Moderni Tilitoimisto -testin tulokset

Yli 700 tilitoimistoa vastasi ja kertoi, missä vaiheessa he ovat alan digitaalisessa murroksessa. He tarkastelivat toimintaansa liittyen ohjelmistoihin ja työtapoihin, asiakastyöskentelyyn ja liiketoiminnan kehittämiseen. Missä siis mennään?

Lue koko artikkeliTilitoimisto on tulevaisuudessa yhä enemmän asiantuntija kuin rutiinipalvelujen tarjoaja

Kuittien käsittely ja tiliöinti ei ole sitä, mistä asiakkaasi on halukas maksamaan. Suuntaa katseesi konsultatiiviiseen taloushallinnon asiantuntijatyöhön. Se on tehtäväsi nyt ja erityisesti tulevaisuudessa.

Lue koko artikkeli


Näin aloitat taloushallinto-ohjelman yhteiskäytön asiakkaasi kanssa

Taloushallinto-ohjelmiston yhteiskäyttö vaikuttaa tilitoimistojen ja heidän asiakkaidensa toimintatapoihin voimakkaasti. Tilitoimistot muuttuvat rutiinikirjanpitoa tekevistä yrityksistä asiakkaidensa konsultatiivisiksi kumppaneiksi, jotka tulkitsevat asiakkaidensa avainlukuja ja auttavat asiakkaitaan menestymään. Hyvin mietityillä prosesseilla asiakas säästää aikaa ja rahaa, samalla kirjanpidon laatu paranee. Miten sitten taloushallinto-ohjelman yhteiskäyttö asiakkaan kanssa alkaa?

Lue koko artikkeli


Tilitoimisto, vapauta asiakkaasi tuottamattomasta työstä

Manuaalinen kuittien kiikuttelu kirjanpitäjälle ei voi olla kiireisen yrittäjän arkipäivää, hän arvostaa aitoa vuoropuhelua ja tunnuslukujen analysointia.

Lue koko artikkeli


Yleisimmät syyt olla siirtymättä verkkolaskutukseen

Suomessa jopa yli 70 prosenttia yrityksistä on siirtynyt lähettämään ja vastaanottamaan verkkolaskuja, ja näiden yritysten määrä kasvaa koko ajan. Verkkolaskutuksen tuomat hyödyt paitsi ajankäytön tehostumisen, myös kustannussäästöjen suhteen ovatkin kiistattomat. Yhä löytyy kuitenkin niitä, jotka väittävät verkkolaskutuksen olevan liian monimutkaista, kallista tai uutta, ja luottavat siksi perinteiseen paperiin laskutuksessaan.

Lue koko artikkeli

Miten kehittää taloyhtiön ja isännöitsijän välistä yhteistyötä?

Yksi taloyhtiön hallituksen tärkeimmistä tehtävistä on luotettavan ja toimivan isännöintiyrityksen valinta. Isännöitsijä toimiikin ikään kuin taloyhtiön toimitusjohtajana, vastaten mm. kiinteistön ylläpidosta, talouden suunnittelusta sekä yleisestä arjen sujuvuudesta. Jotta taloyhtiön arki olisi mahdollisimman vaivatonta, tulisi myös taloyhtiön hallituksen, asukkaiden, osakkaiden ja isännöintiyrityksen välisen yhteistyön ja viestinnän olla mahdollisimman sujuvaa.

Lue koko artikkeli

Näin onnistut ERP-järjestelmän vaihdossa

Toiminnanohjausjärjestelmän vaihto aiheuttaa monissa yrityksissä harmaita hiuksia jo ennen projektin varsinaista alkua. Yleinen harhaluulo onkin, että tällaisessa projektissa voi vain epäonnistua tai ainakin liiketoimintaan tulee jonkinlainen tauko, yrityksen toiminta jäykistyy ja uutta järjestelmää joudutaan korjailemaan vielä vuosienkin päästä. Todellisuudessa, ERP-järjestelmän vaihto sujuu usein ongelmitta, kunhan sille on olemassa tietyt edellytykset ja projekti johdetaan suunnitelmallisesti loppuun saakka.

Lue koko artikkeli

Tietojen jakaminen pilvessä

Pilvipalveluiden suosio ja käyttö yrityksissä on lisääntynyt voimakkaasti viime aikoina. Suurimmat syyt tälle ovat liikkuvan työn ja etäkäytön lisääntyminen sekä palveluiden joustavuus niin käytön kuin esimerkiksi kustannusten suhteen. Yritykset arvostavat myös pilvipalveluiden mahdollistamaa järjestelmien yhteiskäyttöä ja tietojen jakamista niin henkilöstön kuin asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kesken.

