Suomi tarvitsee tuottavaa työtä

Viime vuosina työn tuottavuus on kasvanut Suomessa hitaasti verrattuna kilpailijamaihin. Samalla Suomi on jäänyt kilpailijamaistaan jälkeen investoinneissa tieto- ja viestintäteknologiaan sekä tutkimukseen ja kehittämiseen.

Tuottavuuskasvun hidastuminen on kasvava huolenaihe juuri nyt siksi, että työikäinen väestömme supistuu ikääntymisen seurauksena ja syntyvyyden laskun myötä. Tästä johtuen elintasoa voidaan kasvattaa vain tuottavuuden kasvattamisella.

Työn tuottavuutta voidaan kasvattaa mm. panostamalla teknologian kehittämiseen, innovaatioihin ja osaamiseen. Merkittävä osa kokonaistuottavuuden kasvusta tulee innovaatioista. Merkittävä osa innovaatioista on puolestaan investointien seurausta. Osaamista tarvitaan paitsi kehitystyöhön, myös teknologioiden käyttöönottoon ja levittämiseen.

Tunnetut suomalaiset ohjelmistot ja palvelut yrityksille ja julkishallinnolle

Tarjoamme ohjelmistoratkaisut esimerkiksi taloushallintoon, toiminnanohjaukseen, henkilöstöhallintoon, maksuvalvontaan ja kiinteistönhallintaan. Ohjelmistojamme käyttää yli 100 000 suomalaista organisaatiota. Alla esimerkkejä tuotteistamme ja palveluistamme - valitse koko valikoimastamme tarpeisiisi sopiva!

Voit myös siirtyä ratkaisuhakuun valitsemalla yrityskokosi.

* Selvityksessä käytiin läpi 50 Visman asiakasyrityksen tilinpäätökset vuosilta 2015 ja 2019. Tilinpäätöksistä kerättiin seuraavat tiedot:

  • Liiketulos
  • Käyttöomaisuuden myyntivoitot
  • Poistot ja arvonalentumiset
  • Henkilöstökulut
  • Henkilöstön määrä
  • Liikevaihto

Lukujen avulla laskettiin jalostusarvo (laskettu tuotantotoiminnasta saatujen tuottojen ja toiminnasta aiheutuneiden kustannusten erotuksena) sekä jalostusarvoprosentti (jalostusarvo jaettuna liikevaihdolla).