Muutosjohtaminen lähtee toimitusjohtajasta

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ERP-projektin käynnistäjänä toimivat tyypillisesti yrityksen toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Hankintapäätöksen jälkeen talousjohtajalle tulee vielä paljon käytännön asioita hoidettavaksi kun taas toimitusjohtajan viikkokohtainen tehtävälista projektin suhteen näyttää usein aika lyhyeltä. 

Tiesithän kuitenkin, ettei toimitusjohtajan rooli ERP-projektissa suinkaan pääty vielä järjestelmän hankintapäätökseen – hänen tärkein tehtävänsä projektissa on vielä edessäpäin.

Muutosvastarinta ei saa alkaa toimitusjohtajasta

Toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamis- tai hankintaprojekti koskettaa aina laaja-alaisesti yrityksen kaikkia toimintoja. Uuden järjestelmän myötä työskentely- ja toimintatapoihin usein joudutaan tekemään muutoksia ja kuten kaikki tiedämme; muutokset arjessa totuttuihin toimintatapoihin aiheuttavat lähes poikkeuksetta jonkin asteista muutosvastarintaa organisaation sisällä.

On äärimmäisen tärkeää, että muutosvastarinta lähde liikkeelle yrityksen toimitusjohtajasta. Tässäkin tilanteessa toimitusjohtajan on omalla esimerkillään näytettävä, että mahdollisesta lisätyöstä huolimatta uudet työrutiinit kannattaa opetella.

Toimitusjohtajan kannattaa pitää mielessä tämäkin tärkeä seikka: mikäli projektin toteutuksessa ilmenee ongelmia, on ehdottoman tärkeää, että epäkohdat käydään läpi järjestelmätoimittajan ja projektin ohjausryhmän kanssa - henkilökunnan kahvihuone ei ole oikea paikka puida projektiin mahdollisesti liittyviä epäselvyyksiä.

Henkilöstölle on varattava riittävästi resursseja uuden opetteluun

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta tarkoittaa yrityksen henkilöstölle yleensä useiden kuukausien kovaa työtä, joka tehdään muun työn ohella. Pidemmällä tähtäimellä tämä ylimääräinen työ kuitenkin palkitaan niin yritykselle kuin sen henkilökunnallekin.

Jotta järjestelmän hankinta ei käy henkilöstölle liian raskaaksi, on toimitusjohtajan vastuulla varata henkilöstölle riittävästi aikaa ja resursseja uusien toimintatapojen opetteluun järjestelmän käyttöönoton yhteydessä. Muutos kuitenkin käytännössä saadaan aikaiseksi henkilökunnan ansiosta, joten työntekijöiden motivointi, kiitokset ja onnistumisista palkitseminen ovat varmasti paikallaan.

ERP-projekti  saadaan varmemmin päätökseen halutussa aikataulussa, kun käyttöönottoprojektiin liittyviä tehtäviä ei vain kasata henkilöstön muiden päivittäisten töiden päälle. Ja kun henkilökunta ehtii projektin aikana oppia ja ymmärtää, kuinka järjestelmää käytetään työn arjessa, saadaan ERP-järjestelmän hyödytkin lopulta näkymään yrityksen toiminnassa huomattavasti nopeammin.

Vinkkejä ERP-projektin muutosjohtamiseen liittyen

  • Varaudu henkisesti siihen, että toimitusjohtajan rooli ei pääty ERP-järjestelmän hankintapäätökseen.  
  • Viestintä on ERP-projektin muutosjohtamisen kannalta yksi tärkeimmistä työkaluista. Pidä siis huoli siitä, että järjestelmän toteutusprojektia ei aloiteta ennen kuin projektilla on olemassa myös selkeä viestintäsuunnitelma.
  • Keskustele säännöllisesti ERP-projektille valitun projektipäällikön kanssa ja varmista, että hänellä on riittävästi resursseja projektin eteenpäin viemiseksi.
  • Muutosjohtamisen yleiset lainalaisuudet pätevät myös ERP-projekteissa – perehdy siis muutoksen läpiviemistä käsittelevään kirjallisuuteen ja kysy myös kollegoidesi kokemuksia ja parhaita käytäntöjä yrityksen muutosprosesseihin liittyen.

Artikkeli päivitetty helmikuussa 2019.

Suositeltavaa luettavaa, lataa omasi:

Toimitusjohtajan usein kysytyt kysymykset ERP-projektista

Lataa maksuton opas

suunta.visma.fi
Suunta on luotu sinulle, liiketoimintapäättäjä. Se ohjaa sinut ajankohtaisen ja tiivistetyn tiedon lähteelle. Suunnasta löydät oleellista sisältöä liiketoiminnan johtamisen tueksi ja näkemyksiä parhaiden päätösten tekemiseksi.


Tutustu rekisteriselosteeseen
© Visma Software Oy