Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, Biolan valitsi Visma L7:n

Yhteistyö Visman kanssa mahdollisti Biolan Oy:lle toiminnan kokonaisvaltaisen hallinnoinnin.

- Meillä tuli tarve hallita koko yritysrypästä yhtenäisesti. Etsimme uutta järjestelmää kaikkien Biolan Groupin yritysten yhteiseksi työkaluksi. Emme halunneet enää montaa erillistä järjestelmää, emmekä niiden mukanaan tuomaa päällekkäistä työtä ja virheitä, kertoo Biolan Oy:n hallintojohtaja Sari Valonen.

- Olin iloinen, kun ulkoinen konsultti ehdotti määrittelyjen pohjalta Visma L7 -ratkaisua yhtenä järjestelmävaihtoehtona, sillä koin itsekin sen sopivan parhaiten käyttöömme, muistelee Valonen.

Nyt Biolan Groupissa hoidetaan Visman järjestelmällä toiminnot aina tuotannosta taloushallintoon, myynti- ja ostoprosesseihin, varastonhallintaan ja kuljetusten järjestelyyn asti. Logistiikan kehittämiseen panostettiin, sillä sujuvat logistiikkatoiminnot ovat Biolanille tärkeitä varsinkin keväällä, kun kahden kuukauden aikana lähtee yli 50 % koko kauden toimituksista. Myös ympäristövaatimusten huomioiminen tuoteseurannassa oli keskeinen tarve, joka täytettiin.

- Visma L7 -käyttöönotossa tärkeimpiä tavoitteitamme olivat toimintojen järkeistäminen, päällekkäisyyksien karsiminen, raportoinnin kehittäminen, toiminnan läpinäkyvyyden varmistaminen, valvonnan ja ohjeistusten parantuminen sekä näistä edellä mainituista syntyvä kustannussäästö. Pääsimme tavoitteisiimme, hymyilee Sari Valonen.

Vuonna 1974 Euraan perustettu perheyritys Biolan Oy omasta henkilöstöstään ja osaamisesta huolehtien kehittää, valmistaa ja markkinoi kannattavasti asiakaslähtöisiä ja korkealaatuisia viljelyn ja ympäristötekniikan tuotteita, jotka vähentävät ihmisen aiheuttamaa ympäristökuormitusta.

Lue lisää Visma L7 -järjestelmästä