Homeros luottaa Saimaan osaamisen johtamisen työkaluna

Homeros on täyden palvelun tilitoimisto, joka työllistää yli 90 talous- ja palkkahallinnon asiantuntijaa kymmenessä eri toimipisteessä. Yritys kasvaa nopeasti ja kahden vuoden aikana yhtiössä on tehty pari yrityskauppaa. Henkilöstömäärä on tässä ajassa lähes triplaantunut, mikä on luonut omat haasteensa myös henkilöstöhallinnolle.

Kasvava henkilöstön ja täten henkilöstötiedon määrä sai yrityksen havahtumaan HR-järjestelmän tarpeelle, jolloin Saima HR astui kuvioihin.

"Kun siirryin kokopäiväisesti HR-päällikön tehtäviin, meitä oli siinä vaiheessa 60 henkeä. Ensimmäinen projektini oli hankkia HR-järjestelmä, jossa meillä on yhdessä paikassa kaikki tieto ja data ", kertoo Homeros Oy:n HR-päällikkö Marja Tiilikka.

Yritys halusi eroon henkilöstötiedon sirpaleisuudesta: tietoa löytyi aiemmin exceleistä, post it -lapuista ja vihkoista – ja osa tiedoista vain johdon ja henkilöstön päässä. 

"Tiedon kerääminen oli melkoinen viidakko, esimerkkinä osaamiset, työsuhteiden pituudet ja henkilöstön vaihtuvuus. Totesimme, että kaiken tämän ylläpitämiseen ja hallinnoimiseen tarvitsemme HR-järjestelmän."

Arki näyttää paljon seesteisemmältä. On turvallinen olo siitä, kun tiedän, että kaikki tieto on olemassa Saima HR:ssä.

Marja Tiilikka, HR-päällikkö, Homeros Oy

Homeros kilpailutti muutaman toimijan, mutta päätös Saima HR:n valinnasta oli lopulta melko helppo. Yritys tykästyi ohjelmiston helppokäyttöisyyteen ja loogisuuteen, ja lisäksi Tiilikalla oli jo aiemmasta työstään kokemusta Saima HR:n käytöstä työntekijän roolissa.

Johdon ja esihenkilöiden työkalu osaamisen johtamiseen

Homeroksella työskentelee useita asiantuntijoita taloushallinnon ja palkkahallinnon tehtävissä. Lisäksi yrityksessä on moniosaajia, joilta löytyy osaamista kummaltakin alueelta. Yrityksellä on käytössä Saima HR:n osaamisen hallinnan moduuli, jonka avulla he voivat määritellä työntekijän tietoihin, mitä osaamista henkilöltä löytyy esimerkiksi erilaisiin ohjelmistoihin tai toimialoihin liittyen.

Osaamisen hallinnan työkalu on helpottanut uusien asiakkaiden sisään ottamista: yritys näkee heti Saimasta, kenellä on se osaaminen, jota juuri tämä asiakas tarvitsee.

" Voimme tarkastaa asiakkaan toimialan mukaan, kenellä asiantuntijoistamme on juuri tämän toimialan osaamista ja kuka hallitsee siihen liittyvät erityiskysymykset ja kenellä on tarvittava ohjelmisto-osaaminen. Sen jälkeen valitsemme ja nimeämme asiakasvastaavan ja tiimin huolehtimaan asiakkaan palveluiden tuottamisesta."

Osaamisen hallinta on tuonut apua myös rekrytointeihin, sillä kasvun myötä myös rekrytointien tahti on kiivas.

" Osaamisen hallinnan kautta näemme, jos meillä on tiettyyn toimialaan tai osaamiseen liittyen vajetta ja pystymme huomioimaan sen rekrytoinnissa."

Saima HR:llä on merkittävä rooli osaamisen johtamisessa esihenkilöiden ja johdon työkaluna.

Marja Tiilikka, HR-päällikkö, Homeros Oy

HR-järjestelmä henkilöstön kehittämisen ja muistamisen apuna

Saima HR on ollut apuna myös kehityskeskusteluissa, kun osaamisen liittyviä tietoja voidaan päivittää aina kehityskeskusteluiden yhteydessä. Kehityskeskusteluiden dokumentit jäävät talteen Saimaan, jolloin esihenkilöiden ja työntekijöiden on helppo palata niihin myöhemmin ja palauttaa mieliin, mistä keskusteltiin ja mitä sovittiin. 

Myös henkilöstön palkkakehityksen tarkastelu onnistuu tulevaisuudessa helpommin Saiman avulla. Tämä helpottaa myös palkkaneuvottelujen käymistä, kun järjestelmästä voidaan nähdä nopeasti, milloin työntekijän palkkaa on viimeksi tarkistettu. Yrityksellä on liittymä Saima HR:stä taloushallinnon ohjelmistoon Netvisoriin, jolloin muutokset siirtyvät näppärästi järjestelmästä toiseen.

" Jos työsuhteisiin tai palkkaan tulee muutoksia, ne on helppo kirjata Saimaan ja sieltä ne siirtyvät Netvisoriin."

Kiitosta saavat myös ohjelmiston muistutusviestit: niiden avulla on helppo huomioida henkilöstön muistamiset palvelusvuosien ja pyöreiden syntymäpäivien osalta. Näin tieto ei ole enää muistin varassa ja muistamisia on helpompi järjestää.

Visman asiantuntijat tukena kaikissa tilanteissa

Yrityksessä on oltu tyytyväisiä Visman tukeen aina käyttöönotosta lähtien. Käyttöönottovaiheessa tietojen siirto Saimaan sujui vaivattomasti Visman asiantuntijan avulla. Myös palkat siirtyivät heti ensimmäisellä kerralla palkanlaskentaan Saimasta virheettömästi. 

Visman tuesta on vastattu nopeasti ja apua on saanut aina myös haastavissakin tilanteissa. Kysymysten kanssa ei ole tarvinnut jäädä yksin.

" Olen tosi tyytyväinen ja voin lämpimästi suositella tätä ohjelmaa, Marja kiteyttää."

 

Tähdet.png

Heräsikö mielenkiinto? Kysy lisää

 
Jesse Vainio Visma
Jesse Vainio
 Sales Manager
 
 
Dmitri_Aho_Visma Enterprise-circle.png
Dima Aho
 Sales Manager