VR käyttää Visma Proceedo- hankintajärjestelmää

VR on ollut Visma Proceedo -käyttäjä ja yhteistyökumppani aina vuodesta 2002 lähtien. Visma Proceedon valintaan vaikutti sen käytön helppous niin tavarantoimittajille, kuin itse VR:lle tilaajan ominaisuudessa. VR:n toimittajat lähtivät helposti mukaan järjestelmän käyttöön ja ovat olleet tyytyväisiä sen ominaisuuksiin siitä lähtien. Tärkeä asia järjestelmän käyttöönotossa oli sen maksuttomuus toimittajille, mikä edesauttoi heidän positiivista suhtautumistaan uuteen järjestelmään.

- Ohjelmistohankinnat lähtevät liikkeelle yrityksen toimintatapojen muutoksesta, joka synnyttää tarpeen. Tarpeelle täytyy löytää ratkaisu ja meidän hankintaprosessin tarpeeseemme vastasi selkeästi Visma Proceedo -ratkaisu. Järjestelmä on työväline, jonka avulla voimme tehdä työmme tehokkaammin, kertoo VR:n hankintajohtaja Harri Alanko.

Suurimmat Visma Proceedon tuomat hyödyt Alangon mukaan ovat ostoprosessin automatisoinnissa. Kaikki hankinnat hyväksytetään järjestelmässä jo tilausvaiheessa, jolloin ostolaskujen myöhempi käsittely jää vähäisemmäksi ja laskut menevät automaattisesti ostoreskontraan.

Yrityksen 300 Visma Proceedo -käyttäjää tekee tilauksia 12 500 työntekijän tarpeisiin usealta eri paikkakunnalta, joten hankintojen automatisointi on hyvin tärkeää. Järjestelmää käytetään materiaalihankintoihin, kuten työntekijöiden varusteisiin ja muihin katalogituotteisiin. Isoimpien katalogien ylläpito on annettu Visman hoidettavaksi, joten tilaajalla on aina ajantasainen tuotetieto ja viimeisin hinta saatavilla. Kaiken kaikkiaan Visma Proceedolla tehtävien tilausten määrä on vuosittain n. 22 000 tuotetilausta, joista suurin yksittäinen tuoteryhmä on työntekijöiden asusteet.