Työvoiman hallinta sosiaali- ja terveysalalla

Numeronissa tehostat hoitoalan ja lääkäreiden työn suunnittelua sekä yksityisellä että julkisella sektorilla. Järjestelmässä saat työvuorot, sijaisuudet, päivystykset, osaamiset ja vastuutehtävät kaikki yhteen näkymään, ja voit suunnitella sotealan työtä oikeista lähtökohdista.

Suunnittele työ oikeista lähtökohdista

Varmista, että työn vaatimukset ja työntekijöiden osaaminen kohtaavat. Numeron suunnittelee työtä asiakkaiden määrän ja tarpeiden pohjalta ja varmistaa, että jokaisesta vuorosta löytyy riittävä määrä oikeaa osaamista.

Takaa hoitotyön laatu

Seuraa henkilöstön osaamista, hoitajamitoitusta ja määräaikaisten lupien voimassaoloa automaattisesti. Autonomisen työvuorosuunnittelun avulla varmistat, että työntekijöiden taidot ja työn vaatimukset kohtaavat. Näin takaat potilasturvallisuuden ja laadukkaan hoidon.

Panosta työtyytyväisyyteen

Tuo työvuorosuunnitteluun tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta Numeronin avulla.  Työntekijät voivat esittää OmaNumeronissa toiveitaan, sekä tarkastella ja vaihtaa tulevia työvuoroja. Työntekijällä on reaaliaikainen näkymä siihen, mitä hänestä on kirjattu ja millä perusteella sijoituksia tehdään.

Tehosta työn suunnittelua

Hankkiudu eroon manuaalisesta työstä ja hyödynnä automatisaatiota ja optimointia suunnittelussa.  Raportoinnin avulla näet mihin rahaa kuluu ja mistä henkilöstökulut koostuvat ja näin teet fiksumpia päätöksiä tulevaisuudessa.

Keskitetyn työvuorosuunnittelun avulla vähennät myös sijaisten tarvetta. Osaava henkilöstö voi työskennellä muuallakin kuin siinä yksikössä johon heidät on palkattu.

Sujuvoita lääkäreiden työn hallintaa

Lääkäreiden työtä ei tarvitse hallita enää useassa eri järjestelmässä – Numeron tuo keikkakalenterin, päivystysten suunnittelun ja virka-ajan yhteen näkymään. Näin voit suunnitella lääkärityötä kokonaisvaltaisesti ja kaiken tarvittavan tiedon varassa.

 • Päivän sijoitus-, päivystys- ja vastuutehtävät yhdellä silmäyksellä
 • Tehtävien, sijoitusten ja päivystysten suunnittelu helposti
 • Reaaliaikainen “lennonjohtonäkymä” koko yksikön tilanteesta
 • Päivystysten ja muun työn raportointi
 • Reaaliaikainen resursointinäkymä
 • Työn suunnittelun läpinäkyvyys koko organisaatiossa
 • Kokonaistyöajanseuranta
 • Lepoaikojen automaattinen valvonta

Helpota työvuorosuunnittelua hoitoalalla

Varmista, että terveydenhuollon yksiköissä on aina riittävä määrä osaavia tekijöitä. Numeron varmistaa että työn suunnittelu on läpinäkyvää, ja auttaa etsimään sopivan sijaisen jos vuoroihin tulee äkillisiä muutoksia.

 • Hoitajamitoituksen seuranta päivätasolla
 • Automaattiset hälytykset
 • Läpinäkyvää työvuorosuunnittelua
 • Mahdollisuus ilmoittaa työ-, vapaapäivä-, ja lomatoiveet mobiilisti
 • Avoin keikkakalenteri, josta omat työntekijät ja sijaiset voivat itse poimia vuoroja
 • Automatisoitu työvuorosuunnittelu joka jakaa työvuorot tasapuolisesti toiveiden, henkilöstön osaamisten ja yksikön työn tarpeen pohjalta
 • Reaaliaikainen näkymä työvuoroihin
 • Sijaisuuksien hallinta
 • Työaikapankin, tasoittumisjakson ja aikahyvityksien läpinäkyvyys myös työntekijälle

Numeronia käytetään jo näissä organisaatioissa

-tähän logopilvikuva-

Lue lisää sotealan työajan hallinnasta