NRJ Finland
Visman Ulkoistamispalvelut ja Visma Business

NRJ Finland ulkoisti palkkahallinnon

NRJ Finland Oy on yksityinen radioasema, jonka valtakunnallisella kuuluvuusalueella asuu noin 4,4 miljoonaa suomalaista. Lähetyksensä Helsingissä vuonna 1995 aloittanut Radio NRJ on kokonaan radiotoimintaan keskittyvä yhtiö.

Suomen NRJ kuuluu kansainväliseen NRJ-konserniin, jonka emoyhtiö on Pariisin pörssissä noteerattu NRJ Group SAS. NRJ on tällä hetkellä yksi Suomen suurimmista kaupallisista radiokanavista. Kuuntelijoita kanavalla on viikoittain noin 700 000. Aseman 32 lähettimen kuuluvuusalue kattaa lähes koko maan ja niinpä radiokanava tavoittaakin noin 85 prosenttia Suomen väestöstä.

NRJ:ssä työskentelee keskimäärin noin 35 alaansa perehtynyttä ammattilaista, jotka toiminnan luonteen vuoksi ovat nuorehkoja, keskimäärin suunnilleen kolmekymmenvuotiaita. Työtehtävät ulottuvat ohjelmatuotannosta, verkkotuotannosta ja markkinoinnista hallintoon, johon myös yrityksen johto lukeutuu.

Yksi liikkeenjohdollinen avainkysymys on ollut palkkahallinnon uudelleenjärjestely, josta harkinnan jälkeen tehtiin periaatepäätös. Koko toiminto päätettiin ulkoistaa ja ulkoistamispartnerin valinnassa NRJ päätyi Vismaan.

- Valintaa tehdessämme Visman hyvä maine etenkin henkilöstöhallintoon liittyvissä sovelluksissa oli tiedossamme. Yhteistyö aloitettiin kokeiluluonteisena ja nyt se on jatkunut jo kymmenisen vuotta, NRJ Finlandin toimitusjohtaja Antti Pakkala tiivistää.

NRJ:ssä Visman yhteyshenkilönä toimiva taloushallintoassistentti Annika Berglund haluaa vielä täydentää toimitusjohtajan ytimekästä lausuntoa nimenomaan palkkapalveluiden kohdalla.

- Kokemukset Visman palkkapalveluista ovat erittäin hyvät. Olemme kaiken kaikkiaan tyytyväisiä yhteistyökumppanimme toimintaan, sillä saamme todella ammattitaitoista palvelua, Berglund kiittelee.

Hänen mukaansa NRJ:lle asiakaskohtaisesti nimetty palkanlaskija on hyvin ammattitaitoinen ja jos hän ei jotain heti tiedä, niin hän kyllä selvittää asian. Kun asiakas saa nopeasti vastauksen hankalaankin kysymykseen, on luottamus varmistettu.

Hyvää yhteistyössä on myös se, että Visman päässä palkanlaskijan tavoittaa aina nopeasti joko puhelimitse tai sähköpostilla. Tämä antaa tunteen, että NRJ:n palkanlaskija istuisi viereisessä huoneessa.