Finlandia-talo
Visman tilitoimistopalvelut

Finlandia-talo vapauttaa omia resurssejaan ulkoistamalla

Arkkitehti Alvar Aallon mestaritöihin lukeutuva Finlandia-talo valmistui 1971 ja se on ollut tämän jälkeen monien kansainvälisestikin merkittävien tapahtumien keskipisteenä.

Vielä joitakin vuosia sitten Helsingin kaupungin alaisuudessa toiminut Finlandia-talo on tänä päivänä moderni palveluyritys, joka kehittää aktiivisesti toimintaansa ja hakee uusia liiketoimintamuotoja.

Finlandia-talon organisaatiomuoto muutettiin kesäkuussa 2006 osakeyhtiöksi, jonka koko osakekannan omistaa Helsingin kaupunki. Finlandia-talo Oy:n ajanmukaiseen liiketoimintatapaan kuuluu myös ydintoimintaa rasittavien tehtävien ulkoistaminen. Taloushallintonsa yritys on ulkoistanut Visma Services Oy:lle.

Yhtiöittäminen mahdollisti ulkoistamisratkaisut

Finlandia-talon yhteistyö Visman kanssa alkoi huhtikuussa 2009. Osa yrityksen taloushallinnosta oli ulkoistettu jo vuonna 2006 yhtiöittämisen jälkeen. Ulkoistamisesta saatiin tänä aikana niin myönteisiä kokemuksia, että menettelyä päätettiin jatkaa.

"Visman valintaan päädyttiin, koska yhtiön tarjous ja palvelukokonaisuus sopi parhaiten Finlandia-talon liiketoiminnan ja raportoinnin tarpeisiin", Finlandia-talo Oy:n toimitusjohtaja Auni Palo kertoo.

Yhteistyö Finlandia-talon ja Visman välillä on Palon mielestä toiminut erinomaisesti. Jo vajaassa vuodessa yritysten välille syntyi vuorovaikutteinen kumppanuussuhde. Ajan myötä osapuolten yhteistyö on ehtinyt jopa laajentua. Visma  on hoitanut sille uskotut tehtävät nopeasti ja joustavasti. Se on myös tarpeen vaatiessa pystynyt nopeasti reagoimaan mahdollisiin normaalista poikkeaviin tilanteisiin.

Pääosa taloushallinnosta nyt Visman hoidossa

Finlandia-talo on tähän mennessä ulkoistanut lähes kaikki taloushallinnon ydinprosessit Vismalle. Omassa organisaatiossa pääprosesseista hoidetaan enää myyntilaskutusta ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmää.

Visma hoitaa nyt kirjanpitoa, myynti- ja ostoreskontraa, maksatusta, veroasioita, palkanlaskentaa, sähköistä ostolaskujen ja matkalaskujen käsittelyä sekä tekee tilinpäätöksen.

Finlandia-talo hyödyntää lisäksi Visman Navita-taloussuunnittelujärjestelmää. Navitan sovellusalueet kattavat kuukausiraportit, budjetoinnin, päivittyvät ennusteet ja yrityssuunnittelun. Navitan käyttäjinä ovat yrityksen johto sekä tulosvastuuyksiköt, myyntipalvelut, viestintä- ja markkinointipalvelut, tapahtumapalvelut, tekniset palvelut sekä talous- ja henkilöstöpalvelut.

Ulkoistaminen vapauttaa resursseja

Taloushallinnon ulkoistaminen sopii hyvin Finlandia-talolle, koska yrityksen suhteellisen pienen henkilöstön kaikki resurssit ja erityisosaaminen tarvitaan omien palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Samasta syystä yritys on ulkoistanut myös ravintolatoiminnan, siivouksen, vartioinnin ja tapahtumien järjestelytehtäviä. Yhteistyö Visman kanssa on sekä vapauttanut resursseja että myös varmistanut taloushallinnon asiantuntemuksen jatkuvuuden sekä tulevan kehityksen.