Toimialan sanastoa

Ohjelmistoa hankittaessa voi vastaan tulla termejä tai lyhenteitä, joiden merkitys voi mietityttää. Meille on tärkeää, että keskusteluissamme me ymmärrämme asiakasta ja asiakas meitä. Tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassa ohjelmistoalallakaan, joten voit aina olla yhteydessä meihin päin, jos jokin asia mietityttää.

Kokosimme alle listan muutamista termeistä, joita meidänkin sivuillamme käytetään, ja niille tarkemmat selvitykset.

ASP
Vuokraan perustuva pääsy Visman perinteisiin pakettiohjelmistoihin Internetin yli. Vaihtoehto sille, että pakettituote ostetaan ja asennetaan omiin tiloihin.
 
BIC Bank Identification Code on pankin elektroninen osoite, jolla pankki tunnistetaan kansainvälisessä maksuliikenteessä.
CITRIX Visman käyttämä etätyöpöytäratkaisu, jonka avulla tiedon käsittely tapahtuu palvelimella paikallisen asennuksen sijaan.
CRM
Customer Relationship Management (CRM) eli asiakkuuksien hallinnan ohjelmisto tehostaa yrityksen myyntiä ja muuta asiakastyötä. CRM-ohjelmisto mahdollistaa asiakastietojen järjestelmällisen hallinnoinnin ja edistää parempaa työskentelyä asiakkaiden kanssa. Hyvä asiakkuudenhallinnan työkalu parantaa myös tuottojen hallintaa: myyjäsi myyvät enemmän, kun annat heille tehokkaan työkalun asiakastiedon käsittelyyn.
 
EDI Electronic Data Interchange tarkoittaa organisaatioiden välistä tiedonkulun tekniikkaa (OVT).
ERP
Enterprise Resource Planning (ERP) eli toiminnanohjausjärjestelmä on ohjelmisto yrityksen toiminnan ohjaamiseen. Toiminnanohjausjärjestelmän tehtävä on toimia yrityksen ydinjärjestelmänä, joka kokoaa tiedon yrityksen muista pienemmistä ohjelmistokokonaisuuksista. Toiminnanohjausjärjestelmään voi kuulua mm. taloushallintoa, palkkahallintoa, varaston ja logistiikan hallintaa sekä tuotannon, projektien ja töiden ohjausta. Hyvä toiminnanohjausjärjestelmä auttaa yrityksiä kustannusten hallinnassa ja toiminnan suunnittelussa.
 
EU-maksu

Euromääräinen, Euroopan Unionin jäsenvaltioiden, Islannin, Norjan ja Lichtensteinin välillä/sisällä suoritettava tilisiirto. Liittyy SEPA-siirtymään.

IaaS

Infrastucture as a Service. Ei kuulu Visman ratkaisutarjontaan.

IBAN International Bank Account Number on tilinumeron kansainvälinen muoto. Liittyy SEPA-siirtymään.
Integrointi
Integrointi tarkoittaa eri ohjelmisto-osien yhdistämistä siten, että tieto niiden välillä kulkee ilman manuaalista työtä. Vismalla integroitavuus liittyy kiinteästi ohjelmistoista saatavaan hyötyyn. Yrityksen suorituskyky kasvaa, kun liiketoimintaprosessien tai käytössä olevien ohjelmistojen hallinta keskitetään ja ne yhdistetään keskenään. Visman toiminnanohjausjärjestelmiin on helppo integroida lisäsovelluksia, joiden avulla ohjelmiston käyttöä voidaan laajentaa.
 
ISV
independent software vendor = ohjelmistotaloyhteistyö
 
Laajennettavuus
Laajennettavuudella tarkoitetaan mahdollisuutta lisätä perusohjelmiston päälle lisäosia tai yhdistää siihen uusia toiminnallisuuksia. Ohjelmistojen käytettävyyden ja elinkaaren kannalta niiden laajennettavuus on erittäin tärkeää. Hyvä laajennettavuus takaa yrityksen käyttöön aina sen tarpeiden mukaisen ohjelmistokokonaisuuden.
 
OEM
original equipement manufacturing = toinen taho myy Visman teknologiaa osana omaa ratkaisuaan, mutta em. tuotteessa ei näy Visman nimi.
 
OVT (EDI) Organisaatioiden välinen tiedonsiirto on tekniikka, jota käytetään organisaatioiden välisten tietojärjestelmien kommunikointiin.
OnDemand ks. Pilvipalvelut eli SaaS
OnPremises
OnPremises tarkoittaa ohjelmistoa, joka asennetaan yrityksen omissa tiloissa sijaitsevaan palvelimeen tai tietokoneeseen eli toimii ”paikan päällä” yrityksen omissa tiloissa.
 
PaaS
Platform as a Service. Ei kuulu Visman ratkaisutarjontaan.
Pilvipalvelut
Pilvipalveluilla tarkoitetaan SaaS-, IaaS- ja PaaS-palveluita. Visman Pilvipalvelut kattavat näistä SaaS-palvelut eli palveluna verkon yli tarjottavat selainteknologiaa käyttävät ohjelmistoratkaisut.
SaaS
SaaS eli Software as a Service on web-selaimen kautta käytettävä Visman sovellus, jolla on kuukausiveloitus. Palveluun kuuluu ohjelmiston jatkuva ylläpito, päivitykset ja tuki.
 
Selainpohjaiset / langattomat ratkaisut
Visman selainpohjaisia eli langattomia ratkaisuja voit käyttää kaikilla laitteella, joilla pääset käsiksi Internet-selaimeen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tietokoneita, puhelimia tai PDA-laitteita. Tällaiset ohjelmistot tarjoavat optimoidun ratkaisun liikkuvan työn hallintaan, sillä niiden käyttö ei ole rajattu tiettyyn paikkaan, aikaan tai verkkoon. Selainpohjaisilla ratkaisuilla parannetaan kaikkien työntekijöiden tehokkuutta ja tuottavuutta tehostamalla tiedonkulkua ja toiminnanohjausjärjestelmän hyödyntämistä.
 
SEPA
SEPA eli Single Euro Payment Area on yhteinen euromaksualue, jonka uuden standardin mukaisiin maksuihin siirryttiin 1.1.2010. Käytännössä SEPA aiheuttaa muutoksia mm. laskujen ja palkkojen maksamiseen, tilinumeroihin, pankkikortteihin ja suoraveloitukseen. Muuttuvat maksustandardit vaikuttavat taloushallinnon ohjelmiin ja pankkiohjelmiin. Tarkista, että ne ovat SEPA-yhteensopivia ja keskustele toimittajan sekä pankin kanssa.
 
SOA

Service Oriented Architecture. Tämä tarkoittaa tietotekniikassa palvelukeskeistä arkkitehtuuria. 

Muun muassa Visma Businessissa käytetty arkkitehtuuri mahdollistaa, että voimme helposti liittää asiakkaillemme parhaiten soveltuvia, Visman ja Partnereidemme ratkaisuja ydinjärjestelmän ympärille.