Muoviteollisuuden virkeä seniori Oy Prevex Ab luottaa Vismaan

Uudessakaarlepyyssä sijaitseva Oy Prevex Ab on 1955 perustettu muovialan yritys, joka työllistää tytäryrityksineen noin 100 henkilöä. Yritys on alusta alkaen keskittynyt tuottamaan LVI-osia. Tänä päivänä 90 % Prevexin liikevaihdosta tulee keittiöiden ja kylpyhuoneiden kokoonpanoissa käytettävistä vesilukoista. Vesilukkoja täydentäviä tuoteryhmiä ovat erilaiset asiakaskohtaiset muovikomponentit. Keskittyminen tietylle tuotesegmentille on mahdollistanut sen, että Oy Prevex Ab on tänä päivänä Pohjoismaiden suurin tiskipöytävesilukkojen valmistaja.

Visman toiminnanohjausjärjestelmän myötä on Prevexissä saatu koottua yhtenäinen ohjelmistokokonaisuus, jolla hoidetaan kaikki yrityksen toiminnot saumattomasti. Yhden yhteisen ohjelmiston käyttö on helpottanut yrityksen arkea. Kaikki Prevexin avainprosessit tuotannosta talous- ja henkilöstöhallintoon asti hoidetaan Visman ohjelmistoratkaisun avulla, noin 60 ohjelmistokäyttäjän voimin.

Visma Nova -ratkaisu on ollut Oy Prevex Ab:ssa käytössä jo 1990-luvun puolivälistä lähtien. Yrityksen kasvaessa ja tarpeiden muuttuessa on ohjelmistokokonaisuutta muokattu. Viime vuosina on panostettu etenkin varaston hallintaan. Enää ei tuotteita kirjata tuotannosta varastoon manuaalisesti viivakoodien avulla, vaan apuna on tuotantolinjan lopussa oleva näyttöpääte.  Tämä ”tuotannon online” on vähentänyt työhön kuluvaa aikaa sekä pienentänyt virheriskiä.

- Olemme olleet tyytyväisiä sekä Visma Novaan että yhteistyöhön Visman asiantuntijoiden kanssa. Olen sitä mieltä, että ohjelmistossa on vielä paljon toimintoja, mitä voisimme hyödyntää paremmin saadaksemme siitä kaiken irti. Esimerkiksi erittäin hyödyllistä Tilastointi-sovellusta olemme alkaneet hyödyntämään paremmin vasta viime vuosina, pohtii Prevexin talous- ja henkilöstöpäällikkö Thomas Nyström.

- Seuraava tavoitteemme on tuotannon parempi hallinta. Käytännössä haluamme saada hyödynnettyä asiakkailta kerätyt tilausennusteet myyntitilausten käsittelyssä ja tuotannon suunnittelussa. Prosessin avulla pystyttäisiin välttämään liian suuria tai pieniä ostoeriä sekä optimoimaan varaston arvoa. Ja kun tämä prosessi toimii, tarvitsemme sen seuraamiseen tietenkin räätälöityjä raportteja, suunnittelee Nyström.

Prevexillä nähdään, että liiketoimintaan liittyvän tiedon saannissa ja hyödyntämisessä on raportoinnilla suuri merkitys. Yrityksessä onkin panostettu Visma Novaan kerätyn tiedon käyttöön.

- Kaikki tieto on ratkaisussa jo sisällä, menetelmät datan hyödyntämiseen pitää vain löytää. Tärkeintä mielestäni on ensin selvittää itselle, miten toimitaan ja mitä halutaan, ja sen jälkeen voi pohtia, miten järjestelmä voi työtä tukea. Visma Novassa on hyviä raportteja, mutta täydennämme niitä tarpeidemme mukaan omien Crystal Reports -raporttityökalun osaajien räätälöinneillä, kertoo Nyström.

Oy Prevex Ab valmistaa muovituotteitaan ensisijaisesti teollisuudelle ja sen alatoimialoille sekä tukkureille. Viennin osuus nousee nykyisin noin 80 % ja tuotteita toimitetaan Pohjoismaiden lisäksi Eurooppaan. Prevex tähtää siihen, että tuotteet ovat laadukkaita, helppoja asentaa ja lisäksi niiden on tarjottava käyttäjien arvostamia lisäominaisuuksia. Laadukkuus on yritykselle erittäin tärkeää. Tulevaisuudessa Prevex hakee edelleen kasvua Euroopan markkinoilta.