Turvakohde

Tampuuri Turvakohde-sovellus

Turvakohde-sovelluksella sähköinen pelastussuunnitelma.

Turvakohde-sovelluksella sähköinen pelastussuunnitelma

Turvakohde-sovellus on sähköinen pelastussuunnitelmasovellus, joka on kehitetty vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja pelastuslain määrittämiin vaatimuksiin.

PDF-muodossa toimitettavissa pelastussuunnitelmissa ongelmaksi muodostui, että pienetkin muutokset esimerkiksi yhteystiedoissa vaativat päivityksen pelastussuunnitelmaan ja uuden version toimittamisen asiakkaalle.

Turvakohteen pelastussuunnitelma voidaan linkittää Tampuuriin, jolloin sovellus hakee Tampuurista kiinteistön perus- ja osapuolitiedot. Tällöin tietoja ei tarvitse päivittää kuin yhteen paikkaan, ja pelastussuunnitelmassa tiedot pysyvät ajantasaisena.

Kirjaudu Turvakohde-sovellukseen

Autamme pelastussuunnitelman laatimisessa ja ylläpitämisessä

Olemme tehneet vuosien ajan yhteistyötä Vahasen kanssa, jonka yhteistyössä autamme pelastussuunnitelman laatimisessa ja ylläpitämisessä.

Tunnemme pelastuslain, hallitsemme kiinteistösi dokumentit, ymmärrämme kokonaisuudet ja toimimme pitkällä asiantuntijakokemuksella. Visma Tampuurin kiinteistöturvallisuus-asiakkaana huolesi ovat poissa, kun huolehdimme kaikesta tästä:

Turvallisuuskartoitus

Tulemme kiinteistöösi ja käymme läpi kaikki tilat arvioiden niiden turvallisuuden ja mahdolliset puutteet.

Turvadokumenttien laadinta

Turvallisuuskartoituksen jälkeen laadimme turvadokumentit kiinteistösi ja sen käyttäjien tarpeisiin.

Koulutus

Koulutamme tilojen käyttäjät/asukkaat toimimaan oikein, jos onnettomuus sattuu kohdalle.

Poistumisharjoitus

Suoritamme poistumisharjoituksia tiloista/asunnoista. Harjoitus näyttää miten hyvin pelastussuunnitelma toimii käytännössä.

Pelastussuunnitelman sisältö

Pelastussuunnitelman ohjeilla osaat toimia hädän tullen. Pelastussuunnitelma sisältää kaiken tämän:

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on lakisääteinen, sähköisen suunnitelma, joka on aina ajan tasalla.

Toimintaohjeet

Toimintaohjeet sisältää ajantasaiset, rakennuskohtaiset toimintaohjeet asukkaille sekä kiinteistöissä toimiville.

 

Turvaopasteet

Sisältää rakennuksen kohde- ja turvaopasteet lyhyillä käyttöohjeilla varustettuina.

Infosivu

Infosivusta löydät kiinteistöturvallisuuteen liittyviä ajankohtaisia nettisivuja huomioiden aina kyseisen rakennuksen käyttötarkoituksen ja sijainnin.

Kiinteistön omavalvonta

Kiinteistön omavalvonta sisältää sähköiset työkalut kiinteistön turvallisuusauditointiin, rakennusten omavalvontaan sekä riskien hallintaan.

Tulostus

Tulostusominaisuus mahdollistaa monipuolisten raporttien laadinnan.

Liitteet

Liitetietoina tallennetaan mm. turvatarkastuksen myötä syntynyt valokuva-aineisto kohteesta.

Ylläpitotyökalu

Ylläpitotyökalu on suunnitelmista vastaavien henkilöiden työkalu mm turvaorganisaation päivitykseen. Työkalu sisältää lisäksi turvatarkastussovelluksen raportit sekä vuosikellon turva-asioiden hallintaan.