Visma Fivaldi

Visma Fivaldi

Visma Fivaldin tehokkuus löytyy automaatiosta ja massakäsittelyistä

Visma Fivaldin tehokkuus isännöitsijäyrityksen käytössä perustuu vahvaan kiinteistöhallinnan talousautomaatioon ja mahdollisuuteen hallita samanaikaisesti useiden yhtiöiden tapahtumia massakäsittelyillä. Monet vuokra- ja vastikehallintaan liittyvät toiminnot on mahdollisimman pitkälle automatisoitu. Tavoitteiden ajolla muodostetaan maksuperusteet vaikkapa kaikille yhtiöille kerralla, jolloin myös vuokra/vastikereskontran ja kirjanpidon tapahtumat päivittyvät automaattisesti.

Fivaldin sisäisellä pankkiyhteydellä voidaan noutaa kerralla kaikkien taloyhtiöiden vuokrien ja vastikkeiden suoritukset, konekieliset tiliotteet ja sähköiset ostolaskut. Fivaldin talousautomaation nerokkuus on siinä, että kaikki reskontrat päivittyvät automaattisesti ja automaattitiliöinti muodostaa pääosan tiliöinneistä.

Järjestelmän käyttö voidaan aloittaa perustoiminnoilla ja laajentaa moduuleittain ja lisäkäyttäjittäin hyvinkin laajaksi kokonaisuudeksi.

Vuorovaikutusta sidosryhmien kesken

Taloyhtiön hallituksella on jatkuvasti käytettävissään oleelliset ja riittävät tiedot taloyhtiönsä tilanteesta. Hallituksen puheenjohtaja voi omilla tunnuksillaan käyttää käteviä pikaraportteja ja tarvittaessa porautua yhtiön tuloihin ja menoihin aina sähköisessä muodossa oleviin ostolaskuihin saakka.

Kaikki tiedot ajan tasalla

Kaikki tiedot ovat yhdessä tietojärjestelmässä selainkäyttöisenä käytettävissä mistä ja milloin vain. Kun tietoa ei tarvitse erikseen päivittää, siirtää tai kumuloida erillisjärjestelmistä, ovat kaikki tiedot ajan tasalla. Fivaldin edistykselliset mahdollisuudet verkostoitumiseen tarjoavat mahdollisuuden tarvittaessa liittää samaan järjestelmään kaikki tärkeimmät sidosryhmät. Huoltomiehet voivat suoraan kirjata asukkaiden ilmoittamat vikailmoitukset suoritetuiksi. Omistajat voivat seurata omien tilojensa tilannetta omilla käyttöoikeuksillaan.

Tarkkuutta ja tehokkuutta automaatiosta

Pitkälle viety automaatio vähentää isännöinnin käsityötä ja pienentää virhemahdollisuuksia. Asumiseen ja käyttöön liittyvät tiedot ovat menneeseen ja tulevaan hallinnassa ja raportoitavissa helposti.

Isännöitsijän tärkein työkalu oman osaamisen jälkeen on ajantasainen tieto. Aikaa ei kannata käyttää tiedonpalasten etsimiseen eri järjestelmistä, mappirivistöjen läpikäyntiin ja eri lähteistä olevien tietojen yhdistelemiseen taulukkolaskennalla. Taloyhtiöiden hallinnointiin ja taloushallintoon liittyvät tiedot löytyvät helposti yhdestä järjestelmästä. 

Visma Fivaldissa tieto on nopeasti saatavilla

Isännöinnissä on usein tilanteita, joissa tietoa tai toimenpiteitä tarvitaan nopeasti. Kun kiinteistövälittäjällä on nopea kauppa käsillä, kestää tietojen kerääminen erillisjärjestelmistä ja mapeista usein liian kauan. Fivaldissa isännöitsijätodistuksen tiedot syntyvät pääosin päivittäisistä tapahtumista ja lainojenkin kohdalla pääosin pankkiautomaation avulla. Isännöitsijätodistuksen toimitusajoissa voidaan hyvin puhua tunneista päivien tai viikkojen sijaan.

Kuukaudet ja vuodet vaihtuvat Fivaldissa helposti. Tiedot tallennetaan päivämäärillä ja järjestelmä huolehtii kausikäsittelyistä ilman ylläpitotoimenpiteitä. Voit helposti käsitellä samaan aikaan useampia kausia.