Lue koko artikkeli

Siirtyäkö uuteen vai kehittää vanhaa ERP-järjestelmää?

Tarve nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän vaihdolle syntyy usein monien eri tekijöiden summana. Vaihto on kuitenkin aina aikaa, rahaa ja resursseja vievä projekti, joten ennen vaihtoa onkin syytä miettiä, voisiko nykyistä ERP-järjestelmää kehittää paremmin yrityksen tarpeita vastaavaksi?

Lue koko artikkeli

Mistä syntyy teollisuusyritysten tehokas toiminta?

Toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntäminen on jo pitkään ollut osa teollisuusyritysten arkipäivää. Tyypillisesti ERP-järjestelmää on hyödynnetty teollisuusyritysten myynnissä, materiaalinhallinnassa sekä taloushallinnossa. Mutta mitkä ovatkaan tehokkaan toiminnanohjauksen kulmakivet nykypäivänä, kun työtä tehdään mm. laajan alihankkijaverkoston kanssa?

Lue koko artikkeli.

Toiminnanohjaus teollisuusyrityksissä – menestys syntyy prosessien hallinnasta

Teollisuusyritysten toiminnanohjaus perustuu tehokkaaseen prosessien hallintaan. Kannattava ja tuloksellinen liiketoiminta edellyttää sitä, että materiaalivirrat liikkuvat sujuvasti, varastossa on koko ajan riittävä määrä tarvittavia osia ja yrityksellä on käytettävissä tarvittava määrä eri laitteistoa sekä osaavaa henkilöstöä.

Lue koko artikkeli

Moderni isännöitsijä panostaa nyt viestintään

Isännöitsijän työhön vaikuttavat monet taloyhtiön päivittäiseen toimintaan liittyvät sidosryhmät kuten huoltoyhtiö, osakkaat, hallituksen jäsenet ja asukkaat. Isännöitsijän ja sidosryhmien yhteinen tavoite on kiinteistön arvon säilyttäminen ja jopa lisääminen koko kiinteistön elinkaaren ajan. Viestinnällä on tärkeä osa näihin tavoitteisiin pääsemisessä. mutta ongelmaksi muodostuu sidosryhmien tuottaman tai tarvitseman tiedon pitäminen ajan tasalla ja aina helposti saatavilla.

Lue koko artikkeli

Näin arvioit yrityksesi taloushallintoprosessin nykytilaa

Ennen uuden taloushallinto-ohjelmiston hankintaa, on yrityksessä ensin pysähdyttävä kartoittamaan oman taloushallintoprosessin nykytilannetta. Tästä artikkelista saat vinkkejä, mistä eri osa-alueista omaa taloushallintoprosessia olisi syytä tarkastella. 

Lue koko artikkeli

Miksi tukkukauppojen on siirryttävä myynnin hallinnasta asiakkaiden hallintaan?

Tukkuyritysten kilpailukyvyn kivijalka on jo pitkään ollut tiukka kannattavuuden hallinta. Yleensä sitä pyritään edistämään sisäisten myynti-, osto- ja varastoprosessien virtaviivaistamisella. 

Lue koko artikkeli

Näin valmistaudut taloushallinto-ohjelmiston hankintaan

Onko yrityksesi hankkimassa uutta taloushallinto-ohjelmistoa lähiaikoina? Tiedätkö, miten uuden ohjelmiston hankintaprosessi kannattaa käynnistää ja millaisia asioita kannattaa pohtia ennen kuin eri ohjelmistotoimittajiin otetaan yhteyttä?

Lue koko artikkeli

Tuntikirjausten ja työnohjauksen sähköistäminen on urakointiyrityksissä suuri mahdollisuus

Vallitsevassa urakointi- ja rakennusalan haastavassa markkinatilanteessa sekä kovan kilpailun keskellä kannattavuudesta huolehtiminen ja kilpailukyvyn säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää. 

Lue koko artikkeli

Kuinka parantaa urakointiyritysten kilpailukykyä?

Urakointialan yritykset ovat kokeneita toiminnanohjausjärjestelmien käyttäjiä ja yhteistyö esimerkiksi tavarantoimittajien kanssa on jo pitkään hoidettu tietojärjestelmiä hyödyntäen. Toiminnanohjauksen teho ei kuitenkaan enää nykyään tule pelkästään sähköisestä laskutuksesta. Tiedätkö jo, mitkä toiminnot urakointiyritysten toiminnanohjauksessa parantavat yritysten kilpailukykyä eniten?

Lue koko artikkeli

Miten aloittaa ERP-järjestelmän hankinta?

