Visma Fivaldi

Visma Fivaldi

Kiinteistön koko elinkaaren mittainen tietojärjestelmä

Kiinteistöjohtamisessa tarvittava tieto syntyy sekä suunnitelluista toimenpiteistä että päivittäisistä kiinteistönpidon tapahtumista. Tiedot yksittäisistä tapahtumista kerääntyvät päivittäisiksi, kuukausittaisiksi ja vuosittaisiksi tietovirroiksi, jotka johtamisjärjestelmässä yhdistetään ja käsitellään yhtiöittäin, alueittain ja paikkakunnittain.

Kiinteistöjen johtaminen on koko kiinteistön elinkaaren mittainen prosessi, jossa suunnittelijat, asiantuntijat, toteuttajat ja johtajat käsittelevät kiinteistötietoja eri näkökulmista eri vaiheissa. Visma Fivaldi tarjoaa koko elinkaaren mittaisen tietojärjestelmän, jossa kaikki toimijat käsittelevät samassa järjestelmässä olevaa yhteistä tietoa.

Yhteinen tieto käytettävissä kiinteistön koko elinkaaren ajan

Suunnitteluvaiheesta alkaen kiinteistön kaikki tiedot voidaan tallettaa järjestelmän sisäiseen dokumenttiarkistoon, josta eri työvaiheissa tarvittava tieto on käsiteltävissä kunkin toimijan käyttöoikeuksien puitteissa.

Kun uudiskohteen tiedot tallennetaan jo suunnittelu- ja toteutusvaiheessa dokumenttiarkistoon, niin tiedot on kohteen luovutuksen jälkeen kiinteistönpidosta vastaavien toimijoiden helposti käytettävissä. Isännöitsijä ja huoltoyhtiö käyttävät tietoa samassa järjestelmässä, jolloin tietokatkokset vähenevät ja tehokkuus lisääntyy.

Talous ja tulos ajantasaisessa seurannassa

Kaikki asumiseen tai tilojen käyttöön liittyvät tuotot ja kustannukset hoidetaan Visma Fivaldin talousprosesseissa. Kulut hallitaan sähköisessä kierrätysprosessissa, pankkitoiminnot hoituvat uusimman tekniikan pankkiyhteydellä lähes automaattisesti ja lukuisat automatisoidut massatoiminnot tekevät kiinteistön taloudellisen seurannasta ajantasaista. Myös iso osa raportoinnista voidaan automatisoida.

Asiantuntijapalvelut samassa järjestelmässä

Visma Fivaldi -palvelun ratkaisukumppanina toimii Vahanen-yhtiöt, joka on turvallisen, terveellisen ja ekologisesti tasapainoisen rakennetun ympäristön asiantuntijaorganisaatio. Vahasen rakennesuunnittelun, arkkitehtuurin, talotekniikan, kiinteistöjohtamisen, taloyhtiöpalvelujen ja ympäristön asiantuntijat tuottavat tiedot suoraan järjestelmään tilaajan kanssa sovitulla tavalla toteutettuna.

Kiinteistön koko elinkaaren mittainen tietojärjestelmä

Kiinteistöjohtamisessa tarvittava tieto syntyy sekä suunnitelluista toimenpiteistä että päivittäisistä kiinteistönpidon tapahtumista. Tiedot yksittäisistä tapahtumista kerääntyvät päivittäisiksi, kuukausittaisiksi ja vuosittaisiksi tietovirroiksi, jotka johtamisjärjestelmässä yhdistetään ja käsitellään yhtiöittäin, alueittain ja paikkakunnittain.

Kiinteistöjen johtaminen on koko kiinteistön elinkaaren mittainen prosessi, jossa suunnittelijat, asiantuntijat, toteuttajat ja johtajat käsittelevät kiinteistötietoja eri näkökulmista eri vaiheissa. Visma Fivaldi tarjoaa koko elinkaaren mittaisen tietojärjestelmän, jossa kaikki toimijat käsittelevät samassa järjestelmässä olevaa yhteistä tietoa.

Yhteinen tieto käytettävissä kiinteistön koko elinkaaren ajan

Suunnitteluvaiheesta alkaen kiinteistön kaikki tiedot voidaan tallettaa järjestelmän sisäiseen dokumenttiarkistoon, josta eri työvaiheissa tarvittava tieto on käsiteltävissä kunkin toimijan käyttöoikeuksien puitteissa.

Kun uudiskohteen tiedot tallennetaan jo suunnittelu- ja toteutusvaiheessa dokumenttiarkistoon, niin tiedot on kohteen luovutuksen jälkeen kiinteistönpidosta vastaavien toimijoiden helposti käytettävissä. Isännöitsijä ja huoltoyhtiö käyttävät tietoa samassa järjestelmässä, jolloin tietokatkokset vähenevät ja tehokkuus lisääntyy.

Talous ja tulos ajantasaisessa seurannassa

Kaikki asumiseen tai tilojen käyttöön liittyvät tuotot ja kustannukset hoidetaan Visma Fivaldin talousprosesseissa. Kulut hallitaan sähköisessä kierrätysprosessissa, pankkitoiminnot hoituvat uusimman tekniikan pankkiyhteydellä lähes automaattisesti ja lukuisat automatisoidut massatoiminnot tekevät kiinteistön taloudellisen seurannasta ajantasaista. Myös iso osa raportoinnista voidaan automatisoida.

Asiantuntijapalvelut samassa järjestelmässä

Visma Fivaldi -palvelun ratkaisukumppanina toimii Vahanen-yhtiöt, joka on turvallisen, terveellisen ja ekologisesti tasapainoisen rakennetun ympäristön asiantuntijaorganisaatio. Vahasen rakennesuunnittelun, arkkitehtuurin, talotekniikan, kiinteistöjohtamisen, taloyhtiöpalvelujen ja ympäristön asiantuntijat tuottavat tiedot suoraan järjestelmään tilaajan kanssa sovitulla tavalla toteutettuna.