Isännöintiverkko

Isännöintiverkko

 

Isännöintiverkko Oy isännöintialan digitalisaation kehityksen ytimessä

Tammikuussa 2016 käynnistyi Isännöintiverkko Oy:n toimintatapojen laajempi uudistushanke. Uudistushanke on osa USCO tutkimushanketta, jonka aikana tehtiin nykytilakuvaus koko liiketoiminnasta ja määriteltiin liiketoiminnan tarvetila. Tarvetilamäärittelyiden pohjalta lähdettiin tekemään järjestelmätarvemäärittelyitä. Isännöintiverkko Oy teki laajemmin esikartoituksen, johon osallistui sekä IT infra, IT ERP että pienten digitaalisten työkalujen toimittajia. Kaiken kaikkiaan toimittajien esikartoitusvaiheessa haastateltiin reilut viisikymmentä toimittajaa. Esikartoitusvaiheen oli tarkoitus antaa kuvaa markkinatilanteesta ja helpottaa Isännöintiverkon kilpailutusvaihetta. Kilpailutusvaiheeseen valittiin kolme parhaiten Isännöintiverkon tarpeisiin vastaavaa toimittajaa. Tampuuri -järjestelmää toimittava Visma Tampuuri Oy valittiin neuvotteluiden jälkeen toimittajaksi. Isännöintiverkon Tampuuri -kehityshankkeessa kehityksen tärkeimpinä osa-alueina kehitetään toiminnanohjaustyökalua, tuntikirjaustoiminnallisuutta, kahdensuuntaista aitoa asiakkaan ja hallituksen sekä isännöintitoimiston välistä viestintää asiakkaan haluamaa viestintäkanavaa käyttämällä, älykästä dokumenttienhallintaa, ja lukuisia muita isännöintiliiketoiminnan kannalta olennaisia kokonaisuuksia.

”Tampuuri toimii digitalisaation mahdollistajana, yhdistää Isännöintiverkon ihmiset, tiedon ja prosessit luodakseen lisäarvoa asiakkaille.”

Tampuuri toimii digitalisaation mahdollistajana, yhdistää Isännöintiverkon ihmiset, tiedon ja prosessit luodakseen lisäarvoa asiakkaille, toteaa Isännöintiverkon toimitusjohtaja Iiro Mähönen tyytyväisenä.

Asiakkaan palvelupolun kehittämisessä on kuunneltu asiakasta, ja palvelupolun kehittämisessä tullaan aktiivisesti ottamaan jatkossakin asiakkaan tarpeet huomioon. Kuuntelemalla asiakasta herkällä korvalla, varmistutaan siitä, että kehitetään oikeanaikaisesti, oikeita asioita. Yksin asiakkaan kuuntelu ei kuitenkaan riitä, vaan olennaista on hahmottaa koko sidosryhmäverkoston tarpeet. Kuuntelemalla koko sidosryhmäverkostoa tullaan aidosti isännöintipalvelun yrityksenä tuottamaan lisäarvo asumisen arkeen niin osakkaille, hallitukselle, taloyhtiön asukkaille ja laajalle sidosryhmäverkostolle. Avoimet rajapinnat eri järjestelmien yhteensovittamisessa, toimivat väylänä tällaiselle toiminnalle – jatkaa Shabila SaastamoinenIsännöintiverkolta.

Pienten asioiden kautta saadaan loppujen lopuksi isoakin lisäarvoa taloyhtiölle muistuttaa Iiro Mähönen. Tuottamalla yhden luukun periaatteella palveluita asiakkaalle, mahdollistetaan helppo asiointikanava 24/7 periaatteella, joka rahoitusalalla on jo nykypäivää, toteaa Iiro Mähönen. Iiro Mähönen muistuttaa kuitenkin, ettei rahoitusalan vuorovaikutteinen sähköisten palveluiden kehitys ole tullut helposti, tai hetkessä. Muutos vaatii pitkäjänteisyyttä ja intoa sekä aikaa yhdessä kehittämiseen. Pienten asioiden kautta saadaan loppujen lopuksi isoakin lisäarvoa taloyhtiölle.

Lisätietoja Isännöintiverkon kehityshankkeesta antaa:
Iiro Mähönen, iiro.mahonen@isannointiverkko.fi, p. 010 3276 401
Shabila Saastamoinen, shabila.saastamoinen@isannointiverkko.fi, p. 050 546 3867