Maksumuistutus

Tervetuloa maksumuistutus tietopankkiin

Mikäli et löydä etsimääsi tietopankista, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijoihimme.

Väliaikaisen perintälain muutoksia yritysperintään on jatkettu vuodelle 2022. Lue lisää lakimuutoksesta täällä » 

Usein kysytyt kysymykset maksumuistutuksesta:

Sekä kuluttaja- että yritysasiakkaiden maksukäyttäytyminen on nykyisellään varsin vaihtelevaa, eivätkä kaikki maksa laskuja ajallaan toimivasta luottotietotarkistuksesta huolimatta. Tästä syystä maksumuistutus- ja perintäpalvelut nivoutuvat kiinteäksi osaksi laskutusprosessia. Myyntilaskutuksen ja maksumuistutusten tehokkuuden merkitys korostuu, mitä enemmän laskuja yrityksellä on seurattavanaan ja mitä suuremmista laskuista on kysymys.

Olemme koonneet tälle sivulle vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin muistuttamisesta laskun erääntymisen jälkeen. Mikäli et löydä täältä etsimääsi vastausta, älä epäröi ottaa yhteyttä asiantuntijaamme.

Miksi maksumuistutus lähetetään?

Milloin maksumuistutuksen voi lähettää?

Maksumuistutus yritykselle

Maksumuistutus kuluttajalle

Maksumuistutuksen sisältö

Viivästyskoron vaatiminen maksumuistutuksella

Voiko maksumuistutuksesta vaatia lisäkulua?

Mitä jos lasku on maksettu ennen maksumuistutuksen saamista?

Aiheutuuko maksumuistutuksesta maksuhäiriömerkintä?

Mitä jos asiakas ei maksa laskua maksumuistutuksen jälkeen?

Mikä on maksuvaatimus?

Mitä tietoja maksuvaatimuksessa tulee olla?

Voiko saatavan laittaa suoraan perintään?

 

Miksi maksumuistutus lähetetään?

Maksumuistutus on hyvä tapa aloittaa perintä, koska se on helppo, nopea ja kustannustehokas ratkaisu ilmoittaa asiakkaalle, että lasku on jäänyt maksamatta. Monet järjestelmät mahdollistavat eriasteisia automatisointeja, jolloin maksumuistutukset lähtevät parhaassa tapauksessa täysin automaattisesti, kun ennakkoon määritelty aika eräpäivästä on kulunut.

 

Milloin maksumuistutuksen voi lähettää?

Maksumuistutus kannattaa lähettää nopeasti laskun erääntymisen jälkeen, kuitenkin huomioiden lain sääntelyt. Maksumuistutuksen rytmiin vaikuttaa oleellisesti se, onko velallinen yritys vai kuluttaja.

 

Maksumuistutus yritykselle

Yritykselle huomautuskirjeen saa lähettää pian laskun erääntymisen jälkeen. Me suosittelemme maksumuistutuksen lähettämistä, kun eräpäivästä on kulunut esimerkiksi seitsemän päivää. Tällöin voi olla varma siitä, että laskua ei ole maksettu eräpäivänä.

 

Maksumuistutus kuluttajalle

Perintälaki (Laki saatavien perinnästä) säätelee kuluttajasaatavien perintää jo muistutusvaiheesta alkaen. Jos asiakkaasi on kuluttaja, sinulla on kaksi erilaista toimintamallia. Mikäli haluat lisätä maksumuistutukseen 5 euron muistutuskulun, laskussasi tulee olla 14 päivän maksuehto. Lisäksi sinun tulee odottaa 14 päivää laskun erääntymisen ennen kuin lähetät sellaisen maksumuistutuksen, jossa on mukana muistutuskulu. Jos et halua käyttää muistutuskulua kirjeessä, voit periaatteessa muistuttaa myös nopeammassa rytmissä. Muista kuitenkin, että asiakkaallesi jää riittävästi aikaa hoitaa maksuasia kuntoon.

Säännönmukainen prosessi maksumuistutusten käsittelyssä auttaa sekä omaa työtä että asiakastasi. Asiat eivät jää roikkumaan ja selvitystyö saadaan käyntiin kun tapaus on vielä tuoreessa muistissa.

 

Maksumuistutuksen sisältö

Maksumuistutus kannattaa laatia mahdollisimman selkeäksi, jotta maksaminen tai yhteydenotto oikeaan tahoon on helppoa.

Maksumuistutuksessa tulisi olla ainakin seuraavat asiat:

 • Velkojan nimi ja osoite

 • Velkojan muut yhteystiedot mahdollista yhteydenottoa varten

 • Asiakkaan nimi ja osoite

 • Saatavan peruste

 • Eriteltynä saatavan pääoma, viivästyskorko sekä mahdolliset muistutuskulut

 • Vaadittu kokonaissumma

 • Kenelle, miten ja milloin saatava maksetaan

 • Velkojan tilinumero

 

Viivästyskoron vaatiminen maksumuistutuksella

Velkojalla on oikeus vaatia viivästyskorkoa, mikäli velallinen ei maksa laskua eräpäivään mennessä. Kuluttajalta perittävän viivästyskoron maksimisuuruus on määrätty laissa. Yritykset voivat puolestaan sopia niin sanottua laillista viivästyskorkoa suuremman viivästyskoron käytöstä keskenään.

