Ohjelmistoprojekti

Johdon vahva sitoutuminen on ohjelmistoprojektin onnistumisen edellytys ja siihen vaikuttava keskeinen elementti. Jotta ohjelmiston käyttöönotosta saataisiin maksimaalinen liiketoimintahyöty, kannattaa johtohenkilöiden paneutua siihen.

Näin onnistut ERP-käyttöönotossa

Ennen toimitusta käydään yhdessä asiakkaan kanssa läpi

 • Yrityksen toimintamallit
 • Tarpeet ohjelmistolle
 • Kehitystavoitteet ja mittarit
 • Varmistetaan molemminpuolinen ymmärrys toimituskokonaisuudesta
 • Testataan toiminnot huolellisesti
 • Annetaan käyttäjille tarpeellinen koulutus
 • Seurataan käyttöönoton edistymistä ja toteutetaan muutokset hallitusti

Järjestelmällisen ERP-käyttöönoton hyödyt

 • Aikataulu ja kustannukset pysyvät hallinnassa
 • Teet asiat oikeassa järjestyksessä ja vältyt odottamattomilta sudenkuopilta
 • Projektin lopputulos vastaa odotuksia

Visma varmistaa onnistuneen käyttöönoton ProVis-mallilla

 • Malli kehitetty Suomen Projekti-Instituutin kanssa
 • Tarjoaa selkeän työnjaon ja auttaa keskittymään oikeisiin asioihin
 • Turvallinen käyttöönoton perusta
 • ProVis-mallin laajuus sovitetaan aina yksilöllisesti jokaiseen käyttöönottoon

Lue lisää ohjelmistoprojektien hyvistä toimintamalleista ja vinkkejä omien tarpeiden määrittelyyn Visman Tietopankissa.