Sähköistyminen antaa aikaa perehtyä asiakkaaseen

Tilitoimisto Intilit on 4 vuotta toiminut Helsinkiläinen perheyritys, joka tarjoaa taloushallinnon palveluja pk-sektorille. Yritys pyrkii kaikessa toiminnassaan edistämään taloushallinnon sähköistymistä ja siten vähentämään omalta osaltaan luonnonvarojen turhaa kulutusta.

Intilien perustaja Jim Fabricius kertoo yrityksen käyneen läpi noin puolenkymmentä eri järjestelmää, ennen päätymistä Visma Fivaldiin. ”Aloitimme Visma Fivaldin käytön loppuvuodesta 2011. Työskentelimme yrityksen alkuvuodet konekohtaisella ohjelmalla, mutta oli alusta asti selvää, että siirrymme selainkäyttöiseen järjestelmään kun oikea löytyy. Lähtökohtana selainkäyttöisyydelle oli, että järjestelmän toimittajalla pitää olla riittävä toimintahistoria, tuki pitää olla kunnossa ja käytön veloituksen tulee olla kuukausimaksullinen, ei transaktioperusteinen. Visma Fivaldi oli tuolloin ainoa ohjelmisto, joka täytti vaatimuksemme.”

Toiminnan tehostuminen antaa mahdollisuuden tarjota asiakaslähtöisempiä ratkaisuja

Kun rutiinitoiminnot tehostuvat, jää yritykselle aikaa keskittyä asiakkaisiin. ”Asiakkaiden ottaessa käyttöön sähköisiä palveluja olemme saaneet vähennettyä peruskirjaamiseen käytettyä aikaa ja vastaavasti pystyneet paremmin perehtymään asiakkaan liiketoimintaan. Tätä kautta on auennut mahdollisuuksia tarjota parempia asiakaslähtöisiä ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin.

Vaikka Fabriciuksen mukaan onnistunein asiakastapaus on vasta tulossa, on yritys saanut jo nyt positiivista palautetta asiakkailtaan. ”Tilausravintola-asiakkaamme otti ostolaskujen kierrätyksen käyttöön ja ovat olleet kovin tyytyväisiä. Kyseinen yritys käyttää myös Fivaldin tilaustenkäsittelyä, joten he saavat heille tärkeät luvut liiketoiminnan seuraamiseksi raporttitulostimella koska ja mistä tahansa. ”

Selainkäyttöisyys mahdollistaa etätyön kehittämisen

Tulevaisuuden suunnitelmista Fabricius kertoo seuraavasti: ”Koska olemme pieni yritys, niin tarvitsemme tukiverkostoja, joista tärkeimmät ovat Visma Fivaldi -tuki sekä tilintarkastusyhteisöt. On mahdollista, että tulemme tekemään alihankintana kirjanpidon palveluna myös muille Visma Fivaldi -toimistoille, mikäli kysyntää löytyy. Kysymykseen saattaisi tulla myös omistuspohjan laajentaminen, jotta saataisiin yritykseen lisää volyymia ja osaamista. Varmaa on kuitenkin se, että tulemme hyödyntämään selainkäyttöisyyden tuomia mahdollisuuksia etätyön kehittämisessä, josta meillä on jo nyt positiivisia kokemuksia.”

www.intilit.fi