Blåkläder sai järjestystä jälleenmyyntiin

”Järjestelmän käytössä on pitkälti kysymys käyttöliittymästä. Visma SuperOfficessa se on hyvin käyttäjäystävällinen.”

Mats Ågren, Myyntijohtaja, Blåkläder AB

Monimutkaisesta käyttöliittymästä haluttiin eroon

Blåkläder AB tarjoaa laajan valikoiman korkealaatuisia ja funktionaalisia työvaatteita ja -kenkiä. Myynti tapahtuu jälleenmyyjien kautta tai suorilla sopimuksilla suurempien asiakkaiden kanssa niin Ruotsin kuin EU:nkin markkinoilla. Vuosittainen tuotanto on noin miljoona vaatekappaletta.

Blåkläderin käytössä oli CRM-järjestelmä, jonka käyttöliittymä oli niin monimutkainen, että se haittasi järjestelmän käyttöä. Sen seurauksena tiedot jäivät epätäydellisiksi eikä niitä päivitetty. Tästä tuli kasvava ongelma Blåkläderille.

Suurin osa Blåkläderin myynnistä tapahtuu jälleenmyyjien kautta, jotka yhdessä Blåkläderin kanssa tekevät asiakaskäyntejä. Tällaisen yhteistyön täytyy olla järjestäytynyttä – kuka tekee ja mitä käynnin jälkeen? Kenelle tarjouspyynnöt ja asiakkaat kuuluvat? Tähän tarvittiin selkeä toimintamalli, sillä prosessi on kriittinen tekijä asiakkaisiin sitoutumisen näkökulmasta.

Blåkläder näki haasteen myös siinä, kuinka myyjät voivat vapauttaa itselleen enemmän tehokasta myyntiaikaa. Sen lisäksi oli tarve saada monikielinen ratkaisu, koska tarkoituksena oli laajentua kansainvälisesti.

Tervetuloa helppokäyttöisyys

Blåkläder päätti ottaa Visma SuperOfficen käyttöön sekä Ruotsissa että Norjassa. Ratkaiseva tekijä oli Visma SuperOfficen helppokäyttöisyys: nopea ja helppo käyttöönotto, mutta ennen kaikkea käyttöliittymän yksinkertaisuus.

Blåkläderille käyttäjäystävällisyys oli erittäin tärkeää, koska järjestelmää käyttäisivät myyjät joiden aika täytyi saada sidottua myyntiin. Tämän lisäksi Visma SuperOfficen vahvuuksia olivat monikielisyys ja sijaintiriippumattomuus. Maantieteellisesti hajaantunut myyntikoneiston oli voitava käyttää joustavasti järjestelmää sekä toimistossa että tien päällä.

Uusi hallittu toimintamalli

Blåkläder työskentelee nyt uuden, hallitun toimintamallin mukaan jälleenmyyjien kanssa eivätkä yhteiset myyntikäynnit ja projektit ole enää ongelma. Se, mitä kukin tekee yhteiskäynnin jälkeen, on nyt selkeää ja dokumentoitua. Aiempi epäjärjestys, joka toi esteitä yhteistyöhön asiakkaiden parissa, on nyt hyvin prosessoitu. Myyjillä on vankka työkalu, jonka avulla he voivat vapauttaa itselleen enemmän tehokasta myyntiaikaa.

Visma SuperOfficesta on tullut alusta valmennukselle ja tiedon jakamiselle myyntipäällikön ja myyjien välillä maailmalla. Juuri työn läpinäkyvyys yksittäisen asiakkaan tai jälleenmyyjän kanssa on avannut uusia dialogin muotoja. Esimerkiksi myyntipäällikkö voi valmentaa myyjiä henkilökohtaisilla viikkokirjeillä käytyään läpi näiden käynnissä olevat kaupat Visma SuperOfficesta.

Tärkeimmät tulokset

  • Vakiintunut toimintamalli ja  työskentelytapa yhdessä jälleenmyyjien kanssa
  • Dokumentaatio myyntiprosessissa varmistettu
  • Myyjille vapautuu enemmän tehokasta myyntiaikaa
  • Monikielinen ratkaisu tukee kansainvälistä laajentumista
  • Joustava ratkaisu, joka tukee maantieteellisesti laaja-alaisesti hajautunutta myyntiosastoa
  • Myyntipäällikkö käyttää järjestelmää etävalmennukseen