Digitalisaatio mullistaa taloushallinnonkin

Taloushallinnon rutiinitehtäviä on sähköistetty ja automatisoitu jo vuosikymmeniä, mutta siitä huolimatta on vielä paljon käytännön tekemistä. Uudet teknologiat tuovat uutta vauhtia taloushallinnon digitalisaatioon. Taloushallinnon digitalisaation kasvattamisen yksi edellytys on rajapintojen, prosessien ja toimintatapojen standardisointi eli yhdenmukaistaminen yli toimiala- ja sektorirajojen. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat verkkolaskut, joiden standardisoinnilla ja käyttöönotolla on saatu mittavia säästöjä. Tulossa olevia yhteisiä standardeja ovat esimerkiksi sähköinen ekuitti, KATRE ja XBRL. Standardoitujen rajapintojen ja prosessien päälle on helpompi rakentaa digitaalisia ekosysteemejä ja kiinnittää esimerkiksi ohjelmistorobotiikkaratkaisuja.

Visma Public Oy:n digininja Maria Vappula ja toimitusjohtaja Mari Eklund kertoivat ajatuksiaan taloushallinnon digitalisaatiosta.

– Talous- ja palkkahallinnossa käsitellään paljon sensitiivistä dataa, joka osaltaan saattaa hidastaa digitalisaation kehitystä. Vaatii uskallusta luottaa siihen, että asiat tehdään automaattisesti esimerkiksi järjestelmän toimesta. Edelleen saatetaan tehdä manuaalisia tarkistuksia ja täsmäytyksiä, vaikka ne voitaisiin hoitaa täysin automaattisesti, Eklund kommentoi.

– Taloushallinnon digitalisaatiossa ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen voi olla tietynlainen välivaihe, jolla automatisoidaan rutiinitehtäviä. Rajapintojen, prosessien ja tietojen standardisoinnin myötä järjestelmien automaatiota voidaan lisätä entistä enemmän esimerkiksi koneoppimisen menetelmiä hyödyntämällä, Vappula tiivistää.

Digitalisaatio muuttaa taloushallinnon työtä merkittävästi ja automaation lisääntyessä taloushallinnon työntekijöiden toimenkuva muuttuu.

 

Edelleen saatetaan tehdä manuaalisia tarkistuksia ja täsmäytyksiä, vaikka ne voitaisiin hoitaa täysin automaattisesti.

 

 – Turhista tarkastuksista ja rutiineista luovuttaessa työtunteja vapautuu organisaatioita aidosti hyödyntäviin tehtäviin. Taloushallinnon ihmiset siirtyvät yhä kasvavissa määrin liiketoimintaa tukeviin tehtäviin, Eklund toteaa.

– Taloushallinnon ohjelmistotoimittajana meillä on paljon annettavaa digitalisaatiossa. Pyrimme viemään standardoinnin ja automaation niin pitkälle kuin mahdollista. Meidän ratkaisujamme voi yhdistää erilaisiin rajapintoihin, ekosysteemeihin ja kokonaisuuksiin. Vahvuutemme on taloushallinnon kokonaisuuksissa ja olemme tuoneet automaatiota ja standardeja osaksi järjestelmäympäristöä, Eklund kertoo.

– Ymmärrämme kansalliset erikoispiirteet ja niiden huomioiminen on normaalia järjestelmäkehitystämme, Vappula lisää.