Toimimme kestävän kehityksen puolesta

Johtavana kansainvälisenä ohjelmistotalona meillä on mahdollisuus ja vastuu edistää hyvinvointia maailmassa. Erilaisilla toimilla ajamme muutosta kohti kestävämpiä liiketoimintatapoja kaikessa toiminnassamme ja arvoketjuissamme.

Vastuullisuudessa on lopulta kyse aina ihmisistä. Haluamme auttaa ihmisiä suoraan aikaa säästävillä ohjelmistoilla, investoinneilla paikallisiin yhteisöihin, ihmisoikeuksien kunnioittamisella ja ympäristön hyvinvoinnin edistämisellä.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet luovat vastuullisuustyöllemme toimintakehyksen. Ne auttavat meitä priorisoimaan toimiamme ja yksinkertaistavat edistymisemme seuraamista.

Lue lisää englanniksi: Sustainability at Visma

 

visma-vastuullisuus-700x479.jpg

YK:n Global Compactin jäsen

YK:n Global Compact -jäsenenä Visma on sitoutunut toimimaan YK:n kymmentä vastuullisuusperiaatetta noudattaen. Periaatteet liittyvät ihmisoikeuksiin, työvoiman ja ympäristön hyvinvointiin sekä korruption ehkäisemiseen. 

endorser-logo_solid_black_rgb.png

Kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDGs) antavat meille puitteet toiminnan kehittämiselle sekä auttavat priorisoimaan ja yksinkertaistamaan edistymisen seurantaa.

E_WEB_05.png E_WEB_07.png E_WEB_10.png

E_WEB_12.png E_WEB_13.png E_WEB_17.png