepalvelutoiminnot parantavat asiakaspalvelua ja siten asiakastyytyväisyyttä ja -uskollisuutta, mikä puolestaan kasvattaa tuottoa. Opas kertoo 5 syytä miksi tilitoimiston kannattaa tarjota itsepalvelua asiakkailleen.

Lataa maksuton opas

suunta.visma.fi
Suunta on luotu sinulle, liiketoimintapäättäjä. Se ohjaa sinut ajankohtaisen ja tiivistetyn tiedon lähteelle. Suunnasta löydät oleellista sisältöä liiketoiminnan johtamisen tueksi ja näkemyksiä parhaiden päätösten tekemiseksi.


Tutustu rekisteriselosteeseen
© Visma Software Oy