Creago Oy
Ulkoistettu taloushallinto

Creago Oy

Creago Oy tarjoaa kattavat rakentamisen konsultti- ja suunnittelupalvelut rakennus- ja kehityshankkeisiin. Yritys toteuttaa palvelut asiakkaan tarvitsemassa laajuudessa kokonaispalveluista yksittäisiin palvelutarpeisiin yhteistyössä laajan yhteistyökumppaniverkoston kanssa, mikä takaa asiakkaalle laadukasta ja asiakkaan tarpeisiin räätälöityä palvelua.

Creago palvelee monia eri toimialoja ja tämä tarkoittaa, että yrityksen projektien ja prosessien on taivuttava eri alojen ominaistarpeisiin. Yhtiön neljällä osakkaalla on vankka kokemus rakennusalalta. Osakkaidensa kokemuksen turvin nuori yritys on pystynyt kasvamaan erittäin nopeaan tahtiin. 

Kohti ulkoistettua taloushallintoa

Jo Creago Oy:tä perustettaessa oli selvää, että yrityksen taloushallinto ulkoistetaan. Creagon toimitusjohtaja Satu Matikainen pitää yrityksen toiminnan kannalta hyvänä asiana sitä, että talouspäällikkö tulee talon ulkopuolelta. Tällöin saa hänen kokemuksena mukaan helpommin kehitysehdotuksia ja suorempaa palautetta, kuin jos henkilö olisi talon omaa henkilökuntaa.

Ulkoistuskumppani myös vastaa taloushallinnon henkilöstön aktiivisesta kouluttamisesta, jolloin varmistutaan siitä, että henkilöstön tietotaito on ajan tasalla. Toimitusjohtaja Satu Matikainen toteaa, että ulkoistettaessa prosesseja on tärkeää miettiä palvelun hintalapun sijaan sitä, kuinka monipuolista palvelua rahoillensa saa vastineeksi, sillä tämän palvelun turvin pystytään vapauttamaan resursseja yrityksen ydinosaamisen tekemiseen.

Visma Services Oy taloushallinnon kumppanina

Toimitusjohtaja Satu Matikaisella oli laaja-alaisen kokemuksen myötä muodostunut tarkka kuva siitä, minkälaista taloushallinnon palvelua Creago oli etsimässä itselleen. Yritys haki itselleen taloushallinnon kumppania, joka pystyi tarjoamaan samoja asioita kuin Creago itse: monipuolista osaamista ja palvelua. 

Visma Services Oy valikoitui yhteistyökumppaniksi siksi, että se pystyi tarjoamaan palvelun sekä järjestelmät yrityksen eri kasvuvaiheisiin.  Ulkoistusprojektin perustana toimikin jo projektin suunnitteluvaiheessa tehty kartoitus siitä, miten Visman palvelu kehittyy yrityksen mukana. 

”Ennen kuin voidaan lähteä kasvamaan voimakkaasti, on tehtävä pohjatyö hyvin, jotta perustukset tukevat kasvua.” Satu Matikainen summaa.

Taloushallinnonkumppania valittaessa myös Visman järjestelmät nousivat tärkeään rooliin. Ne tarjoavat Creagolle sen tarvitsemaa reaaliaikaista tietoa päätöksenteon tueksi ja niiden avulla varmistetaan että projektien budjetit ja aikataulut pitävät.   Erittäin tärkeää Creagon projektien onnistumisen kannalta oli myös, että Visman järjestelmät keskustelivat sujuvasti keskenään, jotta manuaaliseen työhön ei jouduta käyttämään uuden yrityksen rajallisia henkilöstöresursseja. Henkilöstöresurssien rajallisuuden vuoksi on myös tärkeää, että Visma Services pystyy tarjoamaan kaiken yrityksen taloushallintoon liittyvän palvelun. Satu Matikainen kiitteleekin sitä, että apua saa monipuolisesti ja nopeasti aina tarvittaessa.