Elenia

Personalens möjlighet att påverka ger en konkurrensfördel
Elenia
Elenia Oy är ett elöverföringsföretag i Finland som svarar för elförsörjning till cirka 400 000 kunder. I Elenias kundtjänst arbetar cirka 100 personer vars lättflytande och ändamålsenliga resursfördelning hanteras med Numeron WFM. Med sina personliga användargränssnitt kan arbetstagarna smidigt och enkelt framföra önskemål om arbetsskift.

"Arbetstagare vill i allt store utsträckning ha mer friheter med samordning av jobbet och fritiden. Det finns tävlingar för de bästa arbetstagarna och kraven på arbetskraftsplaneringen ökar. Bra arbetsverktyg befriar även chefernas tid till att handleda sina team. "

– Kundtjänstchef Sanna Öörni

Kontakta oss

Suostun siihen, että henkilötietojani käsitellään tässä kuvatulla tavalla ja että Visma voi lähettää minulle sähköpostia aiheista joihin olen osoittanut kiinnostusta.

Mika Alanen photo

Mika Alanen
Workforce Management Specialist
mika.alanen@visma.com
+358 50 599 7409

contacts icon

Numeron WFM - Stöd
numeron.wfm@visma.com
+358 45 865 0199