Lantmännen Cerealia
Visman Ulkoistamispalvelut

Lantmännen Cerealia etabloitui Suomen markkinoille Visman avulla

Cerealian emoyhtiö Lantmännen on monialakonserni, jonka pääliiketoiminta-alueet ovat maataloustuotanto, elintarviketuotanto sekä energiantuotanto. Lantmännenin toimintahistoria on jo yli sadan vuoden pituinen.

Konsernin omistajina on 40 000 ruotsalaista maataloustuottajaa. Lantmännen toimii paikallisesti 19 maassa ja sen vuosiliikevaihto on 42,9 miljardia kruunua eli noin 3,9 miljardia euroa. Yhtymän palveluksessa on noin 12 000 työntekijää.

Suomessa paikallisesti edustettuna olevan Läntmännen Cerealia -liiketoiminta-alueen tehtävänä on kehittää, valmistaa ja markkinoida lähinnä viljaan perustuvia elintarviketuotteita. Niitä ovat jauhot, jauhosekoitukset, ryynit, myslit ja pastat sekä myös uutena alueena valmisruoat.

Lantmännen Cerealian kansainvälisiä tuotemerkkejä ovat AXA, Amo, Kungsörnen, Regal, Gyllenhammars, Start!, Kornkammeret, Nord Mills ja HavneMøllerne.

Lantmännen Cerealia oli ennen Suomeen etabloitumistaan toiminut jo useita vuosia suomalaisen yhteistyökumppanin kanssa, mutta päätti liiketoiminnan tässä vaiheessa perustaa oman sivuliikkeen. Sivuliike aloitti toimintansa vuonna 2008.

Visma huolehti Lantmännen Cerealian sivuliikkeen perustamisesta, ja hoitaa nyt yrityksen laskentatoimen, laskutuksen, palkkahallinnon, veroilmoitukset, arvonlisäveroasiat, vuositilinpäätökset ja tilastoasiat.

- Valitsimme Visman hoitamaan paikallista taloushallintoamme, sillä tarvitsimme asiantuntevan ulkoistamiskumppanin, joka tuntee tarkoin Suomen lainsäädännön ja muut liiketoimintaolosuhteet. Itsellämme ei olisi ollut resursseja eikä motivaatiotakaan huolehtia tehtävistä, jotka ovat nyt Visman vastuulla, Lantmännen Cerealian Business Controller Leif G. Johansson perustelee Visman valintaa.

Johansson pitää tärkeänä myös Pohjoismaiden markkina-alueella paikallisten olosuhteiden tuntemusta, sillä maiden monista samankaltaisuuksista huolimatta niiden yritystoimintaa sääntelevät määräykset saattavat poiketa paljonkin toisistaan. Erityisen tärkeää Johanssonin mielestä on, että palkkahallinnon ja verovelvoitteiden kohdalla toimitaan tarkalleen oikein.

- Visman palvelut keventävät toimintaamme ja voimme panostaa vahvemmin Suomessa paikalliseen liiketoimintaamme. On hyvä tietää, että ulkoistamiskumppanimme osaa tehdä asiat oikealla tavalla ja määräajassa, Johansson sanoo.

Ruotsalaiselle Lantmännen Cerealia-yhtymälle on myös etua siitä, että Visma pystyy normaalien työrutiiniensa puitteissa hoitamaan konserniraportoinnin ruotsiksi ja englanniksi.