Miten kehittää taloyhtiön ja isännöitsijän yhteistyötä?

Yksi taloyhtiön hallituksen tärkeimmistä tehtävistä on luotettavan ja toimivan isännöintiyrityksen valinta. Isännöitsijä toimiikin ikään kuin taloyhtiön toimitusjohtajana, vastaten mm. kiinteistön ylläpidosta, talouden suunnittelusta sekä yleisestä arjen sujuvuudesta. Jotta taloyhtiön arki olisi mahdollisimman vaivatonta, tulisi myös taloyhtiön hallituksen, asukkaiden, osakkaiden ja isännöintiyrityksen välisen yhteistyön ja viestinnän olla mahdollisimman sujuvaa.

Sähköiset palvelut ovat nykyaikaa

Nykyaikaisesti ja tehokkaasti toimivan isännöintiyrityksen on mahdollista tarjota asiakkailleen monia taloyhtiöiden arkea helpottavia ratkaisuja ja palveluja. Tällaisia ratkaisuja voivat olla esimerkiksi taloyhtiön omat kotisivut, joiden kautta onnistuu muun muassa vikailmoitusten jättäminen, taloustietojen ja kulutuslukemien seuraaminen sekä tehokas viestintä taloyhtiön hallituksen, asukkaiden sekä isännöinti- ja huoltoyrityksen kesken.

Yhteisen portaalin avulla isännöintiyritys voi esimerkiksi julkaista ja ajastaa erilaisia asukastiedotteita sekä ajaa taloyhtiön taloudellisesta tilanteesta kertovia raportteja hallituksen päätöksenteon tueksi sekä asukkaiden nähtäville.

Taloyhtiön asioihin halutaan pystyä vaikuttamaan

Suuri ongelma taloyhtiöiden toiminnassa on usein se, etteivät asukkaat koe voivansa vaikuttaa taloyhtiön asioihin. Vaikka oman asunnon ostoon on voitu säästää kymmeniä vuosia tai ottaa suuri pankkilaina, osallistuu taloyhtiön yhtiökokouksiin nykyään vain murto-osa taloyhtiön osakkaista. Asunnon oston jälkeen asunnon arvon ylläpito ja kasvattaminen, esimerkiksi taloyhtiön yhteisiin talkoisiin osallistumalla, unohtuvat helposti.

Tavoitteena avoin ja asukkaita arvostava toimintakulttuuri

Tarjoamalla nykyaikaisia sähköisiä palveluja ja viestintäkanavia taloyhtiön asukkaiden käyttöön, on isännöintiyrityksen ja taloyhtiön hallituksen mahdollista selvittää taloyhtiön asukkaiden kokemuksia ja toiveita esimerkiksi säännöllisillä asukaskyselyillä. Näin taloyhtiön on mahdollista muodostaa avoin ja asukkaita arvostava toimintakulttuuri, jossa ihmiset aidosti kokevat, että taloyhtiön asioihin voi myös vaikuttaa.

Sähköinen arkisto helpottaa tiedonjakoa

Kun kaikki taloyhtiöön liittyvä tieto on koottu samaan paikkaan, on tieto myös tallessa koko kiinteistön elinkaaren ajan, myös vastuuhenkilöiden vaihtuessa. Näin uuden asukkaan tai taloyhtiön hallituksen jäsenen on helpompi päästä taloyhtiön toimintaan mukaan. Yhteinen järjestelmä tuokin taloyhtiön asukkaat, hallituksen jäsenet, isännöintiyrityksen ja muut sidosryhmät, kuten huoltoyhtiön, yhteisen tiedon äärelle.

Suositeltavaa luettavaa, lataa omasi:

Taloyhtiön ja isännöintiyrityksen moderni yhteistyö

Lataa maksuton asiantuntijaoppaamme, joka on kirjoitettu tehokkaasta taloyhtiötoiminnasta kiinnostuneille. Oppaan tarkoituksena on avata taloyhtiön asukkaille, osakkaille ja hallituksen jäsenille taloyhtiötoimintaa ja sen tavoitteita sekä sujuvaa yhteistyötä isännöintiyrityksen kanssa.

Lataa maksuton opas

suunta.visma.fi
Suunta on luotu sinulle, liiketoimintapäättäjä. Se ohjaa sinut ajankohtaisen ja tiivistetyn tiedon lähteelle. Suunnasta löydät oleellista sisältöä liiketoiminnan johtamisen tueksi ja näkemyksiä parhaiden päätösten tekemiseksi.


Tutustu rekisteriselosteeseen
© Visma Software Oy