5 hyötyä yhteisestä taloushallinto-järjestelmästä

Miksi käyttää tilitoimiston järjestelmää?

Nykyaikaiset, pilvipohjaiset taloushallintojärjestelmät mahdollistavat tehokkaan yhteistyön asiakkaan ja tilitoimiston välillä. Asiakas ja tilitoimisto muodostavatkin pilven avulla ns. virtuaalisen yrityksen, jossa kukin osapuoli hoitaa samassa järjestelmässä, mutta omilta työpisteiltään sen, mikä on ajankäytöllisesti järkevämpää tai mihin on osaltaan erikoistunut. Alla olemme luetelleet 5 syytä, miksi yrityksen kannattaa käyttää samaa järjestelmää tilitoimistonsa kanssa.

1. Joustava työnjako tilitoimiston kanssa

Yhteiskäytössä toimiva pilvipalvelu mahdollistaa joustavan yhteistyön tilitoimiston kanssa. Yhteistyömahdollisuuksia tilitoimiston ja asiakkaan välillä on monia, ja yhteinen järjestelmä on myös työnjaon suhteen erittäin joustava. Tilitoimisto voi esimerkiksi hoitaa asiakasyrityksen pääkirjanpidon ja palkanlaskennan, asiakas voi itse hyväksyä ostolaskut ja tilitoimisto hoitaa laskujen maksatuksen ja tiliöinnin.

2. Reaaliaikainen näkymä talousasioihin

Mitä sähköisempää yrityksen taloushallinto on, sitä reaaliaikaisempi on tietysti myös yrityksen tuloslaskelma. Kun tilitoimistolla sekä asiakkaalla on reaaliaikainen näkymä yrityksen talousasioihin, on mahdollisiin muutoksiin tai esimerkiksi tietojen puuttumiseen helpompi reagoida ajoissa.

3. Työn aikatauluttaminen ja tehostaminen

Kun työvaiheita hoidetaan rullaavasti, eivät kummankaan osapuolen työt kasaannu loppukuulle, vaan esimerkiksi matkalaskut on helppo kirjata jo heti reissun päältä. Työn aikatauluttaminen ja suunnittelu siis helpottuvat huomattavasti ja samalla myös työnteko tehostuu. Pilvessä toimivaa taloushallintojärjestelmä mahdollistaa työn teon ajasta ja paikasta riippumatta, joten esimerkiksi laskut eivät jää hyväksymättä työreissun takia.

4. Manuaalisen työn ja virheiden määrä vähenee

Perinteisen taloushallinnon haittapuolena nähdään usein se, että säilöttävää paperista aineistoa, kuten laskuja ja kuitteja kertyy hirveät määrät ja nämä kaikki on vielä toimitettava erikseen yrityksen kirjanpitäjälle ja arkistoitava huolellisesti. Sähköisen taloushallinnon myötä paperin ja arkistoinnin määrä vähenee huomattavasti, eikä tietoja tarvitse enää tallentaa useampaan kertaan. Samalla myös inhimillisten virheiden määrä vähenee ja toisaalta mahdolliset virheet on helpompi jäljittää.

5. Aikaa säästyy oman liiketoiminnan kehittämiseen

Suurin hyöty taloushallintojärjestelmän yhteiskäytöstä tilitoimiston kanssa on kuitenkin se, että sähköistämällä ja ulkoistamalla edes osa taloushallinnon tehtävistä kirjanpitäjälle, yrittäjä voi itse keskittyä täysillä omaan liiketoimintaansa ja sen kehittämiseen. Samalla hänellä kuitenkin säilyy reaaliaikainen näkymä yrityksen taloustietoihin ja hän on jatkuvasti perillä siitä, miltä yrityksen taloudellinen tilanne vaikuttaa. Käyttämällä yhteistä järjestelmää, on taloushallinnon sekä teknisen järjestelmäosaamisen luottaminen asiantuntijalle helppoa ja turvallista.

Artikkeli päivitetty helmikuussa 2019.

Suositeltavaa luettavaa, lataa omasi:

Taloushallintojärjestelmän yhteiskäyttö tilitoimiston kanssa

Lataa maksuton asiantuntijaoppaamme, joka on kirjoitettu sähköistä taloushallintoa ja sen ulkoistamista harkitseville yrityksille. Oppaassa esitellään yhteisen järjestelmän tuomat edut ja hyödyt sekä se, miten yhteiskäyttö käytännössä onnistuu.

Lataa maksuton opas

suunta.visma.fi
Suunta on luotu sinulle, liiketoimintapäättäjä. Se ohjaa sinut ajankohtaisen ja tiivistetyn tiedon lähteelle. Suunnasta löydät oleellista sisältöä liiketoiminnan johtamisen tueksi ja näkemyksiä parhaiden päätösten tekemiseksi.


Tutustu rekisteriselosteeseen
© Visma Software Oy