Moderni Tilitoimisto -kyselyn yhteenveto

Kyselyn tavoite

Halusimme selvittää tilitoimistojen ajatuksia digitaalisesta murroksesta ja siitä, missä vaiheessa tätä murrosta tilitoimistot Suomessa tällä hetkellä ovat. Visma Software Oy:llä on kumppaneinaan noin 1100 tilitoimistoa ympäri Suomea ja halu ymmärtää tilitoimistojen arkea ja heidän asiakkaitaan vielä paremmin synnytti idean Moderni tilitoimisto -kyselystä.

Kyselyn toteutus

Kyselyyn vastanneiden vastaukset koottu ajalta 25.03.2016 - 29.01.2019
Vastanneiden lukumäärä: 720
Vastauksia kerätty online-kyselyn kautta ja puhelimitse
Kysymysalueet: 8 kysymystä aiheista Ohjelmisto ja työtavat, Asiakastyöskentely, Liiketoiminnan kehittäminen.

Päätulokset

Ohjelmisto ja työtavat

Reilusti yli puolet vastaajista käyttää tilitoimisto-ohjelmistoa, joka toimii aidosti pilvessä ja mahdollistaa yhteiskäytön asiakkaiden kanssa. Kuitenkin 37% vastaajista käyttää yhä edelleen todennäköisesti paikalleenasennettua ohjelmistoa, joka ei mahdollista yhteiskäyttöä ajasta ja paikasta riippumatta.

Millaiset ovat modernin tilitoimiston omat päivittäiset prosessit? Kokemuksemme mukaan nykyaikaisesti toimiva tilitoimisto keskittää toiminnan yhteen kokonaisjärjestelmään ja näin manuaaliseen tallentamiseen käytetty aika ei ole merkittävä. Koska melkein puolella (46%) vastaajista on useampi ohjelmisto käytössä, ei ole yllättävää, että jopa 57% vastaajan työ on pääsääntöisesti manuaalista tallentamista. Monilla tilitoimistoilla on siis kehittymisen paikka omien prosessien suhteen täyttääkseen modernin tilitoimiston tunnusmerkit.

Asiakastyöskentely

85% vastaajista vastasi tulkitsevansa asiakkaan taloudellista tilannetta ja antavansa neuvoja. Luku on erittäin positiivinen, kun otetaan huomioon että kirjanpitäjän työ muuttuu yhä enenevässä määrin konsultoivampaan suuntaan. 51% vastaajista kertoi, ettei asiakkaalla ole pääsyä reaaliaikaiseen tuloslaskelmaan. Yhteiskäyttöinen pilvipalvelu mahdollistaa asiakkaan pääsyn tarkastelemaan itsenäisesti tulosta ja tasetta, joka on sitä reaaliaikaisempi, mitä enemmän asiakas käyttää sähköisiä palveluita. Kaikki eivät tätä mahdollisuutta asiakkailleen kuitenkaan tarjoa tai asiakas ei ole palvelua halunnut ottaa käyttöön.

Liiketoiminnan kehittäminen

Yritykset, jotka ovat kasvuorientoituneita ja hakevat aktiivisesti asiakkaita, näkevät sähköisyyteen siirtymisen mahdollisuutena ja haluavat asiakkaansakin siirtyvän sähköisyyteen. Kasvua mahdollistavaa toimintamallia tukevat uudet palvelu- ja hinnoittelumallit. Testi tuo kuitenkin esille, että enemmistö (64%) haluaa siirtää asiakkaansa sähköisyyteen, mutta suurin osa (85%) ei ole muuttanut hinnoittelu- ja palvelumalliaan tukemaan sitä. Kiinnostavaa on myös se, että vain 45% hakee kasvua ja uusia asiakkaita, joten kilpailukentällä on ilmeisesti tilaa.

Artikkeli päivitetty 29.01.2019

 

suunta.visma.fi
Suunta on luotu sinulle, liiketoimintapäättäjä. Se ohjaa sinut ajankohtaisen ja tiivistetyn tiedon lähteelle. Suunnasta löydät oleellista sisältöä liiketoiminnan johtamisen tueksi ja näkemyksiä parhaiden päätösten tekemiseksi.


Tutustu rekisteriselosteeseen
© Visma Software Oy

Hei! Kerätäksemme tietoa sinua kiinnostavasta sisällöstä käytämme sivustolla evästeitä. Niiden sekä lomakkeiden kautta meille antamiesi tietojen perusteella luomme sinusta profiilin, jonka avulla voimme näyttää juuri sinulle räätälöityä sisältöä. Hyväksymällä tämän annat meille oikeuden kerätä ja käsitellä henkilötietojasi turvallisesti ja luottamuksellisesti tässä kuvatulla tavalla.
Lisää kiinnostavia sisältöjä suunta.visma.fi