Visma L7 Meconetin kasvun tukena

Yrityksen kasvu ja liiketoiminnan laajeneminen vaatii toiminnanohjausjärjestelmältä yhä enemmän valmiuksia. Tähän samaan toteamukseen päätyivät Meconetin väki vuoden 2007 keväällä, kun uutta järjestelmää päätettiin ryhtyä etsimään.

Meconet Oy:llä ja Vismalla on takanaan jo kymmenen vuotta kestänyt kumppanuus. Lähdettäessä etsimään uutta toiminnanohjausjärjestelmää, Meconetissa otettiin vertailuun neljä eri järjestelmäratkaisua. Voittajana maaliin päätyi Visma L7. Ohjelmiston valintaan  vaikutti ennen kaikkea hinta sekä pieni käyttöönottoprojekti.

Visma L7 -toiminnanohjausjärjestelmän  käyttöönottoa varten Meconet Oy:n ja Visman projektihenkilöt tekivät huolellisen projektisuunnitelman, jota lähdettiin toteuttamaan vuoden 2007 loppupuolella. Käyttöönotto  haluttiin tehdä kerralla oikein ja siinä erityisen  tärkeä  rooli  oli henkilöstön koulutuksella.

- Koulutus onnistui oikeastaan paremmin kuin oli odotettu, sillä henkilöstö  todellakin  osasi Visma  L7 -järjestelmän  käytön  koulutusten jälkeen. Tämä  johtuu varmasti siitä, että jokainen osallistui vähintään yhteen koulutukseen. Käyttöönottoprojektissa pysyttiin hienosti aikataulussa  ja budjettikin alittui! Aina löytyy tietysti jotakin parannettavaa ja meillä olisi  tässä  kohtaa  voinut olla hieman parempi tekninen osaaminen, eli tietokonelaitteistoon liittyvien taitojen hallinta. Testaamista olisi myös voinut olla enemmän,kommentoi Meconet Oy:n talousjohtaja Tomi Laitinen.

Visma  L7  -ratkaisun  käyttöönotto saatiin Meconetilla  täysin  päätökseen keväällä 2008. Nyt ratkaisulla hoidetaan kaikki yrityksen toiminnot  aina  tuotannonohjauksesta taloushallintaan. Järjestelmällä on 50 samanaikaista käyttäjää kokonaiskäyttäjämäärän  ollessa  100. Visma L7 on käytössä kaikissa toimipisteissä, Tallinnan  tehdasta  lukuun ottamatta, ja jokaisesta toimipisteestä  löytyy vähintään yksi nimetty Visma L7-pääkäyttäjä.

Lue lisää Visma L7 -järjestelmästä