Visma Reporting (Siirto BI)
jalostettua tietoa päätöksen tueksi

Ratkaisu jokaiselle työntekijälle

Visma Reporting on suunniteltu helpoksi työkaluksi, jolla liiketoimintatietoa voi helposti yhdistellä jalostuneemmaksi päätöksenteon tueksi. Se palvelee isoa joukkoa yrityksesi henkilöstöä - toimitusjohtajasta operatiivisen tason työntekijöihin.

Johtotason henkilönä voit

 • Hyödyntää reaaliaikaista dataa päätöksen teossa.
 • Saada yrityksesi toiminnanohjausjärjestelmästä yhdisteltyä ja entistä jalostuneempaa liiketoimintatietoa.
 • Tehdä itse analyysejä luottamuksellisistakin asioista

Taloudesta vastaavana henkilönä voit

 • Seurata reaaliaikaisesti talouden tunnuslukuja
 • Verrata nykytietoa historiatietoon ja tehdä syvempiä analyyseja päätöksenteon tueksi.

BI-henkilönä voit

 • Koota tiedot kuutioista ja tarkastella asioita eri näkökulmista
 • Tuottaa tehokkaasti jalostuneempaa liiketoimintatietoa päätöksenteon tueksi
 • Jaella vakio- ja itse tehdyt raportit helposti tarvitseville, vaikka ajastetusti

Operatiivisella tasolla työskentelevänä henkilönä voit

 • Seurata liiketoimintatavoitteidesi toteutumista helposti intranet-ympäristössä tai selaimen yli verkosta
 • Porautua tarvittaessa syvemmälle lukujen sisälle suoraan raportilta
 • Muokata valmiista perusraporteista tarvittaessa uusia raportteija omiin tarpeisiin