Koukkukuljetus Oy
Visma Nova

Visma Nova ja työnohjaus koukuttivat kuljetus- ja konealan moniosaajan

”Tarve Visma Nova -ratkaisun laajentamiseen lähti siitä, että halusimme sähköistyä ja vähentää paperin määrää. Laajennuksen myötä moninkertaiset tietojen syötöt Exceliin sekä erilaiset muistilaput ovat jääneet historiaan”, kertoo Koukkukuljetus Oy:n varatoimitusjohtaja Petteri Jukkola.

Koukkukuljetus Oy on vuonna 1982 perustettu kuljetus- ja konealan yritys, joka sijaitsee Kokkolassa. Tällä hetkellä yrityksen toiminta kattaa tehdaspalvelun, rakennuskonepalvelua, erilaisia maantiekuljetuksia sekä kunnossapitopalvelua. Yrityksessä tapahtui vuonna 2010 omistajanvaihdos, jonka myötä jo aiemmin yrityksen käyttöön hankittu Visma Nova -ratkaisu siirtyi uusien omistajien haltuun.

Lippusirkuksesta hallittuun työn tekemiseen
Visma Nova -ohjelmisto on koettu helposti omaksuttavaksi, minkä ansiosta uudet työntekijät ovat päässeet tuotteen käytössä nopeasti alkuun. Visman ohjelmistoratkaisuille tarjotaan laajennuksena Visma Liikkuvan työn ratkaisuja, joista yksi on Koukkukuljetus Oy:n keväällä 2013 käyttöönottama Työnohjaus.

”Kyllähän jokainen yrittäjä etsii jatkuvasti työkaluja tehostamaan arkirutiinien hallintaa, ja nykytrendinä on siirtyä yhä enemmän sähköisiin toimintatapoihin. Aiemmin työntekijät kirjasivat tehdyt työt muistilappuihin, joista ne kirjattiin Exceliin, josta tieto kirjattiin Visma Novaan. Monta tiedon syöttövaihetta aiheutti usein inhimillisiä virheitä, jotka on nyt työnohjauksen myötä saatu karsittua. Tiedot tehdyistä töistä voi nyt syöttää älypuhelimen tai tehdasalueellamme sijaitsevan tukikohdan tietokoneen kautta, josta tiedot siirtyvät suoraan Visma Novaan”, kertoo Jukkola.


Yhteistyössä paikallisen Visma Partnerin kanssa
Koukkukuljetus Oy kääntyy Visman tuotteita koskevissa kysymyksissä pääasiassa paikallisen Visma Partnerin, PPO:n puoleen. Yhteistyö on tiivistä, sillä PPO:n yhteyshenkilön Kari-Pekka Kenakkalan yritys hoitaa myös Koukkukuljetuksen kirjanpidon.

”Kenakkalan kanssa yhteistyö on syvällistä, sillä hän tuntee yrityksemme täysin. Tästä syystä emme Visman palveluja ole juuri käyttäneet, koska paikallinen edustaja on tässä meitä fyysisesti lähempänä ja hän on osannut meitä auttaa aina tarvittaessa. Ainut kritiikki on se, että välillä häntä on vaikea saada kiinni, mutta ymmärrän senkin, että emme suinkaan ole ainoita asiakkaita”, toteaa Petteri Jukkola.

Visma koetaan luotettavana ratkaisun toimittajana
Vaikka Koukkukuljetus Oy:n väki käyttää mieluiten paikallisen Visma Partnerin palveluja, on varatoimitusjohtaja Jukkolalle syntynyt vuosien mittaan vahva mielikuva Vismasta ratkaisun toimittajana.

”Minulla ei ole kokemusta Visman palveluista, mutta tuotteiden käytöstä kokemusta löytyy. Mielestäni Visma Nova on melko yleismaailmallinen ratkaisu, eli soveltuu usealle toimialalle. Joustava se on myös, koska toimialakohtaisia erityistarpeita varten voidaan tehdä räätälöintejä. Muuten Vismasta tulee mielikuva, että ohjelmat, joita he toimittavat, ovat erittäin valmiita. Asiakkaan ei tarvitse pelätä sitä, että joutuu hankinnan jälkeen toimimaan ratkaisun testaajana”, toteaa Petteri Jukkola haastattelutuokion päätteeksi.