Saima HR

Passar för organisationer i alla storlekar och branscher.

Kontakta oss

Saima HR omfattar nedanstående personalledningsprocesser

 • Rekrytering
 • Onboarding-process
 • Hantering av anställningsinformation
 • Competence management 
 • Performance management
 • Avslutande av anställning

Användarvänlig HR-system

En smidig hantering av personalärenden och personaluppgifter är grundläggande i en effektiv organisation. Ett välplanerat och enkelt datasystem för personalledning stödjer chefernas och personaladministrationens arbete och hela personalen upplever att allt är under professionell kontroll. I slutändan leder det till fördelar för företagets kunder.

Kärnan i personalledning

 • Arbetstagarens grunduppgifter
 • Arbetshistorik, utbildning, behörigheter
 • Anställningsuppgifter, löner, bonusar
 • Anställningsavtal och intyg
 • Påminnelser och godkännandeprocesser
 • Semester och frånvaro
 • Koppling till löneberäkningen

Saima Rekry – Skapa en professionell arbetsgivarbild

En jobbig process kan behandla med en användarvänlig lösning. En välskött och smidig rekrytering där man använder elektroniska verktyg ger i bästa fall en bild av arbetsgivaren som ett professionellt företag som bryr sig om sin personal ända från början.

Automatisera rekryteringsprocessen, förbättrar tidsplaneringen och minska kostnader. 

Saima Rekry hjälper dig att hitta rätt person för rätt uppgift.

rekry image
hrm image

Saima HRM – Hantera hela anställningscykeln

Saima HRM medför olika fördelar för olika användare och intressenter. Cheferna, personalavdelningen, arbetstagarna själva liksom företagets ledning och IT-avdelning dra nytta av systemet och de förstklassiga elektroniska HR-processerna.

Vi har skapat en smart och snabb lösning. Saima HRM är ett standardiserat och förmånligt system som är enkelt att ta i bruk. Det passar särskilt organisationer som vill ha ett färdigt HR-program.

Genom applikationsuthyrning minimerar du företagets kostnader för inköp och användning av program och får samtidigt tillgång till bästa praxis inom HR-processer i form av en molntjänst.

hrm image

Saima HRD – En mångsidig applikation för kompetens- och utvecklingsledning

Bra verktyg hjälper ditt företag att se vilken kompetens som redan finns i huset och vilken som saknas och att planera hur kompetens bör utvecklas och ökas utifrån företagets strategi och mål.

Kompetensledning innebär också att motivera personalen. När medarbetarsamtalen mellan chefer och underlydande stöds av ett bra verktyg kan man ägna sig åt ett uppriktigt bemötande där man för en dialog och lyssnar på varandra.

Genom performance management säkerställs ett smidigt samspel mellan målsättning, prestationsuppföljning och belöning. 

hrd image
cloud image

Kostnadseffektivt med molntjänster

Saima HR-systemen tillhandahålls genom applikationsuthyrning som en molntjänst och de är enkla att ta i bruk. Du kan snabbt börja använda de senaste versionerna och betalar bara för den service du använder. Du behöver inte investera i hårvarumiljöer eller licenser. Alla servrar och all data finns i Finland. För att skydda personuppgifter garanteras datasäkerheten även genom revisioner.

cloud image
Saima HR effektiviserar hanteringen av anställningscykler. Det är dessutom ett utmärkt verktyg för hantering av godkännandeprocessen.

Marko Lehtola, personalchef, Mikeva Oy

Saima HR är en bra paketlösning för en organisation i vår storlek. Systemet har effektiviserat våra chefers arbete avsevärt.

Pirjo Tuunanen, förvaltningsdirektör, Kopiosto Oy

Skicka oss ett meddelande

Genom att skicka formuläret godkänner du att Visma får kontakta dig via e-post eller telefon.

Suostun siihen, että henkilötietojani käsitellään tässä kuvatulla tavalla ja että Visma voi lähettää minulle sähköpostia aiheista joihin olen osoittanut kiinnostusta.

 

Marjo Kaipainen
Account Director
marjo.kaipainen@visma.com
0400 568 425
Mika Luukko
Sales Director
mika.luukko@visma.com
040 500 3233
Mikko Joki-Korpela
Account Director
mikko.joki-korpela@visma.com
050 406 6762
  Hanna Olkinuora
Sales Consultant
hanna.olkinuora@visma.com
044 306 9911