Visma L7 - OLD
Toimialakohtainen ERP-ratkaisu

Toiminnallisuudet

Visma L7 kasvaa yrityksesi mukana ja turvaa investointisi myös tulevaisuudessa. Visma L7 on suunniteltu erityisesti urakointiin, energiayhtiöille, teollisuuteen, tukku- ja erikoistavarakauppaan. Visma L7 sisältää kaikki tarvittavat osa-alueet taloushallinnosta toimialojen erikoissovelluksiin ja soveltuu modulaarisuutensa ansiosta laajasti eri kokoluokan yrityksille. 150 yksittäistä sovellusta varmistavat että jokaisen on helppo koota sopiva ratkaisu yrityksensä tarpeisiin.

Toiminnanohjaus

Toiminnanohjausratkaisun tehtävänä on auttaa toteuttamaan yrityksesi valitsemaa strategiaa joustavasti ja kustannustehokkaasti. Visman ratkaisut on suunniteltu toimimaan niin, että rutiinityöt helpottuvat ja turhia päällekkäisiä työvaiheita ei synny. Turhien työvaiheiden karsiminen saa aikaan säästöjä, parantaa asiakaspalvelua ja tätä kautta lisää yrityksen kilpailukykyä. Voit keskittyä olennaiseen – eli liiketoimintanne menestykselliseen hoitamiseen ja lisäarvon tuottamiseen asiakkaille.

Visma L7 avulla pystyt ohjaamaan yrityksen toimintoja niin, että vaatimukset tilattujen tuotteiden ja palveluiden laadusta, määrästä ja toimitusajasta täytetään.

Tuotannonohjaus

Teollisuusyrityksen liiketoimintaympäristö koostuu lukuisista osapuolista ja toimijoista. Liiketoimintaprosessien laajuuden lisäksi teollisuusyrityksen toiminnalle ovat ominaisia jatkuvat ja nopeat muutokset. Haasteellisissa olosuhteissa toimimiseen ja menestymiseen tarvitaan kumppani, jonka avulla liiketoimintaympäristön hallitseminen on mahdollista.

Lue lisää

Projektien hallinta

Ratkaisumme on suunniteltu kehittämään ja helpottamaan urakointiyrityksen liiketoimintaa tehokkaasti ja kilpailukykyisesti, tähän olennaisena osana kuulu tehokas projektienhallinta. Urakointi on vahvaa osaamisaluettamme ja asiakkaamme edustavat  LVIS-, verkonrakennus- ja eristysurakointiyrityksiä sekä teollisuuden palveluorganisaatioita.

Lue lisää

Myynti

Visman myyntisovelluksista on aina reaaliaikainen yhteys varastoon. Näin myyjä tietää heti, milloin tuote on toimitettavissa, tai vaihtoehtoisesti saadaan luotua saman tien myös ostotarve, mikäli tuotetta ei varastosta löydy. Kun myyntitapahtumat kohdistetaan aina työnumeroille, voidaan myynnin vaiheita seurata.

Hinnoittelussa on sovellettavissa useita erilaisia tapoja sopimushinnoista katehinnoitteluun. Myyntihintoja voidaan asettaa myös esimerkiksi työnumero-, asiakas- tai tuote-/työkohtaisesti. Käyttäjä voi kuitenkin antaa myyntihinnan aina myös käsin.

Lue lisää

Ostot

Kirjatut ostot kohdistuvat joko työnumeroille tai varastoon. Työlle ostot on mahdollista ohjata suoraan ostolaskuilta myyntilaskutukseen. Varasto-ostot saavutetaan joko ostotilaukselta tai - laskulta. Ostohinnoittelussa ja hintavertailuissa tulkitaan tukkureiden hinnastoja sekä toimittajakohtaisia ostosopimus- tai määräporrashintoja.

Ostolasku on mahdollista muodostaa suoraan ostotilauksen pohjalta tai lukea sisään reskontraan ovt/edi-muodossa, verkkolaskuna tai viivakoodin avulla.

Lue lisää

Varastonhallinta

Varastonohjaus tarjoaa kattavan ja keskitetyn ratkaisun koko yrityksen logistisiin prosesseihin ja toiminnallisuuksiin. Varastotapahtumat  integroituvat osaksi myynti- ja ostoprosesseja sekä taloushallintoa. Myynti generoi ostotarpeita ja vastaavasti tavaran saapuminen antaa impulssin laskuttamiselle.

Lue lisää

Taloushallinto

Kirjanpito ja kustannuslaskenta pysyvät reaaliajassa, sillä muiden sovellusten tapahtumat päivittyvät suoraan kirjanpidon tapahtuma- ja saldorekistereihin. Kirjaussuunnitelman avulla huolehditaan tiliöintien oikeellisuudesta näissä esijärjestelmissä, joissa viennit myös kustannuslaskennan osalta syntyvät pitkälti taustatoimintona. Kirjanpidon aukottomuuden varmistavat automaattiset kausi-/tilikausikohtaisesti tai juoksevasti laadittavat tositesarjat.

Visma L7:ssa käyttöön valitut seurantatasot kulkeutuvat tapahtuman mukana aina kirjanpitoon saakka, jolloin niitä hyväksikäyttäen saadaan koostettua havainnollisia kustannusraportteja tai erittelyitä. Käytettävissä olevia seurantakohteita ovat: yritys, yksikkö, liiketoiminta-alue, kustannuspaikka, littera, henkilö, asiakas/toimittaja, työnumero, tuote ja tuoteryhmä.  Näistä voidaan lisäksi muodostaa seurantaryhmiä.

Lue lisää

Henkilöstöhallinta

Henkilörekisteri on laaja informaatiopaketti palkansaajista. Palkkalajirekisteri hinnoittelu-, tilastointi- ja tiliöintiohjauksineen tulee valmiina, mutta on myös muokattavissa yrityksen tarpeisiin. Palkkatapahtumat saadaan muodostettua muista sovelluksista kuten laskutuksesta, tilisiirroista, matkalaskuista, tuotannonohjauksesta, työajanhallinnasta, web-pohjaisesti työtapahtumista, lomapalkoista ja palkkakalenterista. Palkkatapahtumat tulevat huomioiduiksi mm. projektinvalvonnassa ensin sidottuina ja myöhemmin toteutuneina kuluina. 

Lue lisää

Rajapinnat ja sähköiset yhteydet

Rajapinnat mahdollistavat integraatioiden toteuttamisen Visma L7:n ulkopuolisten sovellusten kanssa. Käytettävissä ovat SDK- ja Webservice-rajapinnat.