Laskutusohjelmat laskevat ja lisäävät viivästyskoron automaattisesti maksumuistutukselle, mutta voit käyttää lainmukaisen viivästyskoron laskemiseen myös viivästyskorkolaskuria. Lue lisää viivästyskorosta täällä.

 

Voiko maksumuistutuksesta vaatia lisäkulua?

Kuluttaja-asiakkaalta voi periä maksumuistutuksen lähettämisestä 5 euron muistutuskulun. Jos haluat lisätä maksumuistutukseen 5 euron muistutuskulun, laskussasi tulee olla 14 päivän maksuehto. Lisäksi sinun tulee odottaa 14 päivää laskun erääntymisen ennen kuin lähetät sellaisen maksumuistutuksen, jossa on mukana muistutuskulu.

Yritysasiakkaiden kohdalla maksun viivästyessä on mahdollista vaatia 40 euron suuruinen vakiokorvaus. Korvauksen saa periä heti, jos laskun maksu on yhdenkin päivän myöhässä. Yleisempää on kuitenkin lähettää huomautus, jossa huomautuskulu on huomattavasti em. vakiokorvausta maltillisempi.

 

Mitä jos lasku on maksettu ennen maksumuistutuksen saamista?

Vaikka lasku on maksettu saatat saada silti maksumuistutuksen. Tämä voi johtua siitä, että puutteellisten maksutietojen vuoksi maksun kohdistaminen ei ole onnistunut. Maksumuistutuksesta löytyy toimintaohjeet, joissa neuvotaan olemaan yhteydessä velkojaan, jotta voidaan selvittää mistä maksumuistutuksen saaminen johtuu.

 

Aiheutuuko maksumuistutuksesta maksuhäiriömerkintä?

Maksumuistutuksen saaminen ei aiheuta maksuhäiriömerkintää. Mikäli velallinen ei reagoi maksumuistutukseen maksamalla tai olemalla yhteydessä velkojaan, etenee velka kuitenkin perintään. Perinnän edetessä maksuhäiriömerkinnän vaara kasvaa ja perintäkuluja kertyy ajan kuluessa enemmän.

 

Mitä jos asiakas ei maksa laskua maksumuistutuksen jälkeen?

Mikäli velallinen ei maksa laskua maksumuistutuksen lähettämisestä huolimatta, voidaan velalliselle lähettää maksuvaatimus. Kuluttajaperinnässä maksuvaatimusta ei saa lähettää ennen kuin velallista on saatavan erääntymisen jälkeen muistutettu saatavasta. Maksumuistutuksen esittämisestä tai lähettämisestä tulee olla kulunut vähintään 14 päivää ennen maksuvaatimuksen lähettämistä.

 

Mikä on maksuvaatimus?

Maksuvaatimus on osa vapaaehtoista perintää ja sen voi lähettää perintätoimintaa ammattimaisesti harjoittava perintätoimisto. Perintätoimisto toimii tällöin velkojan asiamiehenä. Maksuvaatimuksen lähettämisen edellytyksenä on, että velallista on ensin muistutettu erääntyneestä saatavasta. Maksuvaatimuksen tulee olla kirjallinen.

 

Mitä tietoja maksuvaatimuksessa tulee olla?

Maksuvaatimuksessa on mainittava ainakin seuraavat asiat:

 • Velkojan nimi ja osoite

 • Saatavan peruste

 • Saatavan pääoma, korko, viivästyskorko ja perintäkulut

 • Vaadittu kokonaissumma

 • Kenelle, miten ja milloin saatava on maksettava

 • Velallisen mahdollisuus esittää huomautuksia saatavan määrästä ja perusteesta sekä missä ajassa huomautukset on esitettävä; jos perittävänä on suoraan ulosottokelpoinen saatava, maksuvaatimuksessa on ilmoitettava velalliselle sellaisen saatavan perinnässä käytettävissä olevat oikeussuojakeinot sekä mahdollisuus hakea maksulykkäystä.

 • Kenelle huomautukset on esitettävä; jos perittävänä on julkisyhteisön saatava, maksuvaatimuksessa on erikseen selvästi ilmoitettava myös sen julkisyhteisön perintää hoitavan yksikön tai henkilön yhteystiedot, jolle velallinen voi tehdä saatavaa ja perintää koskevat huomautuksensa.

 

Voiko saatavan laittaa suoraan perintään?

Kuluttajalle lähetetystä huomautuksesta tulee kulua vähintään 14 vuorokautta ennen kuin perintä maksuvaatimuksella voi alkaa.

Yritykselle lähetettävän tratan käyttöä säännellään perintälaissa siten, että ennen tratan lähettämistä täytyy lähettää maksumuistutus, jossa on maksuaikaa 7 päivää.

Tarvitsetko apua maksuvalvontaan?

Ota rohkeasti yhteyttä, asiantuntijamme kertovat mielellään sinulle lisää!

Räätälöimme tarvittaessa yhdessä kanssasi tarpeitasi vastaavan palvelukokonaisuuden, jossa yhdistyvät sähköisten palveluiden hyödyt ja asiantuntijoidemme osaaminen.

 

Yhteydenotto perintä