Visma Business
ERP ja taloushallinto-ohjelma samassa

Laajennettavuus

Visma Businessin voit muokata helposti vastaamaan yrityksesi tarpeita. Voit ottaa sen ensin käyttöön taloushallinnonjärjestelmänä ja laajentaa sen käyttöä aina kokonaisvaltaiseen toiminnanohjaukseen.

Siihen on helppo integroida Visman kansainvälisiä lisäohjelmia, joiden avulla voit laajentaa järjestelmää toiminnanohjauksesta mm. asiakkuuden hallintaan (CRM), kassanhallintaan sekä sähköiseen laskujen käsittelyyn.

Selainpohjaiset/liikkuvan työn ratkaisut

Joudutaanko tilausten tiedot syöttämään moneen kertaan eri järjestelmiin? Onko kaikki työt laskutettu vai laahaako laskutus? Täytyykö paperityöt käydä tekemässä toimistolla?

Ratkaisuna selainpohjaiset laajennukset

Asiakkuuksien hallinta - CRM

Työskentelettekö systemaattisesti tuottavimpien asiakkaiden kanssa? Pystyttekö ennustamaan asiakkaiden tarpeet ja tarjoamaan oikeita tuotteita oikeaan aikaan? Viekö pakollinen raportointi ja tietojen päivittäminen kallisarvoista aikaa asiakastyöstä?

Ratkaisuna CRM

Sähköinen laskujen käsittely

Paljonko yrityksesi maksaa viivästyskorkoja laskuista, jotka eivät ole maksussa ajallaan? Kuinka moni asiakkaistanne ottaa vastaan sähköisiä verkkolaskuja? Kuinka paljon aikaa ja resursseja yhden saapuvan tai lähetettävän paperilaskun käsittely ja kierrätys vie?

Ratkaisuna sähköinen laskujen käsittely

Kassajärjestelmä

Kuluuko kassanhoitajien työajasta iso osa myyntien, palautusten ja tuotevaihtojen kirjaamiseen kassajärjestelmään? Aiheuttaako kirjanpidon ja varastosaldojen ylläpitäminen paljon käsin tehtävää työtä? Kuluuko uusien kassanhoitajien kouluttamiseen jatkuvasti sekä aikaa että rahaa?

Ratkaisuna kassajärjestelmä

Raportointi

Joudutko tekemään päätöksiä vajaiden tietojen perusteella? Pitkittääkö tietojen etsiminen ja kokoaminen päätöksenteon prosessia? Onko tietojen yhdistäminen eri lähteistä samalle raportille haasteellista?

Ratkaisuna Visma raportointityökalu