Visma Fivaldin toiminnallisuudet

Visma Fivaldin kehitystyön taustalla on pitkä ja kattava toimialakokemus. Järjestelmää kehitetään koko ajan uusilla ratkaisuilla ja toiminnallisuuksilla toimialojen muuttuvien toimintaympäristöjen mukaisesti. Useissa ratkaisuissa Visma Fivaldi on merkittävästi edellä muita vastaavia ohjelmistoja.

 

 

Tehokas talousautomaatio

Kokonaisjärjestelmä mahdollistaa useiden automaattisten toimintojen käyttämisen päivittäisen taloushallinnon hoitamisessa. Erillisten ohjelmien sijaan Visma Fivaldissa kaikki oleelliset toiminnot hoidetaan yhden järjestelmän sisällä. Tämä tekee Visma Fivaldista erittäin tehokkaan kokonaisjärjestelmän, jolla suurenkin tapahtumamäärän hallinta on sujuvaa, nopeaa ja kustannustehokasta. Loogisilla prosesseilla virhetilanteet ja selvittelytyö vähentyvät oleellisesti.

Viranomaisilmoitukset

Sähköinen taloushallinto tarkoittaa sitä, että mahdollisimmat monet asiat hoidetaan paperittomana. Verottaja, vakuutusyhtiöt, pankit ja erilaiset sanomanvälitysjärjestelmät ottavat vastaan ja välittävät tiedot sähköisesti. Visma Fivaldi on jo vuosia lähettänyt veroilmoitukset, kausiveroilmoitukset ja muut viranomaisilmoitukset sähköisesti suoraan järjestelmästä. Sähköinen asiointi on Visma Fivaldissa mahdollista verottajan, pankkien, vakuutusyhtiöiden, tulostuspalvelujen ja muiden sidosryhmien kanssa.

 

 

Erillinen pankkiohjelma on tarpeeton

Visma Fivaldin sisäänrakennettu, uusimman pankkistandardin mukaan toimiva pankkiyhteys on suoraan osto- ja myyntireskontraan, palkanlaskentaan, kirjanpitoon ja ostolaskujen kierrätykseen liittyvä toiminto. Pankkiyhteyteen ei tarvitse siirtää mitään aineistoa vaan se poimii määritellyistä moduuleista valmiit hyväksytyt aineistot ja siirtää ne pankin järjestelmään. Samalla pankkiyhteys noutaa kaikkien yritysympäristössä olevien yritysten konekieliset tiliotteet, saapuvat sähköiset finvoice-ostolaskut sekä myyntireskontran ja vuokrareskontran saapuneet suoritukset. Aineistot jaellaan valmiiksi kaikkiin yrityksiin kirjanpitoon, kierrätykseen ja reskontriin. Kohdistaminen ja käsittely on Visma Fivaldissa erittäin tehokasta.

Ostolaskut nopeaan kiertoon

Visma Fivaldissa ostolaskuprosessi tapahtuu nopeasti ja helposti talousautomaatioon määriteltyjen työnkulkujen mukaan samassa kokonaisjärjestelmässä. Ostolaskut noudetaan sisäänrakennetulla pankkiohjelmalla ja ne siirtyvät automaattisesti oikean yrityksen kierrätysjärjestelmään ja siitä hyväksynnän jälkeen edelleen ostoreskontraan ja kirjanpitoon. Laskudokumentit siirretään Visma Fivaldin arkistoon ja arkisto tallentaa myös aineistokohtaiset hakutiedot automaattisesti, jotta laskun löytäminen myöhemmin olisi mahdollisimman helppoa.