Tilinpäätösvaiheessa yhdessä järjestelmässä toimiminen nopeuttaa taloyhtiöiden tilinpäätösten valmistumista. Tasekirja-automaatio kerää kaikki olennaiset tiedot yhteen ja ulkoasun viimeistelyn voi helposti tehdä millä tahansa tekstinkäsittelyohjelmalla. Taulukkolaskentaohjelmaa tarvitaan enää harvoin tilinpäätöksen laskemisessa

Visma Fivaldin tehokkuus löytyy automaatiosta ja massakäsittelyistä

Visma Fivaldin tehokkuus isännöitsijäyrityksen käytössä perustuu vahvaan kiinteistöhallinnan talousautomaatioon ja mahdollisuuteen hallita samanaikaisesti useiden yhtiöiden tapahtumia massakäsittelyillä. Monet vuokra- ja vastikehallintaan liittyvät toiminnot on mahdollisimman pitkälle automatisoitu. Tavoitteiden ajolla muodostetaan maksuperusteet vaikkapa kaikille yhtiöille kerralla, jolloin myös vuokra/vastikereskontran ja kirjanpidon tapahtumat päivittyvät automaattisesti.

Fivaldin sisäisellä pankkiyhteydellä voidaan noutaa kerralla kaikkien taloyhtiöiden vuokrien ja vastikkeiden suoritukset, konekieliset tiliotteet ja sähköiset ostolaskut. Fivaldin talousautomaation nerokkuus on siinä, että kaikki reskontrat päivittyvät automaattisesti ja automaattitiliöinti muodostaa pääosan tiliöinneistä.

Järjestelmän käyttö voidaan aloittaa perustoiminnoilla ja laajentaa moduuleittain ja lisäkäyttäjittäin hyvinkin laajaksi kokonaisuudeksi.

Vuorovaikutusta sidosryhmien kesken

Taloyhtiön hallituksella on jatkuvasti käytettävissään oleelliset ja riittävät tiedot taloyhtiönsä tilanteesta. Hallituksen puheenjohtaja voi omilla tunnuksillaan käyttää käteviä pikaraportteja ja tarvittaessa porautua yhtiön tuloihin ja menoihin aina sähköisessä muodossa oleviin ostolaskuihin saakka.

Kaikki tiedot ajan tasalla

Kaikki tiedot ovat yhdessä tietojärjestelmässä selainkäyttöisenä käytettävissä mistä ja milloin vain. Kun tietoa ei tarvitse erikseen päivittää, siirtää tai kumuloida erillisjärjestelmistä, ovat kaikki tiedot ajan tasalla. Fivaldin edistykselliset mahdollisuudet verkostoitumiseen tarjoavat mahdollisuuden tarvittaessa liittää samaan järjestelmään kaikki tärkeimmät sidosryhmät. Huoltomiehet voivat suoraan kirjata asukkaiden ilmoittamat vikailmoitukset suoritetuiksi. Omistajat voivat seurata omien tilojensa tilannetta omilla käyttöoikeuksillaan.

Tarkkuutta ja tehokkuutta automaatiosta

Pitkälle viety automaatio vähentää isännöinnin käsityötä ja pienentää virhemahdollisuuksia. Asumiseen ja käyttöön liittyvät tiedot ovat menneeseen ja tulevaan hallinnassa ja raportoitavissa helposti.

Isännöitsijän tärkein työkalu oman osaamisen jälkeen on ajantasainen tieto. Aikaa ei kannata käyttää tiedonpalasten etsimiseen eri järjestelmistä, mappirivistöjen läpikäyntiin ja eri lähteistä olevien tietojen yhdistelemiseen taulukkolaskennalla. Taloyhtiöiden hallinnointiin ja taloushallintoon liittyvät tiedot löytyvät helposti yhdestä järjestelmästä. 

Visma Fivaldissa tieto on nopeasti saatavilla

Isännöinnissä on usein tilanteita, joissa tietoa tai toimenpiteitä tarvitaan nopeasti. Kun kiinteistövälittäjällä on nopea kauppa käsillä, kestää tietojen kerääminen erillisjärjestelmistä ja mapeista usein liian kauan. Fivaldissa isännöitsijätodistuksen tiedot syntyvät pääosin päivittäisistä tapahtumista ja lainojenkin kohdalla pääosin pankkiautomaation avulla. Isännöitsijätodistuksen toimitusajoissa voidaan hyvin puhua tunneista päivien tai viikkojen sijaan.

Kuukaudet ja vuodet vaihtuvat Fivaldissa helposti. Tiedot tallennetaan päivämäärillä ja järjestelmä huolehtii kausikäsittelyistä ilman ylläpitotoimenpiteitä. Voit helposti käsitellä samaan aikaan useampia kausia.

Tilinpäätösvaiheessa yhdessä järjestelmässä toimiminen nopeuttaa taloyhtiöiden tilinpäätösten valmistumista. Tasekirja-automaatio kerää kaikki olennaiset tiedot yhteen ja ulkoasun viimeistelyn voi helposti tehdä millä tahansa tekstinkäsittelyohjelmalla. Taulukkolaskentaohjelmaa tarvitaan enää harvoin tilinpäätöksen laskemisessa