Huolestuttaako ERP-projektin aikataulu?

Aikataulu ja siinä pysyminen on yleensä yksi suurimmista yritysjohdon huolenaiheista ennen ERP-projektin alkamista. Suurimmat kysymykset liittyvät yleensä siihen, voiko järjestelmätoimittajan alustavaan aikatauluarvioon luottaa ja kuinka projektin etenemistä voidaan seurata. Aikataulujen paukkuessahan myös projektin kustannukset kasvavat.

Laaja-alaisen ERP-projektin ei tarvitse olla ikuisuusprojekti

Hyvin tyypillinen mielikuva ERP-projektista on se, että siitä helposti muodostuu yrityksen ikuisuusprojekti, josta harvoin saadaan valmista. Olisi harhaanjohtavaa sanoa, että tämä mielikuva on täysin keksitty. ERP-projekti voi muuttua ikuisuusprojektiksi etenkin silloin, jos määrittelyvaiheeseen liittyvissä tehtävissä pyritään menemään sieltä, mistä aita on matalin.

ERP-projektin kesto vaihtelee aina sen mukaan kuinka laaja-alaisesta projektista on kyse. Jos organisaatio on päättänyt hankkia tai vaihtaa kokonaan uuden toiminnanohjausjärjestelmän ja siihen on tarkoituksena ottaa käyttöön laajat toiminnallisuudet, projekti kestää tyypillisesti 6-12 kuukautta. Pienemmät projektit saadaan yleensä vietyä läpi 2-6 kuukauden aikana.

Toiminnanohjausjärjestelmän vaihtaminen tai hankinta on yksi isoimmista muutosprojekteista, joihin yritys voi ryhtyä. Koko organisaation kattavia ja pysyviä muutoksia ei voida mitenkään saada aikaiseksi viikossa tai kahdessa. Tähän on varmasti kaikkien syytä asennoitua jo ennen ERP-projektiin ryhtymistä.

Myöhästymisen vaaratekijät ovat tunnistettavissa

Kokemuksemme mukaan ERP-projektien aikatauluihin liittyvät viivästykset johtuvat usein seuraavista tekijöistä:

1. Projektin määritysvaiheessa ei ole tehty riittävän huolellista työtä

Jokainen yritys ja ERP-projekti on aina oma kokonaisuutensa. Jokin tietty asia tai toimintatapa, joka on toiminut yhdessä projektissa, voidaankin joutua tekemään täysin eri tavalla jossain toisessa projektissa. Yksi yleisimmistä syistä ERP-projektien viivästymiselle onkin se, että projektin alussa ei ole käytetty riittävästi aikaa kyseessä olevan yrityksen prosessien, tavoitteiden, tarpeiden ym. määrittämiseen. Ellei projektin tavoitteet ja rajaukset ole selkeästi tiedossa, ajaudutaan toteutusvaiheessa helposti aikaa vieville sivuraiteille. 

2. Projektin aikana tulee vastaan jotain odottamatonta

Toinen yleinen syy ERP-projektien viivästymiselle on se, että toteutusvaiheessa tulee vastaan tulee jotain odottamatonta, jota ei ole osattu huomioida jo projektin suunnitteluvaiheessa. Hyvin tyypillinen esimerkki tästä on se, että projektin alussa ei ole osattu huomioida järjestelmän integraatiotarvetta johonkin kolmannen osapuolen järjestelmään. Kesken projektia ilmenneet integraatiotarpeet kuitenkin aina viivästyttävät ERP-projektin aikatauluja.

3. Projektin eteenpäin viemiseen ei ole varattu riittävästi resursseja. 

Kolmas tyypillinen syy viivästyksille on se, että järjestelmän tilaajan vastuuhenkilöillä ei ole riittävästi resursseja hankkeen toteutukseen. Tietojärjestelmien hankinta Suomessa -tutkimukseen* vastanneista henkilöistä jopa 40 prosenttia oli sitä mieltä, että heillä oli harvoin tai ei koskaan riittävästi resursseja tietojärjestelmäprojektin läpiviemiseksi. Yritysjohdon onkin aina varattava riittävästi resursseja paitsi ERP-projektin vastuuhenkilöille, myös muulle henkilöstölle etenkin järjestelmän käyttöönoton yhteydessä.

Asiantunteva toimittaja osaa ennakoida viivästykset

Koska ERP-järjestelmän hankinta on yritykselle aina varsin iso ja ennen kaikkea kokonaisvaltainen projekti, on hyvin mahdollista, että projektin alustavasta aikataulusta hieman myöhästytään. Niin kauan kun mahdolliset viivästykset tai aikatauluylitykset on pystytty ennakoimaan etukäteen, ei asiakkaalla kuitenkaan ole syytä huoleen. Asiakkaan kannattaa aina säännöllisesti osallistua projektin seurantapalavereihin, jotta hänellä on koko ajan ajantasainen tieto projektin etenemisestä ja siihen mahdollisesti liittyvistä haasteista.

Artikkeli päivitetty helmikuussa 2019.

Suositeltavaa luettavaa, lataa omasi:

Opas: ERP-projektin aikataulu ja kesto

Lataa maksuton opas

suunta.visma.fi
Suunta on luotu sinulle, liiketoimintapäättäjä. Se ohjaa sinut ajankohtaisen ja tiivistetyn tiedon lähteelle. Suunnasta löydät oleellista sisältöä liiketoiminnan johtamisen tueksi ja näkemyksiä parhaiden päätösten tekemiseksi.


Tutustu rekisteriselosteeseen
© Visma Software Oy

Hei! Kerätäksemme tietoa sinua kiinnostavasta sisällöstä käytämme sivustolla evästeitä. Niiden sekä lomakkeiden kautta meille antamiesi tietojen perusteella luomme sinusta profiilin, jonka avulla voimme näyttää juuri sinulle räätälöityä sisältöä. Hyväksymällä tämän annat meille oikeuden kerätä ja käsitellä henkilötietojasi turvallisesti ja luottamuksellisesti tässä kuvatulla tavalla.
Lisää kiinnostavia sisältöjä suunta.visma.fi