Hyvin monissa tapauksissa ERP-järjestelmän hankinta aloitetaan vertailemalla heti aluksi eri järjestelmien hintoja, ominaisuuksia tai niiden toimittajia. Tämä ei kuitenkaan ole paras tapa käynnistää ERP-järjestelmän hankintaprosessia.

Lue koko artikkeli

Huolestuttaako ERP-projektin aikataulu?

Aikataulu ja siinä pysyminen on yleensä yksi suurimmista yritysjohdon huolenaiheista ennen ERP-projektin alkamista. Suurimmat kysymykset liittyvät yleensä siihen, voiko järjestelmätoimittajan alustavaan aikatauluarvioon luottaa ja kuinka projektin etenemistä voidaan seurata. Aikataulujen paukkuessahan myös projektin kustannukset kasvavat.

Muutosjohtaminen ERP-projektissa lähtee toimitusjohtajasta

Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä ERP-projektin käynnistäjänä toimivat tyypillisesti yrityksen toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Hankintapäätöksen jälkeen talousjohtajalle tulee vielä paljon käytännön asioita hoidettavaksi kun taas toimitusjohtajan viikkokohtainen tehtävälista projektin suhteen näyttää usein aika lyhyeltä. 

Talousjohtaja on ERP-projektin avainpelaaja

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on aina iso projekti koko yritykselle, mutta erityisen tärkeä projekti se on yrityksen talousjohtajalle. Tiedätkö jo, mikä on talousjohtajan rooli ERP-projektin aikana? Entäpä oletko tietoinen siitä, miten ERP-järjestelmä lopulta helpottaa talousjohtajan arkea?

Miksi ERP-ohjelmistoa ei kannata asentaa omalle palvelimelle?

Useissa yrityksissä ERP-ohjelmisto on asennettuna yrityksen omissa tiloissa sijaitsevalle palvelimelle. Tässä artikkelissa tarkastellaan mitä ongelmia oman palvelimen ylläpidosta voi aiheutua ja kerrotaan miksi ohjelmisto kannattaisi sen sijaan ottaa käyttöön pilvipalveluna.
 

5 syytä hankkia palkanlaskentaohjelmisto

Vieläkö sinun yrityksessäsi palkat lasketaan ”käsin” tai kenties taulukkolaskentaohjelman avulla? Joutuuko palkanlaskija etsimään palkkojen laskentaan tarvitsemiaan tietoja useista eri järjestelmistä?

Miksi on järjetöntä vastaanottaa paperilaskuja?

Suuret yritykset ovat jo aikaa sitten huomanneet, että paperilaskujen vastaanottaminen on järjetöntä. Ei ihme, sillä paperisten laskujen käsittelyyn kuluu huomattava määrä työvaiheita, jotka pystytään nykyteknologialla helposti automatisoimaan.

Muistilista sähköiseen taloushallintoon siirtyvälle pk-yritykselle

Sähköisen taloushallintojärjestelmän käyttöönotto tapahtuu aina valitun järjestelmätoimittajan asiantuntevalla tuella, mutta myös pk-yrityksellä on tärkeä rooli talouden hallintaan liittyvän muutoksen läpiviennissä. Tiedätkö jo, mitä sinun tulisi tehdä ennen sähköiseen taloushallintoon siirtymistä?

4 askelta ostolaskujen paperittomaan käsittelyyn

Paperisten ostolaskujen käsittelyyn, hyväksyntään ja arkistointiin kuluvia resursseja pystytään säästämään tietojärjestelmiä hyödyntämällä. Suurin osa yrityksistä ei kuitenkaan tätä mahdollisuutta paperittomuuteen vielä käytä, vaikka osa lähettää ja vastaanottaa laskut pdf-muodossa.  Pdf-lasku ei sähköisestä muodostaan huolimatta ole kuitenkaan verkkolasku. Se ei poista laskujen tietojen kirjaamiseen kuluvaa aikaa ja vaivaa, eikä eliminoi inhimillisiä virheitä laskujen tietojen syötössä.

Nyt vai heti - milloin on oikea aika siirtyä sähköiseen taloushallintoon?

Nykypäivän yrityselämässä joustavuus ja nopeus ovat suorastaan elinehtoja yrityksen kilpailukyvylle. Sähköisen taloushallinnon ansiosta yritys pystyy tekemään päätöksiä aina ajankohtaisen ja tuoreen tiedon pohjalta, mikä voi parantaa merkittävästi yrityksen kilpailukykyä nyt ja tulevaisuudessa.

Yleisimmät sudenkuopat toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamisessa

Onko yrityksesi harkitsemassa toiminnanohjausjärjestelmän vaihtamista? Tässä artikkelissa käydään läpi tyypillisimpiä sudenkuoppia ERP-järjestelmän vaihtamisprojekteihin liittyen.