Paikalleen asennettu

OnPremises –ohjelmistot asennetaan paikallisesti henkilön tai yrityksen tietokoneille ja niitä käytetään näiltä koneilta käsin.

Paikallisesti asennettujen ohjelmistojen suosio on pysynyt vakaana ja niitä suositaan edelleen erityisesti mm. toimialoilla ja teollisuustuotannon yrityksissä, joissa työntekijät tekevät työtä toimistolta käsin ja joissa on tarve valvoa ja turvata tietoa paikallisesti. 

Paikalleen asennetun ohjelmiston etuja ovat mm.

  • Lähiverkon käytön mukanaan tuoma nopeus
  • Sisäverkon tietoturvan hyödyntäminen
  • Riippumattomuus kolmannen osapuolen verkko-operaattoreista 

Liikkuvan Työn Ratkaisut

Tarjoamme selainpohjaisia laajennuksia, joilla voit laajentaa OnPremises-ohjelmistojemme käyttöä toimiston ulkopuolelle. Selainpohjaiset laajennukset on kehitetty palvelemaan erityisesti liikkuvaa työtä tekeviä ihmisiä. Ne soveltuvat kaikille, jotka tarvitsevat helppokäyttöisen tavan kytkeytyä toiminnanohjausjärjestelmään ajasta ja paikasta riippumatta.