Finrail

Lyckad systemleverans med tajt tidtabell
Finrail
Finrail fungerar i centrum av finsk järnvägstrafik och svarar för trafikledning och säkerhet på järnvägar, trafikplanering samt passagerarinformation. Företaget var separerad från VR Group i början av året 2015. I Finrail, ungefär 400 experter omfattas av schemaläggningen och deras kunskaper är nyckeln till säkra och effektiva tjänster. Finrail inbjöd leverantörer att lämna anbud, och Numeron WFM (Workforce Managemnet) system med sina mängsidiga egenskaper svarade bäst på hehoven hos Finrail. Med systemet, är schemaläggningen på Finrail ny lättare, säkrare och kostnadseffektivare. Dessutom kan arbetare hålla reda på, bland annat, sina arbetsskift, önskemål om semestrar och utgången av sina kunskaper i realtid med en modul speciellt för dem.

"Projektet hade en utmanande utgångspunkt eftersom separering från VR Group angav ett knappt tidsplan och orsakade många samtidiga ändringar i systemen. Numeron lyckades leverera oss med ett system som är av önskad nivån inom den angivna tiden"

– Direktör, järnvägstrafiktjänster Jari Kantonen

Kontakta oss

Suostun siihen, että henkilötietojani käsitellään tässä kuvatulla tavalla ja että Visma voi lähettää minulle sähköpostia aiheista joihin olen osoittanut kiinnostusta.

Heikki Saari photo

Heikki Saari
Försäljningschef
heikki.saari@visma.com
+358 50 311 2186

Mika Alanen photo

Mika Alanen
Workforce Management Specialist
mika.alanen@visma.com
+358 50 599 7409

contacts icon

Numeron WFM - Stöd
numeron.wfm@visma.com
+358 45 865 0199