Kuinka parantaa urakointiyritysten kilpailukykyä

Urakointialan yritykset ovat kokeneita toiminnanohjausjärjestelmien käyttäjiä ja yhteistyö esimerkiksi tavarantoimittajien kanssa on jo pitkään hoidettu tietojärjestelmiä hyödyntäen. Toiminnanohjauksen teho ei kuitenkaan enää nykyään tule pelkästään sähköisestä laskutuksesta. Tiedätkö jo, mitkä toiminnot urakointiyritysten toiminnanohjauksessa parantavat yritysten kilpailukykyä eniten?

Avaintekijänä tehokas tiedon- ja projektinhallinta

Urakointialan toiminta on monimuotoisuudessaan varsin vaikeasti hallittavaa: jokaisessa urakassa on mukana aina useita eri aliurakoitsijoita ja tavarantoimittajia, joiden aikataulujen ja resurssien tulisi toimia saumattomasti yhteen. Jos näin ei tapahdu, joudutaan urakkaan lähes poikkeuksetta tekemään muutoksia.

Urakoihin liittyvät muutokset ja lisätyöt puolestaan aiheuttavat urakointiyrityksille sellaisia lisäkuluja, joita ei välttämättä saadakaan laskutettua tilaajalta - tällöin työn kate luonnollisesti pienenee. Jos projektien etenemisen seuranta on heikolla tasolla, on myös kustannusten hallinta haastavaa. Pitkällä tähtäimellä tämä vaikeuttaa myös tulevien urakoiden tarjouslaskentaa ja niiden alustavaa resursointia.

Haastavassa markkinatilanteessa sekä kovan kilpailun keskellä kannattavuudesta huolehtiminen ja kilpailukyvyn säilyttäminen olisi kuitenkin urakointiyrityksille ensiarvoisen tärkeää. Hintojen korottaminen ei useinkaan ole vaihtoehto kannattavuuden parantamiseksi, jolloin ainoa keino lisätä kilpailukykyä on hyödyntää nykyiset resurssit tehokkaammin. Urakoissa tarvitaankin tehokasta projektinhallintaa ja -valvontaa.

Tietoa tulee hallita kokonaisuutena

Urakointiyritysten tehokkuudelle on tärkeää, että useista eri toiminnoista ja lähteistä muodostuvaa tietoa pystytään hyödyntämään ja hallitsemaan selkeästi ja yhtenä kokonaisuutena, ilman tietojen tallentamista useaan kertaan. Hyvin useinhan urakoihin liittyvät tiedot ovat hajallaan erillisillä lapuilla, Excel-taulukoissa tai työntekijöiden sähköposteissa. Tällöin työmaajohdolta puuttuu selkeä kokonaiskuva ja reaaliaikainen näkymä urakoiden tilanteeseen.

Useiden yhtäaikaisten ja hajallaan olevien työmaiden seurantaa helpottaa merkittävästi se, jos yrityksen ERP-järjestelmää on mahdollista käyttää suoraan työmailta käsin. Tällöin integroituun ERP-järjestelmään kerääntyy töiden, tuntien, materiaalien ja ostojen tietoja sitä mukaan, kun niitä kirjataan. Projektipäällikkö pystyy näin koko ajan valvomaan projektin toteumaa suunniteltuun budjettiin nähden ja tekemään ennusteita siitä, mihin suuntaan esimerkiksi juuri kustannukset muuttuvat. Tällöin kustannusten nousuun ei tarvitse havahtua vasta kuukausien päästä vaan urakkaan voidaan pyrkiä tekemään muutoksia jo ennen kuin tilanne on täysin kestämätön.

Kokonaisseurantaa varten ERP-järjestelmään tulisikin saada tallennettua kaikki hajallaan oleva tieto projektin vaiheistuksista, resursseista ja vaikka myös dokumentit työmaapöytäkirjoista – suoraan työmaalta käsin. Tämä edellyttää sitä, että työmaalla on huolehdittu internetyhteyden saatavuudesta ja siitä, että kirjauksia varten on käytössä tarvittavat laitteet ja jokin selainpohjainen järjestelmä.

Projektinhallinnan avaintoiminnot

  • Urakkamuutosten ennakoiminen, välttäminen ja niiden laskutus tilaajalta
  • Hajallaan olevien työmaiden integroitu hallinta
  • Tuntien, töiden, materiaalien ja kulujen kirjaaminen suoraan työmaalta
  • Erillisten dokumenttien tallentaminen projektien tietoihin
  • Projektin budjetointi, reaaliaikainen seuranta ja kustannusten ennustaminen

Reaaliaikainen tieto urakan tilanteesta auttaa nostamaan kannattavuutta

Kun urakan tiedot tulee tallennettua aina samaan järjestelmään, saadaan jokaisesta eri projektista kattava kuva, joka päivittyy töiden edetessä ja joka mahdollistaa kannattavuuden nostamisen. Ja tähän ERP-järjestelmän avulla tähdätäänkin: kun järjestelmää käytetään oikealla tavalla, on yrityksen toiminnasta mahdollista saada tietoa, jonka pohjalta kyetään paitsi vahvistamaan yrityksen kannattavia osa-alueita, myös tunnistamaan kannattamattomat toiminnot.

Mieti siis mitä hyötyä sinun yrityksellesi olisi siitä, että työmaajohdolla on koko ajan reaaliaikainen ja kokonaisvaltainen näkymä kunkin eri projektin eri osa-alueisiin? Tällöin projektin etenemisen hallinnointi, kustannusten seuranta ja siihen varattujen resurssien hyödyntäminen on varmasti paljon tehokkaampaa.

Artikkeli päivitetty helmikuussa 2019.

Suositeltavaa luettavaa, lataa omasi:

Tehokas toiminnanohjaus urakointiyrityksissä

Lataa maksuton opas

suunta.visma.fi
Suunta on luotu sinulle, liiketoimintapäättäjä. Se ohjaa sinut ajankohtaisen ja tiivistetyn tiedon lähteelle. Suunnasta löydät oleellista sisältöä liiketoiminnan johtamisen tueksi ja näkemyksiä parhaiden päätösten tekemiseksi.


Tutustu rekisteriselosteeseen
© Visma Software Oy

Hei! Kerätäksemme tietoa sinua kiinnostavasta sisällöstä käytämme sivustolla evästeitä. Niiden sekä lomakkeiden kautta meille antamiesi tietojen perusteella luomme sinusta profiilin, jonka avulla voimme näyttää juuri sinulle räätälöityä sisältöä. Hyväksymällä tämän annat meille oikeuden kerätä ja käsitellä henkilötietojasi turvallisesti ja luottamuksellisesti tässä kuvatulla tavalla.
Lisää kiinnostavia sisältöjä suunta.visma.fi