Mistä syntyy teollisuusyritysten tehokas toiminta?

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen on jo pitkään ollut osa teollisuusyritysten arkipäivää. Tyypillisesti ERP-järjestelmää on hyödynnetty teollisuusyritysten myynnissä, materiaalinhallinnassa sekä taloushallinnossa. Mutta mitkä ovatkaan tehokkaan toiminnanohjauksen kulmakivet nykypäivänä, kun työtä tehdään mm. laajan alihankkijaverkoston kanssa?

Visman asiantuntijat nostavat seuraavat osa-alueet olennaiseen asemaan teollisuusyritysten toiminnan ja kilpailukyvyn kannalta:

  1. Sähköinen työn ja toiminnan ohjaaminen
  2. Varastonhallinta
  3. Projektinhallinta ja kustannusseuranta
  4. Työn seuranta ja valvonta

Sähköinen työn ja toiminnan ohjaaminen auttaa pitämään langat käsissä

Pienissäkin valmistavan teollisuuden yrityksissä on yleensä hyvin paljon erilaisia viikkotason tapahtumia ja tilauksia. Kun jokainen tilaus ja toiminto kirjataan yhteisesti käytössä olevaan järjestelmään, on niiden hallinnointi ja etenemisen seuranta helppoa. Tällöin asiakkaallekin pystytään nopeasti selvittämään, missä vaiheessa hänen tilauksensa on vastaanotettu, missä vaiheessa sen tuotanto on etenemässä ja milloin tilaus saadaan toimitettua.

Lisäksi kun tiedot tilauksista tai työtehtävistä välitetään tuotannolle siihen tarkoitetun sähköisen järjestelmän avulla, pysyy sekä työnjohto että työntekijät ajan tasalla siitä, mitä on tehty, mitä tehtäviä on työjonossa, kuka minkäkin tilauksen hoitaa ja missä aikataulussa.

Tehokas varastonhallinta on olennainen osa kilpailukykyä

Tehokas varastonhallinta nousee usein teollisuusyritysten tärkeäksi kilpailutekijäksi, sillä tuloksen lopulta määrää se, miten hyvin myynti, tuotanto ja varasto saadaan toimimaan yhteen. Varastotapahtumat ovatkin tärkeää saada integroitua osaksi yrityksen myynti-, valmistus/tuotanto- ja ostoprosessia.

Ideaalitilanteessa tiedot yrityksen tekemistä myynneistä välittyvät sähköisesti suoraan joko varastoon toimitettaviksi tai tuotantoon valmistettavaksi. Ja vastaavasti materiaalitarpeista tullut tieto välittyy automaattisesti sekä ostoihin että niiden toimittajille. Ilman yhteistä järjestelmää tämän kokonaisuuden hallinta on hankalaa, virhealtista ja se vie myös paljon aikaa.

Tarkempaa kustannustietoa projektinhallinnan avulla

Myös projektinhallinta on tärkeä osa teollisuusyritysten arkea. Kun esimerkiksi isommat tilaukset saadaan hallinnoitua projekteina, on niistä aiheutuvien kustannusten sekä niistä saatavien tuottojen ennakointi ja seuranta helpompaa. Jokainen projekti olisikin hyvä saada pilkottua pienempiin osakokonaisuuksiin, toimintoihin ja tehtäviin. Tämä tekee projektin seurannasta ja kustannusten hallinnasta helpompaa.

Projektien kustannusseuranta tehostuu sillä, että jokaiselle projektille luodaan budjetti, jonka toteumaa seurataan säännöllisesti. Budjettia ja toteumaa tarkastelemalla kyetään myös tekemään vaikkapa kuukausitason ennusteita siitä, tehdäänkö projektissa lopulta plussaa vai miinusta.

Yhteistyö alihankkijoiden kanssa paranee toimivan seurannan ansiosta

Teollisuuden alan yrityksissä työtä tehdä yhdessä monien eri toimittajien ja alihankkijoiden kanssa. Jos tuotantoprosessia ei ole tehty läpinäkyväksi koko verkostolle, on tilauksen etenemisen seuranta haasteellista.

Monitahoisesta toimijaverkosta huolimatta tilauksiin ja tuotantoon liittyvät tiedot tulisikin saada tallennettua yhteen järjestelmään. Tällöin tilausten etenemisestä saadaan kattava kuva, joka päivittyy töiden edetessä ja joka mahdollistaa myös kannattavuuden nostamisen.

Ideaalitilanteessa kaikilla tilauksen toteutukseen osallistuvilla tahoilla on pääsy samaan järjestelmään, jossa jokainen voi kirjata oman osuutensa tilauksen käsittelystä.

Suositeltavaa luettavaa, lataa omasi:

Tehokas toiminnanohjaus teollisuusyrityksissä

Lataa maksuton opas

suunta.visma.fi
Suunta on luotu sinulle, liiketoimintapäättäjä. Se ohjaa sinut ajankohtaisen ja tiivistetyn tiedon lähteelle. Suunnasta löydät oleellista sisältöä liiketoiminnan johtamisen tueksi ja näkemyksiä parhaiden päätösten tekemiseksi.


Tutustu rekisteriselosteeseen
© Visma Software Oy