Loomis Suomi Oy

Kostnadseffektivare användning av personalresurserna
Loomis
Loomis är ett globalt företag med inriktning på kontanthantering och -transport. Loomis har verksamhet i 14 länder i Europa och i USA. Koncernen har fler än 20 000 anställda vid 400 olika lokalkontor. Loomis Finland Oy har specialiserat sig på värdehantering för affärer och banker samt värdetransport och pengaräkningstjänster. I Finland har Loomis 500 anställda. Med hjälp av Numeron WFM-systemet utför Loomis arbetskraftsplanering för transport- och räkningspersonal samt räknar lönekriterier för dem på grundval av realiserade arbetstider. Med en portal speciellt för personalen, kan arbetstagare granska sina arbetsskift och framföra önskemål om arbetsdagar och semestrar.

Med systemets realtidsmätare har vi en noggrann uppfattning om vår ekonomiska prestanda. Användningen av Numeron WFM möjliggör en mer aktuell uppföljning av resurser och arbetskraftskostnader. Med programmet kan vi också utnyttja arbetskraften mer kostnadseffektivt.

– VD, Country President Harri Veijola

Kontakta oss

Suostun siihen, että henkilötietojani käsitellään tässä kuvatulla tavalla ja että Visma voi lähettää minulle sähköpostia aiheista joihin olen osoittanut kiinnostusta.

Mika Alanen photo

Mika Alanen
Workforce Management Specialist
mika.alanen@visma.com
+358 50 599 7409

contacts icon

Numeron WFM - Stöd
numeron.wfm@visma.com
+358 45 865 0199