Karelia-ikkuna
Visman tilitoimistopalvelut

Karelia-Ikkuna luottaa ulkoistamisen tuomiin etuihin

Joensuulainen Karelia-Ikkuna Oy on aina panostanut innovaatioihin, prosesseihin ja investointeihin. Se uskoo myös alihankinnan etuihin ja on ulkoistanut tuotteidensa myynti- ja asennustyön. Samaa linjausta noudattaen yhtiön taloushallinto on ulkoistettu Visma Services Oy:lle.

Karelia-Ikkuna Oy on toimittanut suomalaisille rakentajille ikkunoita ja ovia jo liki 20 vuoden ajan. Yrityksen toimi- ja tuotantotilat ovat Joensuun Hammaslahdella. Henkilökuntaa on noin 30, joista tuotannossa työskentelee tällä hetkellä 24. Liikevaihto viimeisen viiden vuoden aikana on on ollut keskimäärin 5,5 miljoonaa euroa vuodessa.

Ikkunoiden merkitys asumismukavuuden, sisäilman laadun ja asunnon arvon kannalta on suuri. Karelia-Ikkunassa on seurattu alan kehitystä ja tuotteita on jatkuvasti kehitetty. Materiaalit ovat vuosien myötä kehittyneet ja energiatehokkuuden merkitys on kaiken aikaa kasvanut.

"Päätuotteemme ovat suomalaiset tyyppi-ikkunat, joiden tekeminen perustuu puun, alumiinin ja lasin toimivaan yhdistämiseen", toimitusjohtaja ja yrityksen pääosakas Kauko Ahtonen tiivistää.

Kasvutahti johti taloushallinnon ulkoistamiseen

Karelia-Ikkunan ulkoistamisyhteistyö Visman kanssa alkoi muutama vuosi sitten. Yrityksen kasvun ja organisaation laajentumisen takia tarvittiin laajempaa osaamista taloushallinnon hoitamiseen.

Ulkoistamispartnerin valinnassa päädyttiin Vismaan, koska Karelia-Ikkuna oli jo aiemmin turvautunut sen asiantuntemukseen yksittäisissä projekteissa.

Yhteistyö Visman kanssa noudattaa tällä hetkellä sellaista työnjakoa, että Visma hoitaa kirjanpidon, ostolaskut maksatusta myöten sekä palkanlaskennan ja palkanmaksun.

Toimitusjohtaja Kauko Ahtonen harkitsee parhaillaan myös myyntilaskutuksen ulkoistamista, mutta toistaiseksi laskutustiedot valmistuvat vasta tavaran toimitushetkellä, jolloin laskut on hoidettava kiireellisesti omin voimin.

Visman resurssit hyödynnettävissä

Taloushallinnon ulkoistamisen perusteista Ahtosella on selkeä käsitys.

"Yrityksen kasvaessa ja toimintojen muuttuessa taloushallinnon vaatimukset kiristyvät. Tässä tilanteessa on järkevää keventää omaa taakkaa ja siirtää tehtävät niihin erikoistuneille asiantuntijoille. Periaatteessa ulkoistaminen pitäisi voida viedä kokonaan loppuun myyntilaskutusta myöten."

"Visma kykenee taustansa ansiosta resurssoimaan toimintaansa paremmin oli sitten kyse tietotekniikasta, sovelluksista tai henkilöstön ammattitaidon kehittämisestä. Tämä kaikki koituu suoraan asiakkaiden hyväksi", Ahtonen sanoo.